ontslag concierge

4 antwoorden [Laatste bericht]
marc brondeel
Offline
Beste,

Kan de syndicus van een groot appartementsgebouw met 152 appartementen de concierge ontslaan zonder dat dit op de algemene vergadering besproken en gestemd wordt? De rvme gaat wel akkoord met dit ontslag gezien de concierge haar takenpakket niet meer correct uitvoerd. De syndicus beweert dat dit, omwille van jurische aansprakelijkheid met name de ontslagvergoeding, enkel bij beslissing van een algemene vergadering mag gebeuren?
Alvast bedankt voor jouw antwoord.
 

marc brondeel

lebragard
Offline
contracten.....
Contracten aangegaan met de VME , kunnen opgezegd worden door die VME
maw. AV beslissing.

Noch de syndicus noch de raad heeft deze beslissingsbevoegdheid , deze is exclusief en wettelijk voorbehouden aan de algemene vergadering.....art.577-7
marc brondeel
Offline
contracten
Beste,
Wil dit dan in concreto zeggen dat deze concierge in het slechtste geval enkele maanden in dienst kan blijven en betaald wordt zonder dat zij haar taken goed uitvoert?

marc brondeel

lebragard
Offline
ontslag.....

Indien de VME een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten met de concierge ,dan is de VME
Juridisch de werkgever en de syndicus zorgt  (louter) voor het beheer van het personeel.

Wat bij ontslag? Ontslaat u als syndicus zonder enige inmenging van de eigenaars?
Neen!
Plaats het punt op de dagorde van de vergadering en laat de gemeenschap hierover beslissen. Stel dat de conciërge wordt ontslagen, komt er met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan ook onmiddellijk een einde aan het gebruik van de conciërgewoning? Als u tijdens het opmaken van de arbeidsovereenkomst voorziet dat het recht op bewoning van een dienstwoning automatisch gekoppeld is aan de arbeidsovereenkomst en dat dit recht op het einde van de overeenkomst ook eindigt, dan is men ingedekt. 
Tip. Voorzie bij ontslag wel een redelijke periode (drie maanden) waarbinnen de ex-conciërge de mogelijkheid krijgt om een andere woonst te zoeken. Tijdens deze periode laat u hem wel contractueel voor de huurwaarde van de woning huur en een tussenkomst in de nutsvoorzieningen betalen.

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom/gezocht__concierge_m_v/VLTAVGAR_EU110706/65/related

Astrid Clabots
Offline
ontslag concierge - VME


Geachte

Behoudens hoogdringendheid of bijzonder mandaat, lijkt mij de syndicus dit niet op eigen initiatief te mogen doen...

Astrid CLABOTS
CLABOTS