Verzekering / patrimonium polis residentie /

8 antwoorden [Laatste bericht]
ELWE
Offline
De AV heeft de RvME de opdracht toebedeeld om offertes op te vragen bij andere verzekeringsmaatschappijen. Niks mis mee, maar de syndicus is ook een verzekeringsmakelaar en stelt voor om 3 offertes te bezorgen aan RvME van verzekeringsmaatschappijen waar hij als verzekeringsmakelaar ook een goede samenwerking mee heeft.
Kan dit ? (deontologisch/ belangenvermenging/)
 
Jan 001
Offline
Welke verzekeringmaatschappij
Beste Elwe,

De syndicus mag dat zeker doen om zijn offertes van de verzekeringsmaatschappijen binnen te brengen bij de RvME waarmee de syndicus een goede samenwerking mee heeft.

Wil ook zeggen dat de RvME zelf ook met eigen offertes mag afkomen die ze dan zelf hebben opgevraagd bij andere en/of zelfs bij dezelfde verzekeringsmaatschappijen van de syndicus.

Maar de eigenlijke beslissing ligt dan nog altijd bij de RvME, aangezien de AV de RvME de opdracht had gegeven, om die beslissing te nemen, wie er als verzekeringsmaatschappij het gebouw mag verzekeren.

Normaal beslist enkel de AV, maar aangezien de AV deze taak aan de RvME heeft toevertrouwd, is dit volledig legaal, ongeacht of het een verzekeringsmaatschappij is die van de RvME of van de syndicus komt.

Men moet wel nagaan welke troeven en prijzen elke verzekeringsmaatschappij appart heeft, om dan het beste te kunnen oordelen welke verzekeringsmaatschappij deze taak op zich mag nemen en daar moet de syndicus zich bij neerleggen welke verzekeringsmmaatschappij ook de RvME heeft gekozen.

En dan is er totaal geen enkele belangenvermenging meer van de syndicus.

Mvg
Jan 001
nescio1
Offline
de AV beslist soeverein

 
https://www.biv.be/veelgestelde-vragen/vastgoedkwesties/heb-ik-als-syndicus-de-goedkeuring-nodig-van-de-algemene
 
 
B.W. Art. 577-8 § 4 15 °
 
Heeft de syndicus deze toelating gevraagd/gekregen in een AV?
 
 
Zoals u het in uw vraag voorstelt zou de RvME hier als ingebouwde filter inzake belangenverminging moeten werken.
 
Wie nam het inititief voor het inschakelen van de RvME?
 
 
 
Gezien de formulering:
 
“…de opdracht toebedeeld om offertes op te vragen bij andere verzekeringsmaatschappijen.” 
 
 
moet ons insziens de RvME haar keuze voorleggen en laten bekrachtigen in een (B)AV.
 
 
 
SCORPIOEN
Offline
verzekering,.......


Als de AV slechts de opdracht heeft gegeven om offertes op te vragen, moet dat met een 2/3e meerderheid gebeurd zijn, en beperkt in duur ( maar hernieuwbaar)

Offertes opvragen o.k. dan....maar niet meer dan dat, dus geen beslissingen nemen, dat komt dan nog altijd aan de AV toe.

Ook als  de syndicus  zelf de offertes opvraagt, is het niet de syndicus die uiteindelijk beslist. Ook al staat staat in de wet dat hij moet zorgen dat de VME verzekerd is , maar ook niet meer dan dat...de keuze zelf komt aan de AV toe. 


mvg

ELWE
Offline
Beslissingsmacht van AV is niet overdraagbaar ...?

Jan 01 citeert :
"Maar de eigenlijke beslissing ligt dan nog altijd bij de RvME, aangezien de AV de RvME de opdracht had gegeven, om die beslissing te nemen, wie er als verzekeringsmaatschappij het gebouw mag verzekeren."
"Normaal beslist enkel de AV, maar aangezien de AV deze taak aan de RvME heeft toevertrouwd, is dit volledig legaal,...."

Dat de AV de RvME kan mandateren om te beslissen was mij onbekend.

Ik ben er altijd vanuit gegaan dat de AV altijd beslist en zijn beslissingsmacht niet kan overdragen...
RvME kan gemandateerd worden door de AV voor een welbepaalde en liefst nauwkeurig omschreven taak (bijvoorbeeld offertes mee opvragen in samenwerking met de syndicus).
Ik hoop dat mijn zienswijze hierover correct is, toch ?

Anders vrees ik dat de AV van onze residentie (die heel meegaand en weinig geïnteresseerd is) de RvME graag zou mandateren voor alles, inclusief de beslissingsmacht....

Graag bevestiging ?

SIEBE
Offline
VERZEKERING
U meldt duidelijk in uw topic : deAV heeft mandaat gegeven aan de RVME voor het opvragen van offertes.

RVME heeft enkel een controle taak op syndicus om toe te kijken of deze de beslissingen van de AV uitvoert. Niets meer of niets minder. De RVME kan een bepaalde opdracht krijgen per mandaat ( slechts geldig tot de volgende AV ).
Geen beslissingskracht bij de RVME.

Zij moeten de offertes, tesamen met die van de syndicus voorleggen op de AV.
Op die AV kunnen eigenaars zelf ook nog offertes indienen.

AV beslist over welke offerte zal aangenomen worden.
ELWE
Offline
Dankjewel voor jullie
Dankjewel voor jullie toelichting.
Besluit :
de AV behoudt altijd haar beslissingsmacht en kan die in geen enkele omstandigheid  overdragen aan RvME.
In de laatste AV van onze residentie heb ik het voorstel van de RvME om ,na onderzoek van de diverse verzekeringsoffertes ,ook het mandaat aan AV te vragen om daadwerkelijk te beslissen, afgewezen. Gelukkiglijk werd mijn zienswijze hierover ook door een meerderheid van ME gevolgd. De syndicus, noch de RvME was amused.
SCORPIOEN
Offline
verzekeringen. ........


 @ELWE

Tof dat het je ons hebt laten weten.

Proficiat voor U en de Algemene Vergadering.


mvg

SCORPIOEN
Offline
verzekeringen. ........


 @ELWE

Tof dat het je ons hebt laten weten.

Proficiat voor U en de Algemene Vergadering.


mvg