Stemformulier ontbreekt na AV.

5 antwoorden [Laatste bericht]
amarie
Offline
Ongeveer 2 weken na de AV lezen we op het einde van het verslag in een PS dat een ME zijn stemformulier niet afgegeven heeft. Wetende dat het over de stembrief van een kritische ME gaat. Het verslag werd niet voorgelezen, wel besluiten met commentaar van de syndicus dat bij het vlug nakijken van de stemresultaten altijd dezelfden "neen" stemmen.
De precieze telling zou later gebeuren wegens het te veel tijd in beslag nemen.
Onze AV werd op een bepaald ogenblik eenzijdig gewijzigd van de zaterdag naar een zondagvoormiddag. Verondersteld wordt dat de syndicus, zoals verleden jaar, zijn echtgenote beloofde om om 12 u thuis te zijn.
Een bediende van de syndicus haalde de stembiljetten tafel per tafel op, op geen enkel ogenblik, tijdens of na de AV werd gewezen op het ontbreken van een stembrief.
De betrokken ME had geen enkel belang om zijn stembrief niet af te geven, wil men naar de Vrederechter stappen, dan is een tegenstem noodzakelijk.
Graag juridisch advies, met dank.

 
Astrid Clabots
Offline
Geachte Indien er


Geachte Indien er belangenschade kan worden aangetoond, kunt u naar de Vrederechter. Vraag is of de tegenstem, die niet werd ingeleverd, betwist wordt... Astrid CLABOTS CLABOTS

----------

Quimmo edit: formattering aangepast

amarie
Offline
Stemformulier ontbreekt na AV
Geachte Mevr Clabots,
Omdat uw reactie buiten het schrijfkader komt, kunnen wij niet alles lezen.
Vriendelijke groeten. 
Quimmo
Offline
Bewijsbaar?

Het lijkt me dat:

  1. indien er een aanwezigheidslijst was
  2. alle stemmingen schriftelijk gebeurd zijn
  3. de syndicus het stemformulier van de eigenaar in kwestie niet kan voorleggen

de eigenaar in kwestie dan in elk geval aangetekend zou kunnen melden dat er een fout gebeurd is en vragen zijn tegenstem alsnog te notuleren. Al is dit natuurlijk ook niet 100% volgens de regels, gezien dit niet tijdens de vergadering gebeurde, het verslag niet voorgelezen is, enz.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

amarie
Offline
Stemformulier ontbreekt na AV
Er werd een bezwaarschrift, met copie aan de RvME, naar de syndicus gestuurd.
De ontbrekende stem wordt beschouwd als "onthouding".
Andere onregelmatigheden waren dat voorzitster opnieuw teveel volmachten en 739 aandelen te veel heeft, onterecht aanrekenen van een factuur aan de VME...
Reactie van de syndicus: zoveel negativiteit en aanraden om het geweer van schouder te veranderen. Reactie voorzitster RvME: als wij zo verder doen, dan behouden zij zich het recht om ons de facto uit onze eigendom te zetten, de ontzetting van uitoefening van onze rechten, middels tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, ons een verbod te horen opleggen tot aanwezigheid in het gebouw en op de AV onder verbeurte van een dwangsom. ( ter informatie: wij hebben GEEN schulden)
Het is inderdaad zo dat wij reeds ernstige onregelmatigheden zoals een valse beroepsaanmeting van advocaat om de BA aan te passen en een doorgang te verdedigen.
Deze persoon bleek later een charlatan te zijn, ondertussen veroordeeld wegens valsheid in geschrifte ea..., uitgevoerde werken door de promotor die later niet uitgevoerd bleken te zijn...
Dreigen en intimidatie zijn een actie van zwakte, het raakt ons niet, maar aangenaam is anders, temeer dat als wij onregelmatigheden ondervinden het puur aantoonbare feiten zijn.
Andere ME's gaan in stilte akkoord, maar reageren door allerlei omstandigheden niet.
Bestaat er geen organisatie zoals Test Aankoop waar ME's dergelijke ervaringen kunnen aankaarten?


 
't appartement
Offline
"Reactie voorzitster RvME:
"Reactie voorzitster RvME: als wij zo verder doen, dan behouden zij zich het recht om ons de facto uit onze eigendom te zetten, de ontzetting van uitoefening van onze rechten, middels tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, ons een verbod te horen opleggen tot aanwezigheid in het gebouw en op de AV onder verbeurte van een dwangsom. ( ter informatie: wij hebben GEEN schulden)"

Waar gaat die RvME dat recht vandaan toveren?
Dit is zever in pakskes.