niet bijwonen van vme

45 antwoorden [Laatste bericht]
hendrik 25
Offline
Wiegeren AV bijwonen , kan ik dan na de beslissing te krijgen van vme , van een punt waar ik niet akkoort ben nog naar de vrederechter stappen voor de 4 maanden? of is de beslissing definitief.
lebragard
Offline
forum....zoekfunctie
't appartement
Offline
dagorde
Stond dat punt op de dagorde?
hendrik 25
Offline
De vraag die ik stelde , om
De vraag die ik stelde , om indien er iets die dag fout loop en niet de vergadering kan bijwonen. Het liefst is dat ik die dag wel kan. Indien niet zou ik alles er op zetten dat de vme op de hoogte is.
 
nescio1
Offline
afwezigen hebben ongelijk
 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/2012/09/120924_todays_phrase_horse_to_water.shtml

'You can lead a horse to water but you can’t make him drink' 
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-je-kunt-paard-wel-naar-water-brengen-maar-je-kunt-het-niet-verplichten-te-drinken~a036e25d/
“Je kunt paard wel naar water brengen, maar je kunt het niet verplichten te drinken”
 
 
De wetgever heeft, voor wie niet kan aanwezig zijn op de AV, een mooi sluitend geheel uitgewerkt met o.a. de mogelijkheid van volmacht.
 
Wie niet van deze mogelijkheid gebruik maakt, verzaakt aan zijn rechten.
 
 
 
hendrik 25
Offline
dank om info!
Allen zeer bedankt om toelichtingen!
hendrik 25
Offline
nieuwe , VME vergadering.
Hierbij zet ik alles uiteen van mijn zaak  : Ik ben eigenaar van 1 aparttement en de andere eigenaares( bejaarde vrouw) van 4 appartementen en 1 grote garage.
Vorig Jaar is er een vergadering geweest , ik was niet aanwezig , de reden wegens : de enige dochter van de moeder(bejaarde vrouw , deze is niet meer bekwaam om iets te verichten) is op geld uit.
Het appartement heb ik gekocht over 10 jaar , in de akte staat vermeld <geen syndycus> maar de dochter van de moeder geeft zich uit tot syndicus.
De man van de dochter heeft een taxi bedrijf en is aanwezig in de garage , deze heeft een ONR , hij is aangesteld als voorzitter en zijn dochter is secretaris.
Met niet naar de vergadering te gaan heb ik aantallen euro's moeten betalen tot heden.
Nu aanstaande 11/02/2020 ben ik uitgenodigt om de vergadering bij te wonen en ik weet nu al , dat ik hetzelfde ga aanhoren zoals vorige keer , met al de punten.
Ik weet dat ik al geen akkoord geef om punten die tegenstrijdig zijn met de wet.
De punten zijn : BrandVerzekering gebouw , beheer syndicus,onderhoudGD, 
elecktriciteitGD , Mazout , dit laatse is gezamelijke verwarming en moet ik 1/6de betalen, in de basisakte vermeld , zij rekenen 16/100sten.
Deze punten zijn onwettig en strijdig met de basisakte , zoals geen gezamelijke brandpolis , geen syndicus, geen bewijzen van onderhoud en elecktriciteit , uitgezonderd  kosten van stookolie 1/6de zijn mij ten laste.
de elecktriciteit van de gemeenschappelijke delen is samen met de prive aangesloten.
Daarom is er geen factuur en ook niet van het poetsen en dergelijk( geen poetsvrouw )

Voordien van deze punten heb ik de rechtszaak gewonnen via vrederechter in 1918.

Mijn vraag wat zijn Je bevindingen?
hendrik 25
Offline
Vadaag de A.V geweest.
Ik ben naar de vergadering geweest en zware ruzie , ben niet akkord gegaan over deze punten :  dit had ik voorspeld.

1–  brandverzekering , is nooit een blokpolis geweest.
2– syndicus  : wettelijk is er geen syndicus , is vermeld in de basisakte.
3– onderhoud ( GD) kosten zijn niet bewezen, geen facturen of dergelijk.
4–  elektriciteit ( GD ) kosten zijn niet bewezen. Geen gemeenschappelijke meter.
5–  mazoutkosten aangaande gemeenschappelijke verwarming 16/100ste is niet wettelijk , wel 1/6de volgens de basisakte.

