niet bijwonen van vme

45 antwoorden [Laatste bericht]
hendrik 25
Offline
de dochter is nog geen
de dochter is nog geen eigenaar , wel haar moeder.
't appartement
Offline
is dat zo?
"Ondertussen ben ik aan het wachten voor de andere feiten bij het hof van cassatie (!) ,  vloer bedekking , zonder te vragen in de kelder te gaan om de nutsvoorzienig te noteren. "

"In 2018 heeft de advocaat de voorzienig ingedient en mms einde of volgend jaar uitslag? Volgens ik en de advocaat zal het posetief uitvallen"

Aangezien haar moeder weduwe is heeft de dochter het deel van haar vader geërfd.
Ze is dus met hoge graad van zekerheid mede-eigenaar.
Er kunnen ook schenkingen zijn gebeurd. Daar kunt u geen weet van hebben!!!!

Verder staat uw verhaal vol hiaten en tegenstrijdigheden.

Waarschijnlijk werd in uw afwezigheid beslist om over te schakelen naar wetgeving op gedwongen mede-eigendom. Daar heeft het alle schijn van.

Aangezien er in uw afwezigheid beslissingen werden genomen wijst dat er op dat er meer dan twee eigenaars zijn. Met twee eigenaars waarvan één afwezig zou zijn kan er niets beslist kunnen worden wegens niet bereiken van stemmenquorum.

Ik zou dringend alles voorleggen aan uw advocaat die alles positief inziet en waarnaar u verwijst, want het zal nodig zijn. Of u rijdt rechtstreeks naar het Hof van Cassatie waar u naar eigen zeggen reeds een zaak hebt aangemeld, dan kunnen ze daar ineens met alles komaf maken.
hendrik 25
Offline
De moeder is eigenaar van 4
De moeder is eigenaar van 4 appartementen en 1 garage en ik 1 appartement.
Dit staat vermeld vorig jaar en dit jaar op het foirmulier van volmacht;
De man van de dochter heeft volmacht van haar moeder en de dochter van de moeder geeft haar uit als syndicus. Kan Je volgen?
nescio1
Offline
Kan Je volgen?

 
 
Ja, vermits voor u blijkbaar enkel geldt:
 
B.W. Art. 577-2 § 2
 
en alle documenten: bijeenroeping AV, agendapunten, volmachten, verslag vergadering, etc. enkel bedoeld zijn om zand in uw ogen te strooien, waarin ze, buiten alle verwachting in, uitstekend slagen.
 
Enkel binnen een wetsconforme VME, met vermelding van het KBO-nummer van het gebouw, hebben deze documenten enige juridische waarde.
 
 
 
# 28 = terug naar afzender
 
Herlees # 26
 
hendrik 25
Offline
Antwoord gisteren gekregen
Antwoord gisteren gekregen via email van de B.IV. klacht is niet aangenomen ,de reden 
vrijwillige syndicus en is mede-eigenaar.
@ nescio1 volgens mij is B.W. Art. 577-2 van toepassing omdat ik het appartement in 25/12/2009 gekocht heb , is dit juist?
nescio1
Offline
dure de comprenure

U valt uitsluitend onder dit artikel omdat in alle verkoops- en aankoopaktes betreffende dit gebouw de zogenaamde “onttrekking”:  (geen ondernemingsnummer, geen syndicus, geen basisakte, geen reglement van mede-eigendom, geen RIO, etc., ... ) opgenomen is.
 
Herlees # 26.
 
Vraag raad aan uw familienotaris.
 
Ook:
http://www.quimmo.be/nl/search/node/onttrekking (> 10 hits)
 
 
hendrik 25
Offline
Als ik het goed begrijp ,
Als ik het goed begrijp , vorig jaar is er 2 maal stookolie getankt en 2 facturen aan 1/6de betalen aan de bejaarde moeder , zoals voorheen?
graag toelichting,
't appartement
Offline
zonder kennisname
Onmogelijk een zinvol antwoord te geven zonder kennisname van alle documenten:
statuten, aanpassing statuten, eventuele herziening statuten, rechtsprocedures en vonnissen, beslissingen AV's, enz, enz....
De datum waarop u het appartement hebt gekocht is op zichzelf irrelevant.
U moet dringend de visu professionele hulp inschakelen.
nescio1
Offline
amen

