Stemrecht Syndicus

4 antwoorden [Laatste bericht]
Philips
Offline
Ik ben voorzitter van de raad van bestuur (3 leden) van een VME voor een gebouw met 12 appartementen.
De syndicus is mede-eigenaar met 1 appartement. 
Wanneer wij met het bestuur samenzitten, dus drie bestuursleden + de syndicus. Dan beweert de syndicus ook stemrecht te hebben als wij een besluit moeten nemen om bv al dan niet van bank te veranderen.
hij mag ons natuurlijk adviseren en begeleiden maar heeft hij finaal ook stemrecht in deze discussie?

mvg.

Philips M.
Gert
Offline
http://www.quimmo.be/nl/forum
Gert
SCORPIOEN
Offline
syndicus stemrecht


​Eerst en vooral.... Raad van Bestuur bestaat niet meer,wel Raad van Mede-Eigendom, en een Voorzitter is hoogstens een aanspreekpunt voor inwendig gebruik.
​De syndicus is geen lid van de Raad van Mede-eigendom, en alleen de Raad zelf kan eventueel een beslissing nemen als ze daartoe opdracht hebben gekregen vaneen Algemene Vergadering, met 3/4e van de stemmen, en beperkt in tijd ( 1 jaar maar jaarlijks hernieuwbaar).

​Anderzijds is het de taak van de syndicus het vermogen van de VME te beheren,  en mag hij zoveel rekeningen openen als hij wil,  op naam van de VME weliswaar !

​Bij zijn aanstelling had de AV in de overeenkomst met de syndicus kunnen eisen dat de financiele verrichtingen moeten gebeuren bij een bepaalde bankinstelling of niet mogen gebeuren bij een bepaalde bankinstelling. mvg

Quimmo
Offline
Verduidelijking

Om het antwoord van Scorpioen nog even scherper te stellen, de raad van mede-eigendom noch de syndicus beslissen iets. De syndicus mag wel bewarende maatregelen treffen als er een dringend probleem is, maar andere beslissingen worden genomen door de algemene vergadering van alle eigenaars en het is daar dat er gestemd wordt.

De syndicus voert de beslissingen van de AV uit en de raad van mede-eigendom houdt toezicht op het werk van de syndicus. En kan natuurlijk wel punten voorbereiden voor de AV.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid CLABOTS oud
Offline
Raad van Mede Eigendom - Syndicus

Geachte


De RvME heeft in principe als taak :

577-7 § 1 B.W. : "(...) die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2.
Daartoe kan de raad van mede-eigendom, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer door deze laatste of betrekking hebben op de mede-eigendom.
Behoudens de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden kan de raad van mede-eigendom elke andere opdracht of delegatie krijgen, zo de algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van de stemmen toe beslist. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of delegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar".


De syndicus hoort niet bij dit orgaan. De syndicus is bij uitstek een uitvoerder, een uitvoerend orgaan. Dit neemt niet weg dat de mede - eigenaar syndicus samen met alle mede - eigenaren stemrecht heeft binnen de Algemene Vergadering, die u in uw vraagstelling niet aanhaalt. Dit met uitzondering van beslissingen over lastgeving (mandaat syndicus).

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
Advocaat

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom