Synd. voert onwettige beslissing toch uit

4 antwoorden [Laatste bericht]
JokkeJaku
Offline
    A.V. :Agendapunt 'verlenging mandaat syndicus', wordt beslist.
Aansluitend en  onder dit agendpunt stelt syndicus voor 'verhoging vergoeding beheer' , wordt beslist maar ComvdR (eigenaar) is  tegen wegens niet geagendeerd.
​    Na 3 maanden verneemt ComvdR bij toeval dat syndicus opdracht gaf om de verhoging aan te rekenen.  Hierdoor verkleint  de periode om klacht  in te dienen bij Vrederechter tot 1 maand.
    ComvdR e-mailt  zijn bezwaren ,gebazeerd op het statuut van de VME : aan een niet geagendeerd beslissing mag geen uivoering worden gegeven .
Telefonisch antwoordt de syndicus : hoort bij dit agendapunt.
​    Een beslising van de A.V. geldt uiteraard voor het ganse volgende boekjaar; syndicus houdt hiermede geen rekening (zie 3 maanden)  en voor de toekomst is het nog af te wachten wat hij zal doen .
​    Mijn vraag : Kan op het einde van het boekjaar zijn beslissing  worden aangevochten bij  Vrederechter.
Dank voor uw mening.

 
Quimmo
Offline
Is er een besluit of contract?

U zegt dat een besluit maar aangevochten kan worden binnen de 4 maand. Dat klopt, maar er is toch geen besluit hieromtrent genomen, indien ik het goed begrijp? Zoals ik het lees is de verhoging van het ereloon niet gestemd en is er ook geen nieuw contract voorgelegd. Dan heeft de syndicus geen basis om de verhoging door te voeren, tenzij er in zijn contract hiervoor modaliteiten (indexering?) voorzien zijn.

Ik zou me wel eens informeren over de tarieven van andere syndici in de buurt zodat u tenminste weet of zijn prijs niet redelijk is. Indien u moet veranderen van syndicus en de anderen zijn nog duurder, wat dan?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Onrechtmatige aanrekeningen
Wat doe je als er onterecht bedragen worden gefactureerd?
​Niet betalen, kan niet. Als de jaarrekening werd goedgekeurd op de AV dan MOET je betalen, ook al heb je geprotesteerd tegen de individuele afrekening die men gekregen heeft. Men moet dan steeds binnen de vier maanden naar de Vrederechter stappen.
​Naar de Vrederchter stappen? Wij hebben het nu eens gedaan. Je bent verrast hoe een Vrederechter over sommige zaken " oordeelt ".
​Het steeds weerkerend antwoord van quimmo.be en Cie dat men in dit of dat geval naar de Vrederechter kan stappen is een " illusie ".
​Al die wetten zijn opgesteld door " armleunstoel- politici ": het zijn lege dozen.
De exacte procedures proberen af te dwingen is haast niet mogelijk, vaak door
​" gebrek aan belang ".
 
Lieve en Marc
Astrid CLABOTS oud
Offline
VME - afrekening - procedure

Geachte

Hier wil ik toch even nuanceren.

Het is inderdaad zo dat, los van het gegeven dat de appartementswet dwingend van aard is, desalniettemin vaak het algemeen tgo het individueel belang worden afgetoetst.

Een advocaat is noodzakelijk de eerste rechter, en het is nuttig dat deze dezelfde aftoetsing bij de redactie van zijn advies om al dan niet over te gaan tot procederen maakt.
Elke situatie zal op basis van achterliggende omstandigheden anders zijn ...

Astrid CLABOTS
Advocaat

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

JokkeJaku
Offline
Syndicus voert onwettige beslissing uit
Synd. stelt de verhoging voor en 5250/10000 zeggen akkoord. Syndicus voert de beslissing uit na 3 maanden. Er is geen nieuw contract .Ons lopend contract is slechts 3 jaar in voege.
Onwettige beslissing ( niet-geagendeerd punt ) mag niet worden uitgevoerd .Indien toch en daarenboven dit na 3 maanden dan vraag: klacht hiertegen op einde van het boekjaar? 
Uw mening?
Dank