RME leden dienen rekeningen te controleren

11 antwoorden [Laatste bericht]
mamu
Offline
Wij zijn met 72 mede-eigenaars die een aandeel hebben (lees 'kamer gekocht') in een hotel. Inmiddels zijn een syndicus en 3 leden RME aangesteld. Er wordt gekozen om geen commissaris van de rekeningen aan te duiden: de controle van de rekeningen/facturatie enz wordt geacht uitgevoerd te worden door de RME. Onze vraag is: kan dit zo maar dat er geen commissaris van de rekeningen voorzien wordt?

Mamu

nescio1
Offline
dwingend recht: B.W. Art. 577-14

B.W. Art. 577-8/2 (versie 2018)
B.W. Art. 577-14
 
SIEBE
Offline
controle boekhouding
Het is absoluut niet het mandaat van de RVME om de boekhouding te controleren.
Ze moet een rekencommissaris aangesteld worden.
Syndicus en RVME samen is een gevaarlijke gedachtegoed.
Op de AV  een rekencommissaris eisen, indien niet intern wel extern.

Eigenaars blijven ook in gebreke om te beslissen om geen rekencommissaris aan te stellen.
In geval van problemen eigen schuld dikken bult.
SCORPIOEN
Offline
72 hotelkamers gekocht

 - zijn er nog andere (hotel)kamers ?
 - er moeten minstens twee eigenaars zijn van die 72  kamers
 - en zijn er gemene delen  bvb gangen

   volgens mij is de appartementwet hier niet van toepassingmvg

mamu
Offline
Hotelkamer
In de statuten staat wel degelijk vermeld dat het geheel valt onder de wet op de mede-eigendom. Alle 72 kamers zijn verkocht aan diverse particulieren en/of bedrijven. Er zijn inderdaad gemeenschappelijke delen.

Mamu

SCORPIOEN
Offline
RME leden dienen rekeningen te controleren

De raad van mede-eigendom en de commissris zijn tgwee organen van de VME om toezicht te houden op het werk van de syndicus.

Gezien er meer dan 20 kavels zijn, is dubbele boekhouding verplicht ,die door de commissaris van de rekeningen moet gecontroleerd worden, en die jaarlijk een verslag maakt over zijn werkzaamheden, aan de Algemene Vergadering.

Ook de (verplichte ) Raad van mede-eigendom moet jaarlijks een verslag maken voor de Algemene Vergadering.

 Het controleren van de rekeningen aan de mede-eigenaars kan volgens mij best  gebeuren door de Raad-van Mede-eigenaars , die dus mede-eigenaars zijn, maar de commissaris van de rekeningen ( die geen mede-eigenaar moet zijn ) moet wel controleren of die rekeningen overeenkomen met de boekhouding.

Jaarlijks moet ook een Inventaris van de Rekeningen voorgelegd worden, wat  voorheen genoemd werd " balansrekening " ( vennootschapsboekhouden) !!!!

Als er extra werk zou zijn voor het privatief beheer van deze kamers (verhuur, verbruik,meubilair)...is dat niet de taak van een syndicus en ook niet de verantwoordelijkheid van de VME

mvg

 mvg

vrijwsyndicus
Offline
muggenzifterij

De nieuwe wet maakt de aanduiding van een college van CvR mogelijk.
 
Toch dient er minstens EEN CvR, als dusdanig, nominatief aangeduid te worden, om in orde te zijn met de wet.
 
Deze is dan juridisch (burgerlijk en eventueel zelfs strafrechterlijk) aansprakelijk voor: “…en die de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars controleren, wiens bevoegdheden en…….bepaald.”
 
SIEBE
Offline
RVM CONTROLEERT DE REKENINGEN
Hier ga ik absoluut niet mee akkoord. Is enkel de taak van de rekencommissaris. Is trouwens belangenvermenging. De rekencommissaris is daar wettelijk voor aangesteld.
RVME heeft enkel een wettelijk mandaat om de controleren of de syndicus de beslissingen van de AV uitvoert en op een correcte wijze. Zij kunnen tijdens het boekjaar wel zaken aanbrengen die herstelling behoeven of op noodzaken wijzen; de syndicus zal die dan op de agenda plaatsen en de AV beslist over de niet hoogdringende zaken ( taak van de syndicus ).
De eigenaars kunnen steeds aan de rekencommissaris verduidelijking vragen over hun afrekening ( op vraag ) maar is normaal de taak van de syndicus die verantwoordelijk is voor de afrekeningen.
lebragard
Offline
RVM.....
#siebe , u hebt het juist voor , het is de opdracht van de rekencomissaris en niet deze van de RvM om de rekeningen te controleren....elke ME kan de rekeningen controleren, maar het is niet de opdracht van de RvM om dit te doen....

#scorpioen
juiste informatie is van cruciaal belang :

De raad van mede-eigendom en de commissris zijn tgwee organen van de VME om toezicht te houden op het werk van de syndicus.
Zijn twee organen met elk hun specifieke functie :
- De RvM belangrijkste taak is toezicht houden op het werk vd syndicus
- De rekencommissaris = opdracht , controle boekhouding , rekeningen 

Ook de (verplichte ) Raad van mede-eigendom moet jaarlijks een verslag maken voor de Algemene Vergadering.
Is niet meer zo voorzien vanaf 2019 bezorgt de raad , tijdens de vergadering , een omstandig jaarverslag uit over de uitoefening van zijn taak, (kan mondeling of schriftelijk zijn)maar moet géén verslag maken....voor de AV.

 Het controleren van de rekeningen aan de mede-eigenaars kan volgens mij best  gebeuren door de Raad-van Mede-eigenaars 
Dat is uw mening maar daarom niet de juiste , schoenmaker blijf bij uw leest , de RvM heeft een andere opdracht.. 
nescio1
Offline
onverenigbaarheden

Er zijn geen, in de wet vastgelegde, onverenigbaarheden tussen CvR en lidmaatschap RvME.
 
Splitsing van deze taken over verschillende personen verdient wel de voorkeur.
 
 
lebragard
Offline
juist.....
#nescio1
Er zijn geen, in de wet vastgelegde, onverenigbaarheden tussen CvR en lidmaatschap RvME.

Dat is correct , maar het is de rekencommissaris die de boekhouding al dan goedkeurt en niet de RvM....
en als het ware elke ME kan de syndicus controleren , werk , rekeningen , boekhouding

Taak rekeningcommissaris = andere bevoegdheden ect...wordt bepaald door de AV , de wet is summier in deze.

 
SIEBE
Offline
#9
Nescio1,

Een rekencommissaris kan wel lid zijn van de RVM. Toch ook opletten dat een lid van de RVM altijd een eigenaar moet zijn en een CvR kan een buitenstaander zijn.
Maar met deze combinatie CvR en RVM gaan we toch niet belangenvermenging en problemen aanmoedigen ?
In de eerste plaats hoeveel personen in een VME zijn er al geschikt om CvR te zijn ?
Is zeker geen functie om zo maar op te nemen, belangrijk genoeg ( ook in de bedrijfswereld ). En de CvR kunt ge ook afrekenen op de AV indien niet geschikt.
Houdt beide mandaten apart, en vermijdt verstrengeling.
Op het forum kan men al vaststellen hoeveel problemen er in VME's zijn en die niet opgelost raken. En zoals Lebragard terecht ook aangeeft : de wetgever is sumier. Laat ons in dit geval strenger en uitvoeriger zijn.