# 38 amen
hendrik 25
Offline
Ik moet wachten 30 dagen op
Ik moet wachten 30 dagen op het verslag van de vergadering.
Had ik het geweten als nu , zou ik vorig jaar geprotesteert hebben.
Hebben mij 400€ armer gemaakt.
Advocaad speel ik zelf , ervarig genoeg gehad met gerecht , de eerste rechter kan 
Je zaak doen verliezen en het beroep ook , dan cassatie en mms straatsburg?
De beroepsrechter kan een fout maken he....

 
hendrik 25
Offline
Ik bezit de basisakte en het
Ik bezit de basisakte en het reglement van mede-eigendom.
Voor alle duidelijkheid : in de akte is vermeld < kosten van verwarming zullen gedragen
dienen te worden door elk der kavels voor een zesde.>
In het reglement aangaande de verzekering , is nooit onderschreven geweest door mij,
de rechtsvoorganger heeft er geen gebruik van gemaakt. Dit wil toch bedoelen dat ik niet moet bijdragen van verzekering . Ik ben verzekerd voor mijn appartement.
De verzekering van de moeder houd in : 5 appartementen en 1 garage en de inboedel van de moeder haar appartement.
Hiermede heb ik het vonnis ook gewonnen in 2018 en dit zonder advocaat;
De hal en de trappen worden verlicht met de elecktriciteit meter van hun , zij kunnen niet bewijzen van kosten voormij, hiervan heeft de vrederechter ook het vonnis in mijn voordeel uitgesproken , willen zij toch de kosten van verbruik hebben , moeten zij veel kosten doen om een afzonderlijke meter en alles wat er bij hoord , zals leidingen enz.
Ik poets de hal,gang en trap , ieder om beurd. Toch vragen zij onkosten voor poetsen , dit is weer eens niet bewezen Indien ik het verslag zal hebben en zoals vorig jaar , zal ik naar de deurwaarde 200 a300€ betalen en indien de vrderechter volgens de wettelijke bepalingen het vonnis uitspreekt worden de kosten terug gevaagt. Waarom maken zij nu VME , er is geen voordeel voor hun. Syndicus moet er voor mij niet zijn , ik zal er niet akkoord voor gaan , dit hebben ze ook geprobeerd en de vrederechter heeft het van tafel geveegt. Onnodige kosten en wat doe een syndicus ? veel mizerie zoals ik hier op het forum lees . Ik hoop dat mijn geschrift wat begrijpbaar is?
hendrik 25
Offline
Vandaag de beslissing
Vandaag de beslissing aangetekend gekregen.
Het zijn , al de punten waarvan ik op de AV niet akkoord gegaan ben , 
deze ook vandaag worden herhaald ( was te verwachten van zulke onrechtvaardige personen)
Ik zie mij verplicht om binnen de 4 maanden , dit is nu vandaag minder dan 4 maanden om een procedure te starten , wat een bedriegelijke toestand dat de tegenpartij weer uithaald!
Uitgeven onterecht voor syndicus ( in de basisakte staat vermeld , er is geen syndicus) en beheerskosten vragen , dit moest in de strafwet opgenomen worden en gestraft worden. Er word voor elke maand provicie gevraagt ,moet ik die betalen ondertussen , dat de procedure loopt? 

 
syn-d-icus
Offline
betalen
Ja u moet dat betalen.
Best mogelijk dat u de procedure verliest.
Want als ik deze discussie overlees merk ik dat u niet veel kaas hebt gegeten van de wetgeving die van toepassing is. Het is ook niet zo dat er geen syndicus zou mogen zijn omdat het ooit zo in de statuten stond. Dingen kunnen veranderen.
nescio1
Offline
onttrekking ja/neen?

 
“…Het is ook niet zo dat er geen syndicus zou mogen zijn omdat het ooit zo in de statuten stond. Dingen kunnen veranderen.”
 
 
In de wetgeving appartementsmede-eigendom 2010-2018 wordt aan het begrip “syndicus” duidelijk omlijnde juridische rechten en plichten verbonden.
 
In de context van het samenleven in een gebouw gebruikt men dan ook voor een niet-wetsconforme VME, wat hier ondanks alles nog het geval schijnt te zijn, best een andere benaming als president, voorzitter (van een kaartersclubje).
 
 
hendrik 25
Offline
@nescio1   vandaag naar de
@nescio1   vandaag naar de eigenaarsbond op afspraak geweest op U aanraden ( lees #27 ) ben  ondertussen ook dan lid geworden; Hiervoor dank om Je raad en ben ik er uitgeraakt wat mij aanbelangt.
Ik val in BW art. 577-3 en volgende. Met U info en ook van de andere hiervoren , nogmaals dank , allemaal!!!