Niet gecoördineerde statuten

1 antwoord [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline


Een kleine VME opgericht 1992.

De initiële statuten waren een voorbode van de allereerste wetswijziging in 1994, hielden ondermeer rekening met een Raad van Beheer.

Met de wet van 2.6.2010 zijn een handvol punten evenwel niet meer bestaande, die dan nog eens overruled zijn met de wetswijziging die sedert 1.1.2019 van kracht is

De laatste Algemene Vergadering werd gehouden in juli 2012, ingericht door een door de vredechter aangestelde syndicus (BIV erkend) die evenwel geen rekening hield met de wetswijziging 2.6.2010 en de wetswijziging die sedert 1.1.2019 al van toepassing waren)

Kan  de broodnodige statutenwijziging nu met een volstrekte meerderheid die wijzigngen invoeren  ? Mogen ook andere ingrijpende veranderingen aan de statuten gebeuren ( statutair verboden te verhuren : schrappen; aparte verzekering voor waterschade verplicht : schrappen) ?

Voor een BAV is er een 2/5e meerderheid, maar op de BAV zelf geen volstrekte meerderheid.

 


mvg

nescio1
Offline
Correcte gegevens?

 
“De laatste Algemene Vergadering werd gehouden in juli 2012, “

 

2*0*1*2?