Verdeling kosten bij renovatiewerken

1 antwoord [Laatste bericht]
excelsior
Offline
Geachte,

Onlangs werden de daken van ons appartementsgebouw gerenoveerd. Op het bovenste dak staan een 4 tal airco-installaties. In een BAV van 14 april l.l. werd door de mede-eigenaars afgeproken,en in het verslag opgenomen, dat de kosten voor het wegnemen van de airco's om de werken te kunnen starten en het achteraf terugplaatsen ten laste van de eigenaars van de airco's zou gebeuren.
In de AV van 2 november l.l. blijkt nu in de afrekening van de dakwerken dat de syndicus hogergenoemde kosten verdeeld heeft over alle mede-eigenaars.
De syndicus beweert dat hij,na het inwinnen van juridisch advies, verplicht is deze kosten te verdelen onder alle mede-eigenaars. Dus ook de appartementen die niet voorzien zijn van een airco-installatie. Dat lijkt volledig onlogisch. Is het standpunt van de syndicus correct ?
Hartelijk dank bij voorbaat voor uw gewaardeerde medewerking.
deskundige
Offline
Beste, Strikt genomen lijkt
Beste,

Strikt genomen lijkt me de stelling van de syndicus correct.

Het gaat hier immers om werken aan gemeenschappelijke delen waarbij het noodzakelijk is om de zaken die hierop aangebracht zijn in het kader van deze werken tijdelijk te verwijderen. Dit geldt net zoveel voor gemeenschappelijke als voor privatieve zaken.

In jullie geval ligt er evenwel een beslissing van de vergadering voor waarin werd beslist dat de eigenaars van de airco's de kosten voor weghalen en terugplaatsen voor hun rekening zouden nemen.

Waren de eigenaars van de airco's aanwezig op de vergadering?

Zo ja, hebben zij zelf ook pro de betreffende beslissing gestemd?

Zo neen, werd door een of meerdere mede-eigenaars deze beslissing in rechte aangevochten?

Zo ja, werd deze beslissing dan door de Vrederechter vernietigd?

Is voorgaande niet gebeurd, dan heeft de beslissing na het verstrijken van de protesttermijn kracht van gewijsde gekregen wat betekent dat ze definitief en dus uitvoerbaar is geworden, ook al ging het dan waarschijnlijk om een onrechtmatige, onregelmatige of bedrieglijke beslissing.

Het lijkt mij dat de syndicus zich niet zomaar naast die beslissing kan neerleggen.

Mvg.