VERKOOP APPARTEMENT OP LIJFRENTE - APPARTEMENT MET VRUCHTGEBRUIK

8 antwoorden [Laatste bericht]
SIEBE
Offline
Beste forumleden,

Graag enige toelichting voor het volgende :
1. Een appartement met bewoner als vruchtgebruiker
2. Een appartement verkocht op lijfrente

Wie betaalt de uitgaven voor grote herstellingen en uitgaven ?
Wie betaalt de bijdrage in het reservekapitaal ( welke bedoelt is voor grote kosten en de toekomst ) ?

In geval 1 : de bewoner of de blote eigenaar
In geval 2 : de bewoner of de echte eigenaar

Zeker de bepaling voor het reservekapitaal.

Dank voor jullie bijdragen.

Siebe
ronald de wilde
Offline
inning
Siebe,

de bewuste partijen zullen onderling wel de spelregels wel hebben geregeld, via de notaris.

Het is aan elke ME om aan de syndicus te melden wat en hoe, dus al zeker wie stemgerechtigd is op de AV en als aanspreekpersoon fungeert en dus de betalingen (àlle) zal doen, eventueel als gevolmachtigde.

In principe (regeling onderling) zal de vruchtgebruiker of verkoper-op-lijfrente de gewone kosten dragen en de blote eigenaar de 'grote', tenzij dus anders bepaald.
Omdat 'reservekapitaal' in principe de 'grote' kosten zal dekken, zal dat ten laste vallen van de blote eigenaar, tenzij weer anders bepaald.

Maar de syndicus dient zich daar niet mee bezig te houden, zie de tweede alinea.
Mocht er zich echter een gedwongen inning voordoen zal het zeker zaak zijn alle info te hebben, al was het maar om op een gedegen wijze beslag te laten leggen.

Hopelijk kunt u hiermee verder, Siebe.

Ron

 
SIEBE
Offline
rdw inning

Ronald,

Zoals ik begrijp uit uw reactie : is een goede afspraak tussen de betrokken partijen de grondslag.
Syndicus moet absoluut de juiste info krijgen hieromtrent. Dus de betrokkenen moeten de syndicus op het juiste been zetten. Vind ik ook.

Bedankt
Siebe
ronald de wilde
Offline
#2
Siebe,

in principe wordt er al veel vastgelegd binnen het notarieel gebeuren.
Nochtans dienen de partijen, als dat ook niet binnen de akte is gebeurd, naar de syndicus toe een gevolmachtigde aan te duiden als de eigenaar (ME) niet zelf gaat tussenkomen, en als er verschillende blote eigenaars zijn (bv. bij behoud vruchtgebruik) gaan ook die moeten bepalen, wie en wat.

Hetzelfde bij een sterfgeval van een (alleenstaande) ME, dan komen de erfgenamen op de proppen. Ook die laatsten dienen goed af te spreken, mochten zij de notaris niet expliciet gelasten tot uitkomst. Wat ook niet altijd gebeurt, met dus aangetekende brieven tot gevolg, en dan hopelijk gaat de notaris ook wat mee. Toch een kwestie van 'achter zitten', aandringen, niet op z'n beloop laten.

Ron
nescio1
Offline
uw familienotaris, uw raadgever
Astrid Clabots
Offline
onverdeelde eigendom van een kavel


Insteek moet blijven dat de VME geen hinder mag ondervinden van een dispuut terzake bij onverdeelde privatieve eigendom.
Bij twijfel of onduidelijkheid wordt best elke partij aangemaand, aan de betrokkenen om kleur te bekennen.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-5 ยง 3 (laatste alinea) (versie 2018)

nog niet gelezen?
 
“Wanneer de
eigendom…vruchtgebruik,…hoofdelijk(*)….reservekapitaal.”

((*)onze cursivering)
 
 
vrijwsyndicus
Offline
actualiteit volgen

Innovatie van de wetsherziening 2018 is dat tussen vruchtgebruiker en andere “eigenaars” solidariteit qua schuld gecreëerd wordt.
 
De syndicus (VME) kan er zich toe beperken de tegenpartij met de “diepste zakken” aan te spreken.
 
 
ronald de wilde
Offline
#5
Punt is meester, om bij voorkeur anticipatief te werken, en ten allen tijde de situatie van de ME's te kennen.
Kwestie van kort op de bal te kunnen spelen, zonder daarbij de wet op de privacy te schenden.

Punt is ook dat van de ME's enige spontaniteit mag worden verwacht om die situatie kenbaar te maken bij de syndicus.

Al was het ook maar om bv. de waterafrekeningen correct op te maken, en dus de korting 'vaste bewoning' (en dus de datum van effectiviteit, zijnde 1/11 van elk jaar) toe te kennen.
Men kan dàt bv. niet genoeg benadrukken in een CvR-verslag, ook niet de eventuele problemen bij inningen provisies e.a. Wellicht zal het toch binnensijpelen bij de ME's, zoals ook bv. de noodzaak om een verhuizing (van ook enkele meubelen) kenbaar te maken, vooraf, bij de syndicus, als dat wordt gevraagd/geëist.
Dat is geen regelgeving 'om te plagen', wel om deugdelijk beheer te kunnen doen, eventueel schadevergoedingen correct te behandelen.
Een CvR is volgens mij niet zomaar een 'klaasje', hij of zij kan ook het verschil maken en door permanent te controleren veel discussies anticipatief vermijden.

Ron