Overgang naar nieuwe Syndicus

3 antwoorden [Laatste bericht]
lutc@skynet.be
Offline
Beste,
Ik ben mede eigenaar en verkozen als nieuwe Syndicus van mijn gebouw, met ingang op de AV op 19/2 ek.
Ik denk wel dat alles in orde komt mbt de overdracht van het dossier, maar slaag er niet in om de fysische locatie van het bankfiliaal te weten te komen.  Ik heb uiteraard de rekeningnummers en rekeninguittreksels, weet welke bank het is en dat ze met Isabel werken. Maar ze lossen die gegevens niet en ik vind dat nogal raar...
Ik heb geen idee hoe zo'n overdracht van die rekeningen moet verlopen en kan uiteraard de bank niet contacteren om het te weten te komen.
Kunt u me hierover inlichten en wat ik kan ondernemen?
Dank bij voorbaat.
nescio1
Offline
geen medewerking van voorgaande syndicus?

Stuur ASAP een aangetekende brief aan de hoofdzetel van de bank.
Maak hem tevens over per e-mail en fax.
Leg in de brief de situatie uit, uiteraard voegt u bij de brief een kopie van de notulen van de AV waarin uw benoeming werd gedaan samen met een kopie van het syndicuscontract, indien dat reeds getekend is door mandaathouder(s) of door ALLE mede-eigenaars.
Wijs de bank op haar verantwoordelijk voor alle operaties, uitgevoerd door onbevoegde derden na 19/2.
 
Uw verhaal hangt met haken en ogen aaneen.
 
Bent u de eerste syndicus? Blijkbaar niet.
 
Hoe reageert de voorgaande syndicus?
Normaal vervalt zijn handtekeningsbevoegdheid op 18/2, al rust de verantwoordelijk om de bank hierover in te lichten bij hem.
 
Verloopt de overdracht van bevoegdheid zoals voorzien in:
B.W. Art. 577-8 § 4 8 ° ?
 
 
Geen reactie bank? De meeste banken beschikken over een ombudsman waarbij u klacht kan indienen.
 
Daarna:
https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/vormen-van-geschillenregeling/ombudsman/belmedpartners/ombudsdienst-voor-financiele
 
 
lutc@skynet.be
Offline
Beste Nescio1, Hartelijk
Beste Nescio1,

Hartelijk dank voor de info!

Groetjes
Flamingo
Offline
Bank
Beste,

Ik zou gewoon naar een andere bank stappen waar ze je wel fysiek ontvangen en nieuwe rekeningen openen.