Vennootschappen/mede-eigenaars met zelfde bestuurder.

33 antwoorden [Laatste bericht]
't appartement
Offline
"Iedere eigenaar van een

"Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.(1) Hij kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekend schrijven in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren.

De wet zal voortaan dus uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid om, per kavel (!), 1 persoon ter ondersteuning mee te nemen naar de Algemene Vergadering.(2)"

(2) is een verkeerde conclusie!
Die conclusie trekken uit (1) is een voorbeeld van foutieve logika.

Waarom? Men kan slechts éénmaal mede-eigenaar zijn. Men moet minstens 1 kavel bezitten, want anders is men geen eigenaar. Maar het bezit van meerdere kavels maakt van één persoon geen twee eigenaars.
En aangezien de bijstand gerelateerd is aan "iedere eigenaar" kan ook de eigenaar van meerdere kavels maar 1 persoon meebrengen.


 

lebragard
Offline
laatste.....
Mijn laatste bijdrage mbt. tot de vraagsteller Quineda.
Indien de 3 vennootschappen de theorie van de kavelgerichte wet , mede-eigendom , wil toegepast zien tijdens de AV , wel dan denk ik dat dit kan.
Gelet op de verschillende interpretaties die ik lees van verschillende "deskundigen" ter zake is dit een mogelijkheid !

De theorie en het toepassen in de praktijk zal menigen de wenkbrauwen doen fronsen.
Je zal het maar voor hebben dat je jarenlang de persoonsgeoriënteerde lezing van de wet volgt en er komt een (nieuwe) ME-er aan die anders beweert en het anders wil.

Vandaar mijn uitdrukking " een verwittigd man is er twee waard" .

aan #30 uw tekst :
En de raad van mr. Jan Roodthooft om bij eigendom van meerdere kavels per kavel een "andere eigenaar" op te geven, hij spreekt dus niet over het geven van een volmacht, zal alvast inhouden dat voor beiden de syndicusvergoeding zal worden aangerekend, want beiden zullen afzonderlijk alle documenten (notulen, afrekeningen, ...) dienen te ontvangen. 

In de tekst van de advocaat staat wel degelijk vermeld :
Je bent eigenaar van twee appartementen of van een appartement en een afzonderlijke garage binnen een appartementsgebouw. Je kan dan je redenen hebben om op de algemene vergadering maar voor één van beiden te stemmen en voor de andere kavel een volmacht te geven. Waarom is dat zo? En is dat wel toegelaten?

Lees het volledig artikel van deze advocaat en van de advocate.......

Hopelijk blijft bij onze VME alles bij het oude "persoonsgerichte lezing van de wet" en ook bij ons is het wettelijk nieuwe RIO al opgesteld en klaar.

En tot slot , bij onze Patrimoniumdocumentatie lees ik bij een kavel:
- 5/7 eigendom
- 2/7 eigendom
en dan weer
- vruchtgebruiker =...
- BE 1/3 =.....
- BE 1/3 =......
- BE 1/3 = .....
BE = blote eigendom
spitsvondigheid (?) maar wettelijk in orde , dank de notaris.
Hoeveel syndici houden daar rekening mee , weliswaar een detail , maar niet voor die 3 vennootschappen ect..... 
't appartement
Offline
vruchtgebruikers en blote eigenaars
Eigendom verdeeld over vruchtgebruik en één of meer blote eigenaars is geen spitsvondigheid maar komt courant voor!
Het heeft geen enkele impact op de besluitvorming van de VME en de AV.
De wet gebiedt in dergelijke gevallen dat die eigenaars in onverdeeldheid een vertegenwoordiger aanduiden. Die vertegenwoordiger is dan het enige aanspreekpunt voor de syndicus en de enige vertegenwoordiger voor die kavel(s) op de AV.

Er stelt zich dus geen probleem!!!!
Waarom steeds opnieuw spijkers op laag water zoeken?

In toepassing van Art. 577-6 § 7 zijn het de mede-eigenaars die zich bij volmacht kunnen laten vertegenwoordigen en niet de kavels. Daaruit volgt dat één en dezelfde mede-eigenaar niet tegelijk aanwezig kan zijn in persoon en ook nog vertegenwoordigd zijn  bij volmacht. De wet is kristalhelder en zonneklaar.