Toepassing van basisakte

1 antwoord [Laatste bericht]
rolson
Offline

Allen,
Als medeeigenaar/syndicus had ik graag enige mening gehoord wat ik kan ondernemen in volgende situatie.
En medeeigenaar heeft zijn app verhuurd,op mijn vraag de naam en gegevens van de huurder  te willen overmaken  wordt dit door hem geweigerd.Ik vraag dit  uit veiligheidsoverweging .Daar dit nl. in de basisake vermeldt staat  dat men dit verplicht is de syndicus hiervan in kennis te stellen denk ik een terdchte vraag gesteld te hebben,wat kan ik doen (bij evt ongluk in het gebouw brand of derg.=geen gegevens van huurder????
met dank
Rolson

nescio1
Offline
De wet staat achter u.

De verplichting gegevens van de huurder over te maken is vervat in:
 
B.W. Art. 577-10 § 1/1 (versie 2018)
 
In de wet appartementseigendom 2010-2018 zijn voor de “schuldige” mede-eigenaars geen rechtstreekse sancties voorzien.
 
U doet er goed aan de mede-eigenaar met een aangetekende brief (met ontvangstbewijs?) op zijn verplichtingen te wijzen.
Neem in de brief een clausule op dat u, voor de goede orde, een kopie van uw brief overmaakt aan de burgemeester van uw gemeente.
 
Ook:
 
B.W. Art. 577-10 § 4
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/opdracht-reageren-op-klachten-over-de-woonkwaliteit-en-overbewoning
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/hb_49-57_overbewoning.pdfGeen ruziemaker?

Stuur eerst een ontwerp van brief op met daarin de hogervermelde links.