verkoop van een appartement

8 antwoorden [Laatste bericht]
Luigi
Offline
Bij de verkoop van een appartement wordt de VME er helemaal buiten gehouden. Nochtans vind ik dat de VME van bepaalde zaken op de hoogte zou moeten zijn. Ik denk aan schulden van de verkoper. Bij ons heeft de nieuwe syndicus na zijn overname vergeten de schulden van de verkoper aan de notaris door te geven. Hij was niet zeker van de schulden. Hij heeft het wel enkele maanden later in een vergadering gezegd en ook dat hij er een advocaat op zijn kosten had op gezet. Officieel is er niets daarover. Wij hebben verder geen info behalve dat de syndicus ons zei dat de zaak bezig is. Ik vermoed dat je boekhouder moet zijn om zoiets te zien in de boekhouding. Kan/mag de VME meer daarover weten zonder een advocaat te nemen?

Luigi
SIEBE
Offline
schulden
In de eerste plaats waar zit jullie CdR ?
ME's moeten op de hoogte gesteld worden van de schulden. Zie ook op de eindbalans van het boekjaar welke jullie ontvangen; daar moet het vermeld worden onder schulden.
Ook de syndicus moet jullie op de hoogte houden.
Eigenaars hebben recht te weten wat er met hun financiën gebeurt.
nescio1
Offline
gebeurde de overdracht dossiers syndici in gespannen sfeer?


Herlees uw basisakte en RIO.
 
B.W. Art. 577-8/2
 
Heeft uw VME geen commissaris van de rekeningen aangesteld?
Welke bevoegdheden en verplichtingen werden hem opgelegd?
 
Een CvR hoeft niet noodzakelijk een ME te zijn.
 
Het kan een andere (rechts)persoon zijn, natuurlijk onderlegd in boekhouding, wel specifiek deze van VME’s, inbegrepen, horresco referens, maar toch, een andere syndicus.
 
Het pleit voor uw syndicus dat hij zijn fout toegeeft en bereid is ze te verbeteren.
Zorg voor een strikt, al is het betalend, toezicht.
 
Maak een kosten-batenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
 
ronald de wilde
Offline
Waar??!!!!!!!!!!!!!!
Waar blijft INDERDAAD de inbreng van de Cvr-van-dienst???????????????
Waarop MOGEN de ME's zich beroepen om énige controle EFFECTIEF uitgeoefend te zien!!

Over m'n STOKPAARTJE gaan we het nu (weer) niét hebben: dus dat over de 'gewilde' (= gestemde) mandaathouders!!

Ron
Astrid Clabots
Offline
VME - kosten bij overdracht van een appartement


Geachte


De wetgever heeft nauwgezet geregeld omtrent de informatieoverdracht bij de verkoop van een kavel. Dit met het oog op de maximale bescherming van de rechten van de VME.
Het feit dat de syndicus "op zijn kosten" aan een oplossing werkt, kan betekenen dat deze een fout inzag en nu ridderlijk een oplossing aanbiedt. Dat laatste ervaar ik als positief.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

Luigi
Offline
antwoord van Astrid CLABOTS
Geachte,

Waar kan ik die regeling bij verkoop vinden. Ik heb de indruk dat die regeling strikt tussen de syndicus, de notaris en de verkoper/koper gebeurt. Dit is nu de vierde syndicus en de VME bestaat sinds 1994. Tot nu toe heb ik nooit info gekregen door een syndicus i.v.m. een verkoop, behalve op de AV waar de nieuwe mede-eigenaar aanwezig was.  In sommige gevallen werd het alleen opgemerkt door de verandering van de lijst van aanwezigen die door de syndicus behandeld wordt als een vertrouwelijk. Een copie van die lijst werd ons zelf geweigerd.

Met vriendelijke groeten,

Luigi
ronald de wilde
Offline
info
Beste Luigi,

er is een verschil om info in eerste hand te verwerven, tussen de ME's en de dienstdoende CvR.
Mijn reactie, enkele stappen hierboven, zegt in wezen al veel: wat met die CvR, want hem/haar staat of valt al veel. Bij die persoon is al veel info te halen, en indien niét dient u op uw hoede te zijn. Weinig nieuwe eigenaars vinden dié weg om te behalen hoe het er in dié VME aan toe gaat.

Maar eerst dit:
-de verkoop van een privatief (onderdeel van het geheel) is een 'onderonsje' tussen de VME (waarbij de syndicus een opdracht dient te vervullen!!), de bewuste privatief-houders (de vertrekkende en de aankomende) en de tussenkomende notaris(sen).
-de VME is belanghebbend in deze actie in de mate dat er afrekeningen dienen gemaakt: eventueel openstaande provisie e.a., teruggave gelden waarborgfonds en wederom aanzuivering ervan, enz..
U krijgt daarvan al een beeld als u de 'inventaris' (ex-eindbalans) van het voorbije werkjaar ter hand neemt: onder ACTIEF gaat u de 400000 (Klanten of ME's) vinden met een corresponderend bedrag; dat dient zo laag mogelijk te zijn, en indien niét was er wellicht iets aan de hand met het 'gemaakte en goedgekeurde budget van dat voorbije werkjaar'.
Veel duidelijker is (hopelijk vermelde) 410000 (Opgevraagd, niet-gestort voorschot werkkapitaal of reservekapitaal); als daar een bedrag staat, dan loopt er (in principe) een inningsprocedure, tenzij er een overlappende wissel was werkjaar/werkjaar.

Luigi, als CvR ben ik op de hoogte van elke wissel van eigenaar, mét de stand van zaken tussen syndicus, notaris en de juiste datum van akte. 'k Ben ook op de hoogte van de inningen provisies e.a. (worden, bij ons, elk kwartaal opgevraagd en nauwlettend opgevolgd, met onmiddellijke aanzet van gedwongen inning bij niet correcte betaling).
Een syndicus heeft belang, want geen gedonder achteraf, bij een goede communicatie met de CvR (welke weet waar de klepel hangt). ME's, nieuwe én oudere, moeten bij die laatste ook terecht kunnen met hun vragen, ME's hebben ook recht op een uitgebreid verslag van die mandaathouder.

'Niet zeker van de schulden', mogelijks niet omdat hij al de 4de syndicus is en er al een hoop puin ligt. 'k Kan er mij iets bij voorstellen!!
Tijd dus voor de VME om een degelijke CvR aan te stellen, om mee orde op zaken te stellen.

Ron     
Luigi
Offline
Onze VME heeft inderdaad de
Onze VME heeft inderdaad de syndicus en de CvR die we verdienen. Ze werden allebei democratisch verkozen. De VME heeft zich aangepast aan de syndicus dat was het gemakkelijkste. De CvR volgt het advies van de syndicus. Alleen kan ik maar mijn mening uiten, hetgeen tot nu toe niet veel heeft opgebracht. Ik ben een indringer.

Luigi 
ronald de wilde
Offline
dwarsligger
De wereld heeft , de VME's hebben 'dwarsliggers' nodig, Luigi, niét om zomaar dwarsligger(s)  te zijn, wél om het te zijn én het beleid te keren. 't Is niet omdat je 'indringer' bent, dus nieuwkomer, dat je je bij het (huidige) beleid dient neer te leggen. Een dwarsligger dient 'dwarsligger' te zijn, met héél veel notie van het te voeren beleid.

Succes,
Ron