reglement van inwendige orde en gegevens syndicus?

5 antwoorden [Laatste bericht]
steffi
Offline
Beste Forumleden,

Ik vraag me af of er wettelijk een reglement van inwendige orde moet bestaan dat verplicht moet gevolgd en zichtbaar moet worden aangebracht in het gebouw voor alle bewoners van de appartementen -  ttz door de huurders zowel als door de eigenaars zelf? 

Ik las eveneens dat ook de gegevens van de syndicus in het appartementsgebouw aanwezig moeten zijn, zeker indien er ook appartementen verhuurd worden. (is toch voor de veiligheid noodzakelijk)

Is dit juist? Onze huidige syndicus is nochtans een GROOT en DUUR KANTOOR  met veel bedienden voor vanalles en nog wat , zelfs met juristen/advocaten in hun dienst, maar hij  heeft tot op heden geen van beide punten in orde gebracht. Daarom ook mijn vraag op dit forum . 

Want we gaan in elk geval deze huidige syndicus ontslaan tijdens de volgende AV en met jullie antwoord weten we ook dat de nieuwe syndicus hiervoor al dan niet dient te zorgen.

hartelijk dank voor een reactie
Steffi
nescio1
Offline
openbaarheid gegevens syndicus=gedeelde verantwoordelijkheid

B.W. Art. 577-8 § 2 
 
Op de syndicus rust de wettelijke verplichting de aanplakking van o.a. zijn gegevens  te doen aan de ingang van het gebouw.
 
Gelijklopend is de VME verplicht de gegevens van haar syndicus in te laten schrijven in de KBO :
 
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_60

 
nescio1
Offline
openbaarheid reglement van interne orde

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/02_1.pdf
blz. 53511 Art. 172  b)
 
 U leest dan als laatste alinea van :
 
B.W. Art. 577-10 § 2
 
” Het reglement van interne orde kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden.”
 
Het spreekt vanzelf dat de betere syndicus ook zal zorgen voor de publicatie op zijn website (of deze van de VME).
 
Minstens stuurt hij het per kerende (post ?) op per e-mail.
 
Astrid Clabots
Offline
Reglement van interne orde


Geachte


de syndicus plakt zijn gegevens 'aan' op een zichtbare plaats, zoals inderdaad hoger opgemerkt.

Vanaf 01.01.2019 dient een reglement van interne orde te worden opgesteld; aangeplakt moet dit niet zijn (niet zoals een arbeidsreglement), maar opdat het tegenstelbaar is aan de eigenaren maar ook aan huurders e.d., moet aan bepaalde kennisgevingsvereisten worden voldaan.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

steffi
Offline
Het moet inderdaad niet

Het moet inderdaad niet alleen aan de eigenaars maar ook aan de huurders van onze VME (15 appartemenetn) tegengesteld worden. Wat bedoeld u dan met "moet aan bepaalde kennisvereisten worden voldaan? " en waar kan ik die vereisten ergens vinden?

Dank voor  een reactie

vriendelijke groeten
Steffi
Steffi
Colibri 17
Offline
reglement van I O
Zie jullie basis akte