onenigheid rvm

4 antwoorden [Laatste bericht]
De moeflon
Offline
De meerderheid van de rvm-leden wil dat de syndicus een beslissing genomen op de AV niet uitvoert, wat op termijn wellicht financieel nadelig zal blijken te zijn.  Hoe kunnen diegenen die willen dat de beslissing van de AV gerespecteerd en uitgevoerd wordt hiermee omgaan ? Naar de syndicus toe, naar de AV toe, verslag RVM,... opdat zij niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. Dank u
nescio1
Offline
RvME is GEEN college dus eenstemmigheid NIET vereist

De leden van de RvME hebben 2 wapens :
 
B.W. Art. 577-8/1
 
het verplichte halfjaarlijks verslag
 
B.W. Art. 577-6 § 3
 
de mogelijkheid punten op de agenda te plaatsen
 
 
Concreet maken leden van de RvME in uw geval best een ”minderheid”sverslag op waaraan zij onmiddellijk een zo ruim mogelijke verspreiding geven
 
opname ervan eisen in het volgende verslag van de RvME
 
de bespreking ervan vragen als agendapunt in de volgende AV
 
 
 
Verder :
 
De AV beslist souverein over de haar voorgelegde voorstellen (uiteraard binnen wettelijk kader : wetten, decreten, gemeente- en provinciereglementen, basisakte, contracten, in vorige AV goedgekeurde, behoorlijk genotuleerde, agendapunten, etc. )
 
Eveneens te vermijden: conflict met deontologie syndicus:
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
 
 
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/aanpassing-basisakte-op-av
# 5 # 15
 
Astrid CLABOTS oud
Offline
VME - uitvoering beslissing


Geachte

Ik lees in se dat een beslissing genomen werd.
Om hier op terug te komen, en voor zover daarover geen eensgezindheid bestaat, meen ik dat een nieuwe AV nodig is om het debat zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.
En dan is het nog de vraag of een item waarover beslist werd wel zo snel opnieuw moet toegelaten worden op het agenda (want zo kan men vaak terugkomen op genomen beslissingen ...).

Onnodig te zeggen dat dit gegeven best weer feitelijk beoordeeld wordt.

Astrid CLABOTS
Advocaat

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Quimmo
Offline
Wanneer de RvME beslissingen

Wanneer de RvME beslissingen van de AV zou dwarsbomen gaan zij in feite hun boekje te buiten, tenzij ze van de AV een tijdelijk mandaat gekregen hebben om bepaalde beslissingen zelf te nemen.

De RvME moet de syndicus controleren maar kan hem niet bevelen, de syndicus moet in eerste instantie de beslissingen van de AV uitvoeren.

Ik vermoed dat degene die deze beslissingen dwarsboomt zonder een nieuw besluit in een nieuwe algemene vergadering, zich blootstelt aan een aansprakelijkheidsrisico indien er nadelige gevolgen zijn.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lebragard
Offline
aan Quimmo :Wanneer de RvME

aan Quimmo :
Wanneer de RvME beslissingen van de AV zou dwarsbomen gaan zij in feite hun boekje te buiten, tenzij ze van de AV een tijdelijk mandaat gekregen hebben om bepaalde beslissingen zelf te nemen.


De raad van mede-eigendom ziet erop toe dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert.
Bovendien kan de raad ook andere opdrachten krijgen van de algemene vergadering van mede-eigenaars, behalve de bij de wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden. 

De meeste problemen in mede-eigendom ontstaan omdat de syndicus zich niet houdt aan de statuten van het gebouw en wet mede-eigendom !? 

De moeflon : uw vraag ,
Hoe kunnen diegenen die willen dat de beslissing van de AV gerespecteerd en uitgevoerd wordt hiermee omgaan ?

De syndicus moet zijn wettelijke taak doen en uitvoeren.