strafrechtelijke verantwoordelijkheid VME

1 antwoord [Laatste bericht]
baguetje
Offline
in hoeverre is een nieuwe eigenaar mede verantwoordelijk voor beslissingen uit het verleden (en de uitvoering ervan) die qua sociale wetgeving niet in orde zijn. én die wel bestaan, maar waarvoor in de afrekeningen en in de 'begrroting' niets terug te vinden is?
baguetje
nescio1
Offline
gordiaanse knoop

Gezamelijk antwoord op :
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/zwart-werk
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/werken-in-eigen-beheer
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/belangenconfilct
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/strafrechtelijke-verantwoordelijkheid-vme
 
 
Met uw aankoop bent u toegetreden tot een gemeenschap die, zoals elke”club”, haar formele en informele regels heeft.
 
De formele kunt u afleiden uit basisakte, verslagen AV, etc.
De informele regels leren kennen is een stuk moeilijker.
 
Het is inderdaad niet uitgesloten dat de combinatie CvR en poetsvrouw destijds werd overeengekomen met instemming van nagenoeg alle toenmalige eigenaars.
 
Dat het initiatief zou uitgegaan zijn van een syndicus B.I.V. durven wij betwijfelen.
 
 
Als u deel uitmaakt van een categorie burgers als advocaten, rechters, andere gerechtsmedewerkers, belastings- en politieambtenaren, vakbondskaderleden, etc,. die van verre of nabij niet willen/mogen geassocieerd worden met medewerking aan onwettelijke daden, hebt u wel veel pech.
 
 
U hebt nu de keuze : u treedt toe tot de club of u wordt een slachtoffer van ostracisme.
 
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/werken-in-eigen-beheer
 
B.W. Art. 577-8 § 4 11 °
 
De boekhouding van de VME hoort een ”open boekhouding” te zijn.
Het is uw recht ze , gewoonlijk in het kantoor van de syndicus en na voorafgaande afspraak, in te zien.
 
B.W. Art. 577-8 § 4 18 °
 
Ga in de begrotingsraming na onder welke rubriek de kosten schoonmaak gebudgetteerd zijn.
 
 
 
B.W. Art. 577-6 § 4
 
Dien agendapunten in die uw desiderata weergeven :
 

  • opname schoonmaakkosten in de begroting
  • onder welke rekening(en) zijn de schoonmaakkosten opgenomen
  • heeft/zal de syndicus een fiche 281.xx opmaken/laten opmaken
  • opmaken lijst verzekeringen VME met vermelding naam en polisnummer samen met bedrag maximale tussenkomst. Is er voorzien in een polis werknemers/huispersoneel ?

 
 
 
B.W. Art. 577-6 § 3
 
Hier volgt dan het belangrijkste : tijdens de periode voorafgaand aan de vergadering maakt u een afspraak met de syndicus om : de documenten over de geagendeerde punten te raadplegen.
 
 
http://www.cnc-cbn.be/files/bulletin/filename/CBN_Bulletin_63_N.pdf
http://kantoorvanwynsberghe.be/handleiding.pdf
Edit Quimmo: link verwijderd naar site die auteursrechten schendt.
 
 
 
 
 
Verdere commentaar, uit een oogpunt van duidelijkheid en goed begrip, liefst enkel op :
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/zwart-werk