Wat is mijn volgende stap , 30 dagen wachten op de beslissing ?
't appartement
Offline
Wat staat in statuten?
Wat staat in de statuten? Waarom geen syndcius enz...
Het is niet omdat er geen syndcius is dat de rekeningen niet moeten worden betaald.
hendrik 25
Offline
De rekening van de
De rekening van de stookkosten ( mazout tank in de kelder) 1/6de van het factuur dat mij overhandigt word is een overschrijving , sinds vorig jaar maandelijkse provicie . Voor andere kosten zijn er geen.
Poetsen , ieder om beurd. De verlichting traphal is geen apparte meter.
De vrederecter heeft in 2017 een plaats bezicting  gedaan en zegde tegen de andere eigenaar < de elecktriciteit veranderen en dan veel kosten >
Wij met ons 2 eigenaars , moeten wij overeenkomen , dit staat in het vonnis , waar ik zonder advocaat alles gewonnen heb. De andere eigenaar is om geld uit!!!
hendrik 25
Offline
Nu heb ik vorig jaar bepaalde
Nu heb ik vorig jaar bepaalde kosten maandelijks betaald , normaal allen voor de verwarming. De andere zaken is er geen recht om betaling te doen , de basisakte heeft voorang toch ?

 
't appartement
Offline
onbegrip
Ik vrees dat je te weinig kent van de wetgeving.
De statuten hebben nooit voorrang op de dwingende wetgeving!
Indien niet in overeenstemming met de wet dan heeft de wet voorrang van rechtswege.

Wegens uw manifest gebrek aan kennis van de wetgeving op de mede-eigendom weet ik niet goed waar te beginnen met uitleg....
Sorry daarvoor.

ps: u spreekt van een vonnis uitgeproken in uw voordeel; hebt u dat laten betekenen aan de tegenpartij door deurwaarder?
hendrik 25
Offline
Dit is in het voordeel van
Dit is in het voordeel van mij uitgesproken in 2018. In mijn geval is het vorig jaar , de nieuwe wet op mede-eigendom in voege.
Maar  ik vraag alleen : wat kan ik en moet ik doen na vandaag , wachten op 
het verslag binnen 30 dagen BW art. 577-10 &3  of dergelijk?
't appartement
Offline
begrijp niet
U zegt reeds in gelijk gesteld te zijn in een vonnis.
U moet dat laten betekenen voor uitvoering en niet opnieuw voor hetzelfde een nieuwe procedure starten.
Zijn er nu nieuwe elementen dan moet u naar de vrederechter binnen de vier maanden na de genomen beslissing.
hendrik 25
Offline
De rechtszaak was voordien
De rechtszaak was voordien (2018), dat deze wet vorig jaar invoege kwam.
Voordien (2019)is er geen AV of dergelijk hier toegepast.
 
't appartement
Offline
????
Ik begrijp niet naar welk element van de wetsaanpassing van 2019 u verwijst.
Ik herhaal dus: hebt u het vonnis van 2018 laten betekenen?
Het heeft geen zin om tweemaal voor hetzelfde naar de Rechter te stappen als men de vonnissen niet laat uitvoeren.
hendrik 25
Offline
Vorig jaar was deze wet van
Vorig jaar was deze wet van mede-eigendom voor mij van toepassing , ben niet naar de vergadering geweest en de 4 maanden waren voorbij , te laat was ik om te procederen.
De procedure was in 2017 als volgt : niet betalen voor electriciteit , poetsen, verzekering en gewonnen. Zij dachten van wel betalen. Ik heb het vonnis laten betekenen.
Poetsen word om beurd gedaan , geen gemeenschappelijke meter voor verbruik elecktriciteit en verzekering is geen blokpolis deze is prive van haar.
Maar in de kelder gaan moet ik vragen om nutsvoorziening af te schrijven.
Als het verslag luid van te betalen van deze boven aangehaalde punten , ga ik zelf weer een procedure starten , ja eerst dagvaarden en deze kosten voorschieten en daarna terug vragen , dit is mij alom bekent he!
 
hendrik 25
Offline
Aangaande verzekering moet ik
Aangaande verzekering moet ik niets bijdragen , staat in de basisakte , lees hieronder , waar ik op dat punt steun.

Artikel 37. De  verzekering zowel der private als der gemene delen word,
tenzij de rechtsvoorganger reeds het nodige deed gezamelijk onderschreven door de mede-eigenaars bij een vennootschap van verzekeringen aan te duiden door de algemene vergadering . Het particulier mobilier der mede-eigenaars of bewoners is niet in deze gezamelijke verzekering begrepen.
syn-d-icus
Offline
lolbroek!
Waar lees jij in dat artikel dat je als mede-eigenaar niet moet bijdragen aan de premie? Graag ernstig blijven.

Jij wil gewoon aan je bijdrage in de kosten ontsnappen......
ronald de wilde
Offline
#17
Zoals ik dat lees gaat u wel degelijk moeten meebetalen voor die verzekering, als er een blokpolis is afgesloten natuurlijk (zie andere reactie van u).
Moet ik me voorstellen dat u ginds niet verzekerd zijn.

U bent ME, en moet uw deeltje dus betalen.
Wat u zelf dient te regelen is uw eigen verzekering voor de inboedel, én dat zou ik toch maar doen! Er zou zomaar eens schade moeten ontstaan door uw schuld aan de inhoud van uw onderburen. Voorbeeld? De stortbak van een wc wordt losgetrokken van de waterleiding (spelend kind, of wat anders..) en het water stroomt bij de onderburen binnen: geen dekking gebouw, maar dekking inhoud!
Een BA-familiale in een appartementsgebouw is ook niet zomaar iets om naast zich neer te leggen. Nalatigheid om bv een terrasafvoer te reinigen met waterschade tot gevolg, 't best dat u dan zo'n verzekering in handen hebt.

Ik heb tot nu niet gereageerd, was het niet onmiddellijk van plan en ga het wellicht hier bij laten, maar ik stel mij toch wat vragen omtrent al de betrokken ME's in deze, dus ook in uw overwegingen.
'k Zou me omtrent de gangbare wetgeving toch wat meer op de hoogte stellen, vooraleer de grote middelen in te (blijven) zetten.
Tenzij ik natuurlijk alles hierboven wat verkeerd gelezen zou hebben.

Ron
hendrik 25
Offline
Staat in de basisakte , zoals
Staat in de basisakte , zoals ik het schrijf.
 
syn-d-icus
Offline
normaal
En zo staat dat in alle basisaktes.
Klassieke formulering.
Iedere mede-eigenaar betaalt dus zijn deel.

Ik raad u aan uzelf te laten inlichten over leven en welzijn in mede-eigendom want er is werk aan de winkel....
nescio1
Offline
actuele situatie?

“Het appartement heb ik gekocht over 10 jaar , in de akte staat vermeld <geen syndycus> maar de dochter van de moeder geeft zich uit tot syndicus.”# 6  
 
Het zou “hendrik 25” sieren, en bijdragen tot de helderheid in de lopende disussie, mocht hij ons inlichten over de actuele situatie van het gebouw:
 
  • valt het nog steeds onder de zogenaamde “onttrekking” (enkel B.W. Art. 577-2 van toepassing) of
  •  
  • hebben wij ondertussen te maken met een “wetsconforme” VME?
 
Gestructureerde VME: ondernemingsnummer, basisakte, Reglement van Mede-eigendom, Reglement van Interne Orde, syndicus, bewijs BA sydicus, syndicusovereenkomst, boekhouding, jaarlijkse statutaire vergadering in de vastgestelde periode (met notulen), register notulen, begrotingsraming, jaarrekening, aanduiding CvR, gesplitste bankrekeningen op naam VME, inschrijving syndicus in KBO door VME, confirmeren aan GDPR, eventueel RvME, etc. 
 
