Syndicus roept 'informatieve' vergadering samen.

1 antwoord [Laatste bericht]
Quineda
Offline
In het kader van een belangrijke lopende expertise in de aanloop naar een nieuwe basisakte organiseert de syndicus een 'informatieve' vergadering waar de expert-landmeter toelichting zal geven. De syndicus preciseert dat enkel mede-eigenaars welkom zijn. Niet mede-eigenaars zijn niet welkom.  Hij wil blijkbaar zo vermijden dat mede-eigenaars zich laten vertegenwoordigen door een derde die meer onderlegd (en mondiger) is dan zijzelf.
Kan de syndicus verbieden dat mede-eigenaars zich laten vertegenwoordigen ?
 

Met vr. gr.
Quineda

nescio1
Offline
etiquette

 
Kruispost met een andere website.
 
Volgens de internetetiquette mag eenzelfde vraag slechts in een enkel openbaar forum gesteld worden.
 
 
Toch:
http://blog.smartsyndic.be/qa/syndicus-roept-informatieve-vergadering-samen-en-weigert-vertegenwoordigers/
 
 
 
 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1994021730&table_name=wet&&caller=list&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK Grondwet
Art. 26
 
 
Iedereen mag een (vreedzame en ongewapende) vergadering inrichten en de spelregels ervan bepalen.

 B.W. Art. 577-2 tot 14

De wetgever heeft rondom de AV een gans geheel van regels en verplichtingen gecreëerd EN daaraan juridische gevolgen geknoopt.
 
Deze ontbreken in de hoger geschetste situatie m.a.w. zogezegde “beslissingen” in deze vergadering blijven zonder gevolg, meer, eigenlijk mag er in latere agendapunten of AV NIET naar verwezen worden.
 
Bewaar alle documenten over deze “spookvergadering”.
 
Aarzel niet om er later gebruik van te maken:
 
B.W. Art. 577-9 § 2
 
 
Maak uw bezwaar nu reeds (aangetekend) kenbaar aan de syndicus, kopie andere ME’s, CvR, RvME.
 
Klacht B.I.V.?