Syndicus rekent extra kosten aan zonder medeweten commissaris of RME

1 antwoord [Laatste bericht]
Bach1962
Offline
Ik ben sinds enkele maanden aangesteld als commissaris van de rekeningen. Uit het nazicht van de rekeningen blijkt dat de syndicus zich een extra vergoeding heeft toegeëigend voor het houden van een extra Algemene Vergadering. Deze vergadering werd bijeengeroepen omdat de syndicus in de normale algemene vergadering had nagelaten iets te agenderen. De aangerekende kosten overtreffen deze die werden bepaald in het contract. Kan de syndicus éénzijdig beslissen extra kosten af te houden zonder akkoord van commissaris of RME ?
nescio1
Offline
CvR en RvME = controle “post factum“

Herlees uw basisakte, RIO en syndicuscontract.
 
B.W. Art. 577-8/1
B.W. Art. 577-8/2
 
CvR en RvME worden niet geacht een controle vooraf op financieel en rechtmatig handelen van de syndicus uit te voeren.
 
Zij leggen hun eventuele bezwaren vast in hun verslagen aan de AV, die er zal over oordelen.
Niets verhindert dat zij reeds vooraf syndicus en ME’s informeren en van hun moreel gezag gebruik maken om correcties te bekomen.
 
Zoals u de zaak voorlegt zou de syndicus de kosten (grotendeels) ten zijnen laste horen te nemen.