Niet gecoördineerde statuten

6 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline


Een kleine VME opgericht 1992.

De initiële statuten waren een voorbode van de allereerste wetswijziging in 1994, hielden ondermeer rekening met een Raad van Beheer.

Met de wet van 2.6.2010 zijn een handvol punten evenwel niet meer bestaande, die dan nog eens overruled zijn met de wetswijziging die sedert 1.1.2019 van kracht is

De laatste Algemene Vergadering werd gehouden in juli 2012, ingericht door een door de vredechter aangestelde syndicus (BIV erkend) die evenwel geen rekening hield met de wetswijziging 2.6.2010 en de wetswijziging die sedert 1.1.2019 al van toepassing waren)

Kan  de broodnodige statutenwijziging nu met een volstrekte meerderheid die wijzigngen invoeren  ? Mogen ook andere ingrijpende veranderingen aan de statuten gebeuren ( statutair verboden te verhuren : schrappen; aparte verzekering voor waterschade verplicht : schrappen) ?

Voor een BAV is er een 2/5e meerderheid, maar op de BAV zelf geen volstrekte meerderheid.

 


mvg

nescio1
Offline
Correcte gegevens?

 
“De laatste Algemene Vergadering werd gehouden in juli 2012, “

 

2*0*1*2?

 

nescio1
Offline
Alvast:
 

 

 

B.W. Art.577-10 § 2  (tweede alinea) (versie wetgeving 2018)

 

De syndicus heeft ook de verplichting om het reglement van interne orde aan te passen … nodig heeft.”

 

Veranderde rol gerechtelijke syndicus:

B.W. Art. 577-8 § 6 (wetgeving versie 2018)

“Evenwel kan enkel de rechter de gerechtelijk benoemde syndicus ontslaan bij vonnis. “

 

Gaat het om een oud vonnis (< juli 2012) dan vermoeden wij dat er geen terugwerkende kracht is.

U kijkt dan beter uit naar een andere syndicus.

 

 

 

 

SCORPIOEN
Offline
Kleine VME
 @nescio 1 #1

Laatste algemene vergadering was... 2 0 1 9.

errare humanum est.


 


mvg

SCORPIOEN
Offline
Kleine VME


#2 Nescio 1

De door de rechtbank aangestelde syndicus moest een AV organiseren binnen de 6 maanden, om een nieuwe syndicus aan te stellen. Op die AV 2019 is het niet gelukt...zodat zijn opdracht loopt tot er een syndicus gevonden wordt, zoniet blijft hij ( volgens vonnis)aan tot 2022( drie jaar na zijn aanstelling).

betreft RIO :  maar voor een kleine VME ( 4 kavels ) moet dat geen 210€ kosten
Om te beginnen met een classeur of een computerbestand om er de beslissingen die er thuis horen  bij te houden... en gratis ter beschikking houden van  iedereen.

Ook  het "register"voor het bijhouden van de notulen van de Algemene Vergadering is onbestaande.

 


mvg

SCORPIOEN
Offline
Kleine VME


#2 Nescio 1

De door de rechtbank aangestelde syndicus moest een AV organiseren binnen de 6 maanden, om een nieuwe syndicus aan te stellen. Op die AV 2019 is het niet gelukt...zodat zijn opdracht loopt tot er een syndicus gevonden wordt, zoniet blijft hij ( volgens vonnis)aan tot 2022( drie jaar na zijn aanstelling).

betreft RIO :  maar voor een kleine VME ( 4 kavels ) moet dat geen 210€ kosten
Om te beginnen met een classeur of een computerbestand om er de beslissingen die er thuis horen  bij te houden... en gratis ter beschikking houden van  iedereen.

Ook  het "register"voor het bijhouden van de notulen van de Algemene Vergadering is onbestaande.

 


mvg

nescio1
Offline
uurtarief syndicus?

 

De syndicus hoort gedeelten uit het bestaand reglement van mede-eigendom, reeds bestaand reglement van orde, eventueel huishoudelijk reglement te combineren in een wetsconform reglement van interne orde.

Een kost van € 210 lijkt ons niet overdreven.

Al een loodgieter op “bezoek” gehad?

Register:

In de wet is niet bepaald hoe dit er moet uitzien.

 

Een bestekmapje (bij een kleine VME) met daarin de notulen (verslagen) van alle (B)AV, in chronologische volgorde, voldoet, ons inziens, aan de bedoelingen van de wetgever.