Opvragen vastgoedinformatie

5 antwoorden [Laatste bericht]
DeRo
Offline
Besten,
In de recente eindafrekening, ons toegestuurd door de syndicus, van het voorbije boekjaar krijgen  alle leden van de VME bij diverse kosten  hun aandeel aangerekend in wat de syndicus omschrijft als “Opvragen vastgoedinformatie” ten bedrage van 75 €
 
Wij weten dat Notarissen en immobiliënkantoren bij de verkoop van een onroerend goed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen moeten verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het stadsbestuur aangevraagd onder de vorm van een inlichtingenformulier vastgoedinformatie ook wel ‘notarisformulier’ genoemd.  
 
Onze vraag is of de syndicus deze kost mag doorrekenen aan de VME in de eindafrekening? Wij zijn eerder de mening toegedaan dat dient geregeld tussen verkoper en koper. Zijn hierover wettelijke voorschriften inzake gedwongen mede-eigendom.
Graag jullie mening met dank.
RD
't appartement
Offline
private kost
Het is een private kost voor de eigenaar die zijn appartement heeft verkocht.
Wordt voorgeschoten door VME maar teruggevorderd van de eigenaar van het verkochte privatief.
nescio1
Offline
Machtsmisbruik syndicus?
 
De werkwijze en de hoger gehanteerde begrippen “opvragen vastgoedinformatie” wekken heel wat vragen op.
 
B.W. Art. 577-11 § 4
legt inderdaad kosten op ten laste van de uittredende mede-eigenaar.
 
Blijkbaar heeft de syndicus hier gereageerd alsof iedereen zijn kavel te koop ging stellen.
 
Makelaar en notaris hebben GEEN monopolie op het aanvragen van documenten, nodig voor de eigendomsoverdracht, bij de bevoegde instanties.
Zelf hebben wij deze taak enkele jaren geleden op ons genomen en zelf gezorgd voor documenten als EPC, bodemattest (met staalname en verslag gespecialiseerde firma (verplicht wegens vroeger gebruik kavel)), etc..
Vooral bij de gemeente was men verrast een vraag rechtstreeks van een particulier te krijgen.
 
Vergeet niet bij de eerste contactname met makelaar en notaris hen er reeds op te wijzen dat u alle demarches ZELF zult doen anders vertrouwen zij, zonder meer, alles toe aan “bevriende” firma’s en riskeert u tweemaal te betalen.
 
 
Wij zouden u ten zeerste aanraden bij de gemeente de kostprijs van de afgeleverde documenten na te gaan.
Interessant om de “mark-up” na te gaan en, later, de rechtvaardiging ervoor die de syndicus uit zijn duim zuigt.
 
Astrid Clabots
Offline
informatieplicht overdracht appartement


Geachte

Verwar niet de wettelijke informatieverplichting waarbij de syndicus inlichtingen over het beheer moet aanreiken ov. de appartementswet v. de documenten die moeten voorhanden zijn bij een verkoop.

In het eerste geval zijn de kosten voor de overdragende eigenaar, en niet voor de VME.
Nuance kan zijn - maar die is niet aan te raden - dat de VME prefinanciert, maar dan moet u inderdaad kunnen vaststellen dat dit bedrag nadien gerecupereerd werd.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

't appartement
Offline
algemene kostenstaat en afrekening
Het is niet omdat die kosten in de algemene kostenstaat van de VME staan dat die effectief aan elke eigenaar werden aangerekend. Daarvoor moet u het detail van de kostenverdeling raadplegen.
DeRo
Offline
algemene kostenstaat en afrekening
Het gaat hier wel degelijk over het aanrekenen van de kost voor "opvragen vastgoedinformatie" door de syndicus en  die verrekend is  in de "Algemene kosten" naar elk lid van de VME in zijn EINDAFREKENING volgens zijn 1000-sten.