Verdeling kosten aanleg parking

6 antwoorden [Laatste bericht]
rc
Offline
Geachte

​In een appartementsgebouw (7 app. + 2 winkelpanden) waar ik vruchtgebruiker ben van 1 appartement is op de AV beslist om een parking aan te leggen. Huidige parking bestaat gewoon uit kiezel (is al zo sinds oprichting gebouw in 2000). Nu heeft de AV beslist om deze aan te leggen in asfalt wat uiteraard een zeer zware kost is. De syndicus beweert dat dit onder "normale" herstellingen valt en dus ten laste van de vruchgebruiker is en niet de naakte eigenaar.
​Mijns inziens gaat het hier toch om een investering (anders toch minstens grove herstelling) die ten laste van de naakte eigenaar is.
Voor de andere appartementen en handelspanden in het gebouw stelt zich het probleem niet aangezien daar overal naakte eigendom en vruchtgebruik bij dezelfde persoon zit.
​Daarenboven zouden de kosten voor de aanleg van deze parking per kavel verdeeld worden en niet per 10.000sten, wat voor 1 apparetement ook merkelijk duurder uitvalt.
​Weet iemand hier raad mee?
​Misschien nog meegeven dat de syndicus mede-eigenaar is van 1 van de handelspanden in het gebouw en tevens gehuwd met de naakte eigenaar van het appartement waarvan ik vruchtgebruiker ben!
nescio1
Offline
herlees ook akte verkrijging vruchtgebruik
 
Syndicus en VME zijn vreemd aan de kostenverdeling tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
 
Wel is het zo dat de kosten uiteindelijk betaald moeten worden.
 
Herlees uw basisakte.
Soms is hierin voorzien dat blote eigenaar en vruchtgebruiker solidair aansprakelijk zijn.
 
Uit :
 
”55 vragen en antwoorden voor de syndicus.”
Peter Leysele, Katia Pszeniczko    Uitgeverij Kluwer
ISBN 978-90-4652-889-1
 
blz. 208
 
”Artikel 606 van het Burgelijk Wetboek schrijft voor dat de blote eigenaar de kosten dient te dragen van grove herstellingen (zware muren,gewelven, daken,…) en dat de vruchtgebruiker de kosten van onderhoudsherstellingen voor zijn rekening dient te nemen.
 
Tussen de vruchtgebruiker en blote  eigenaar bestaat er geen solidariteit voor de totaliteit van de lasten van de mede-eigendom. Dit heeft tot gevolg dat de VME de totaliteit van de lasten in rechte niet naar eigen keuze kan vorderen van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.”
nescio1
Offline
gedeeld door negen? onwettelijk
rc
Offline
In de basisakte staat wel de
In de basisakte staat wel de verdeling van de kosten van onderhoud​ tuin en parking over 9 kavels beschreven, waar ik in principe niet echt op tegen ben. Echter met het feit dat het aanleggen van een parking in asfalt (waar het nu een gewone kiezelparking is) als onderhoud wordt gekwalificeerd door de syndicus ben ik het niet eens.
​Er staat verder niets beschreven in de basisakte omtrent verdeling van de kosten tussen naakte eienaar en vruchtgebruiker. Hier heeft de syndicus in principe ook niets mee te maken, denk ik, maar in deze duidelijk wel als echtgenote van de naakte eigenaar...
​Deze werken werden enkele jaren geleden voor het eerst op de agenda gezet als 'investeringswerken voor de toekomst'. Nu zijn deze zelfde werken plots 'hertellingswerken'.
​Tot wie kan ik mij in deze best richten?
nescio1
Offline
reageer snel

Wij begrijpen dat het agendapunt aanleg asfalt reeds goedgekeurd is in een AV.
 
 
 
Hebt u al een factuur, versta vraag tot betaling, ontvangen ?
 
Zo niet dan :
 
Kunt u een (aangetekende) brief aan de syndicus, kopie ME’s, sturen met hogervermelde argumentatie om uit te leggen dat u NIET zal betalen.

Kunt u een advocaat vragen om hetzelfde te doen.
(Niet goedkoper maar wel meer kans op een snel resultaat).
 
 
Zo ja :
 
Dan geeft u de zaak best in handen van een advocaat. Vergeet niet ook de verdeling aan te vechten.
 
Reageer snel. Bij betwistingen betreffende rekeningen is een rechter kritisch gestemd indien er groot tijdsverloop is tussen facturatie en de inleiding van het geschil voor de rechtbank.
 
 
Opgelet : 2 identieke aangetekende brieven, zie :
 
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °
 
 
lebragard
Offline
2 aangetekende brieven

@nescio1 , 2 identieke aangetekende brieven zie B.W. Art. 577-8 § 4 6 

Helaas vind ik dit niet art. 577-8 § 4 6 ? wel 577-8/2.
Graag een link , dank.

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °

Daarin :
”Behoudens andersluidende bepalingen……..wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats,…….van de syndicus en (*) aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.”
 
(*) vetjes door onze zorgen
 
http://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet-mede-eigendom-uittreksel-burgerlijk-wetboek-v02-10-2015.pdf
 
Controleer bij het raadplegen van de tekst Burgelijk Wetboek Art. 577-2 en volgenden, of er wel degelijk rekening gehouden werd met de reparatiewetgeving apartementsmede-eigendom 2012.