syndic

11 antwoorden [Laatste bericht]
majan
Offline
hallo
bij ons in de blok (5 apaartementen) is een eigenaar aangestel tot syndic 12 jaar geleden
in die tijd is er nooit een algemene vergadering geweest of een jaarafrekening verstuurd
hij heeft wel jaarlijks zijn geld overgeschreven naar zijn rekening kunnen wij die sommen terug vorderen ?
ronald de wilde
Offline
tweesnijdend
Is in de loop van die 12 jaar door de andere ME's om een AV gevraagd, een afrekening gevraagd?
Zijn voor die eventuele afrekeningen décharge gegeven, en zo ja, hoe dan wel??!
Waarom nu die sommen gaan aanvechten?

Wat was uw positie in die 12 jaar?!

Ron
majan
Offline
syndic
niemand heeft erop gereageerd,maar is het niet zo dat er volgens art 577-8 een mandaat niet langer mag dan max 3 jaar  en een mandaat niet stilzwijgend kan verlengd worden,bovendienwordt in de wet vastgelegd dat het feit dat dat het mandaat niet wordt vernieuwd op zich geen aanleiding geeft tot een vergoeding
ronald de wilde
Offline
de wet en de praktijk
In de app.wetgeving is zowat alles voorzien, maar alleen van toepassing als de ME's dat van toepassing willen zien.

Als niemand reageert................

Een VME verdient de mandaathouder(s) welke ze (gewoonlijk) zelf wenst! 
Wellicht tijd om een en ander aan te kaarten!!

Ron
nescio1
Offline
u hebt geen syndicus

Eigenlijk hebt  u geen syndicus.
 
 
B.W. Art. 577-8 § 1
 
Syndicus zijn is een binair gegeven :
 
Aangesteld in reglement van mede-eigendom of benoemd door AV of rechter
EN
Overeenkomst afgesloten hebben
GEEN OVEREENKOMST = GEEN SYNDICUS
 
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/02_1.pdf
blz. 53508 Art. 166 3 °
”Bij gebrek aan een syndicus……….algemene vergadering bijeenroepen……wijzen
 
Tip :
Zoek zelf een kandidaat-syndicus, stel hem voor aan de andere ME’s en bespreek gezamenlijk de te volgen weg.
 
 
nescio1
Offline
Mundus vult decipi, ergo decipiatur

De wetgever kan slapende honden niet wakker maken.
 
majan
Offline
syndic
dus is er al 9 jaar geen syndic meer maar schrijft hij al 9 jaar (zonder mandaat)een honorarium over van de algemene rekening van de eigenaren naar zijn rekening,nu heeft hij pas zijn appartement verkocht en gaat hij zijn ontslag geven op het mandaat dat hijj al lang niet bezit  (wij hebben oogluikend toegelaten dat iemand de rekening plunderde) van slapende honden geproken en slapend rijk worden   
ronald de wilde
Offline
plundering?!
In welke mate er sprake is van 'plundering' is de vraag, 't kan ook een bescheiden vergoeding zijn geweest voor zijn beheer.

Of hij er rijker op is geworden is ook maar de vraag, en of hij daarop uit was ook. Over zo'n grote bedragen zal het wel niet gegaan zijn, én, iemand moet het wel doen.

Wat wel een feit is, is dat de andere ME's hebben laten begaan, jarenlang 'weg' hebben gekeken tot nu, tot hij er het bijltje bij legt, en er dient uitgekeken naar een andere.

Nu nog regularisatie willen najagen is zeker uit den boze, zowat elke vrederechter zal jullie wandelen sturen, want jarenlange tolerantie, en geen geschrift om op terug te vallen.

Les (!): goede rekeningen maken goede vrienden, én een vlotte samenleving vraagt om ietwat na de volgen spelregels.
En beide zaken heb ik niet ontdekt in de vraagstelling, vandaar ook m'n 'droge' reacties, en wegblijven van enig begrip. Het is geenszins als kwetsend bedoeld, zeer zeker niet. 

Ron
Wolwijf
Offline
Syndic

Beste

Als eigenaar van een gelijkvloersappartement in een gebouw van 2 verdiepingen, waarvan dus 2 andere eigenaars, werken we sinds mei 2018 met een syndicus.
communicatie is altijd al moeilijk geweest met hen.
Op 14 aug. 2019 was de AV hier werd ons verzekerd dat al de rekeningen betaald waren zelfs na herhaalde keren dit te vragen.
Toen wij naar afschriften vroegen werd  er verteld dat zij dit niet deden.
wij kregen dus geen bewijzen van betalingen.
Een week na de AV kregen wij een aanmaning in de bus van het water om betaling, of het water zou afgesloten worden blijkbaar waren er al 8 aanmaningen verstuurd naar de Syndic 
Na herhaalde keren te bellen en mailen zouden ze het in orde brengen.
Na een paar dagen kregen wij een brief in de bus van een incasso bureau met betaling van de blokpollis.
Het zelfde probleem zoals met het water
Na aandringen van onze kant zou alles in orde komen.
Nog steeds hebben wij geen bewijzen van betaling.
Ons vertrouwen is dus volledig verdwenen en willen hem ontslaan
Wat is de juiste procedure hiervoor.
We willen in de toekomst liever alles zelf regelen maar hierin hebben wij geen ervaring.
Wat is het verschil tussen VME nr en KBO nr.

grt


 

nescio1
Offline
syndicus B.I.V.?

Herlees uw basisakte, RIO en syndicuscontract.

Quid jaarrekening? Quid statutaire AV?

Wijs uw commissaris van de rekeningen in een aangetekend schrijven op zijn burgerlijke (en eventueel strafrechterlijke) verantwoordelijkheid.
 
U bent in deze omstandigheden eigenlijk verplicht uw dossier onmiddellijk over te maken aan een advocaat, die klacht zal neerleggen.
 
Tip:
 Laat hem o.a. nagaan of de nutsmaatschappijen wel degelijk de twee verplichte aangetekende brieven (syndicus en VME) gestuurd hebben. 
(B.W. Art. 577-8 § 4 6 °)


 
Wolwijf
Offline
Syndic


U hebt gelijk met een advocaat maar dit brengt ons extra kosten mee.
RIO is er niet
De basiisakte is van 1983 hierin staan alleen de sleutel verdeling, wat de private en de algemene delen zijn plus enkele opsomming waar men zich aan moet houden.
In ons contract staat het volgende 

Voor zover het regelement van mede-eigenaar op datum van ondertekening van deze overeenkomst niets bepaalt, is er aan de syndicus een vergoeding verschuldigd gelijk aan 3 maanden wanneer de vereniging van mede- eigenaars vroegtijdig en zonder gegronde reden de overeenkomst beëindigd 

Wij betalen 65€ per maand per kavel
Hij vraagt 17€ per maand per kavel als wij dit nu aan hen betalen voor van hun af te zijn
Kan dit ?

Wat op de vraag om in de toekomst alles zelf te regelen ?

Een commissaris is er niet, allen ben ik aangesteld als voorzitter
 


 

nescio1
Offline
CvR verplicht volgens de wet++voorzitter = nul in het cijfer

Ga op dit aanbod in.
 
Zoek wel eerst een beroepssyndicus die u helpt deze zaak te beëindigen.
 
Maak met deze kandidaat-syndicus de afspraak dat hij binnen 2 jaar de Augiusstal reinigt en daarna een van de mede-eigenaars eventueel helpt bij het opzetten van een VME met een syndicus mede-eigenaar.