 
hendrik 25
Offline
@nescio1      Eerst en vooral
@nescio1      Eerst en vooral zeer bedankt voor de hulp!
volgens mij (enkel B.W. Art. 577-2 )
Ondertussen heb ik via de website klacht ingedient voor oplichterij en bewijs stukken er bij gedaan , dit bij de B.IV . Nu ik afwachten?
Vorig jaar ben ik niet naar de vergadering geweest in februari , plots na een aantal maanden krijg ik een email van de advocaad van haar en deze schrijf < de wet is veranderd naar V.M.E en Je moet betalen , Je heeft niet de A.V bijgewoont en niet geprotesteerd>
Dan ben ik hier op deze website aan het surfen geraakt en stelde vast dat de Wet 2019
ingetreden was. Het was al over de 4 maanden , ik was te laat om te protesteren.
Had ik de wet vorig jaar gekent , dan had ik wel euro's kunnen sparen of wachten ? op de vrederechter. Tot op het einde 2018 heb ik de algemene stookkosten(mazout) betaalt aan 1/6de , mits uitnodiging met het factuur van de dochter.
Daarom heb ik de vergadering bijgewoont en met hevige ruzie van onbeleefde dochter (syndicus) en haar man (voorzitter)en daar de dochter er van (secretaris)
De dochter regelt alles , want de moeder is niet meer bekwaam.
Het laatste factuur van de stook heb ik dan ook in mei vorig jaar betaalt en zij willen deze opnieuw aanrekenen , dan heb ik gezegt < oplichters > In 2016 heb ik een procedure geleid bij de vrederechter om feiten die ook met alle onnutige vorderingen te maken hadden en heb ik deze gewonnen. Elecktriciteit GD , poetsen van GD en aanstellen van synducus en nog andere zaken , zoals schuiven met meubelen op de vloer , ik woon onder de moeder en de vloer is de oorzaak van geen dempend matriaal.
De man van de dochter heeft een taxi bedrijf en heeft wel ondernemingsnummers , maar de dochter heeft niets ervan. En toch proberen om maar geld binnen te halen van mij.
De rechter zei met de plaatsbezichting < wij moeten overeenkomen > ja als ik maar ja knik ben ik ne goeie en dan maar centen onnodig weggeven. Ik heb al veel geleert met op de pc te surfen en dit op mijn 76 jaar , dank zij quimmo heb ik veel opgestoken!
Als Je info of dergelijk zou verder wensen , ben ik onmiddelijk bereid.
Ondertussen ben ik aan het wachten voor de andere feiten bij het hof van cassatie ,  vloer bedekking , zonder te vragen in de kelder te gaan om de nutsvoorzienig te noteren. In 2018 heeft de advocaat de voorzienig ingedient en mms einde of volgend jaar uitslag?
Volgens ik en de advocaat zal het posetief uitvallen , maar wel veel euro's al weg , ja wat moet men doen met de pestenrijen , mijn besluit is , tot het einde he.
Aja ook het hof van beroep af gehandelt .
 
syn-d-icus
Offline
wouw!
Caramba!!!
Nu snij je mijn adem af.....
hendrik 25
Offline
in de plaats stellen van
in de plaats stellen van sydicus spelen en kunnen bewijzen is da niet strafbaar in mijn geval; dit is toch oplichten he? vorig jaar heb ik haar toch ik betaald om het beheer van syndicus waar te nemen.
nescio1
Offline
U bent een vogel voor de kat

 
Het B.I.V. smult van dergelijke klachten.

U krijgt, al en niet onmiddellijk, het plezier mag even duren, een antwoord dat zij u niet kunnen helpen omdat:  
  • het niet gaat om een syndicus B.I.V., bijgevolg niet vallend onder hun tuchtrecht.
  • U niet valt onder wet appartementsmede-eigendom 2010-2018
  • etc. 
 
De beste oplossing in uw geval is dat u de muur van het enkel onderworpen zijn aan:
 
B.W. Art. 577-2
 
doorbreekt.
 
Het statuut “onttrekking” is uitstekend voor zeer kleine gebouwen (< 4 kavels?) en waar een goede verstandhouding heerst (en blijft?).
 
B.W. Art. 577-8 § 1
 
U schakelt best, via een advocaat, een vraag bij de vrederechter in om een gerechtelijke syndicus aan te wijzen.
(Tip: zoek hem zelf en stel hem voor aan de rechter).
 
Voordeel sinds de wetswijziging 2018 is dat enkel de rechter, na een vonnis, een einde stelt aan het maandaat van de gerechtelijke syndicus.
 

B.W. Art. 577-8 § 6 
 
De vrederechter zal, zeker indien u het vraagt, de syndicus gelasten met het (laten) opstellen van een basisakte, reglement van mede-eigendom, RIO, etc.
 
Deze gerechtelijke syndicus zal, mits u zorgt voor de kritische noot, al uw problemen oplossen.

Alleen het dreigement dit te doen, gezien de daaraan verbonden kosten (maar ook voor u), zou uw zogezegde “syndicus” ervan moeten overtuigen u zeker 10 jaar geen rekeningen meer te sturen.

 
nescio1
Offline
ombudsman (vrouw)?
hendrik 25
Offline
Hier henb ik een formulier
't appartement
Offline
nutteloos
Het BIV bekommerd zich enkel om professionele syndici.
Uw klacht is niet ontvankelijk omdat het een mede-eigenaar is die vrijwillige syndicus is.
hendrik 25
Offline
zoals ik het begrijp : 
zoals ik het begrijp :  alleen de gezamelijke kosten 1/6de van het factuur betalen voor de verwarming ( mazout ) 
Alsook de kosten van aangetekende brief ( uitnodiging AV ) niet vergeten.
andere kosten zijn er niet in zover dat ik weet? voor mij.
Ik zal het wel vernemen van kosten , als ik het verslag krijg binnen 30 dagen , hopelijk.