Verzocht Agendapunt Algemene Vergadering

4 antwoorden [Laatste bericht]
Rosemary
Offline

Beste,
Ik heb 3 agendapunten bij de syndicus aangebracht om deze ter stemming op de agenda te plaatsen voor de volgende algemene Vergadering.
Alles was op tijd binnen.
Nu heeft de syndicus enkel 2 punten op de dagorde van de AV geplaatst, het 3de punt niet.
Is de syndicus niet verplicht om alle punten welke zijn voorgesteld op de dagorde te plaatsen?
Dank voor jullie antwoord,
Rosemary

 


 

   Rosemary

Jan 001
Offline
Agendapunten
Beste,

De syndicus is verplicht elk agendapunt die hij/zij op tijd binnenkrijgt op de dagorde te plaatsen.

Meld dit zo snel mogelijk aan Uw syndicus met eventuele bewijsstukken, bv. de originele e-mail ed. terug mee op te sturen naar de syndicus, zodat men het derde vergeten punt toch nog op de dagorde kan zetten, dan kan de syndicus nog een nieuwe en volledige dagorde opmaken en terug versturen naar alle eigenaars. Normaal gaat de syndicus daar niet moeilijk over doen, wegens zijn fout of van zijn personeel.

​Plaatst Uw syndicus dat toch niet op de dagorde, dan kan U op de Algemene Vergadering dit tot de discutie brengen, dat Uw syndicus dat vergeten te melden heeft op de dagorde, breng dan zeker Uw bewijs mee, zodat dit geen extra onnodige discussie geeft op de AV. Als dit een goede syndicus is, zal hij/zij dat zeker dan toegeven, dat men dit vergeten is om op de dagorde te plaatsen.

Met vriendelijke groeten

​Jan 
Quimmo
Offline
Nog als aanvulling aan het

Nog als aanvulling aan het vorige antwoord:

"§ 3 ... De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden...

§ 4 Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig de in §3 opgenomen bepalingen. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
aanvulling 2: niet op agenda bijeenroeping = stemmen onmogelijk

 
 
Niet op agenda bijeenroeping en documenten vooraf consulteerbaar = stemmen onmogelijk
 
http://elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-verplicht-oproeping-algemene-vergadering
 
 
Astrid Clabots
Offline
agendapunten - VME


Geachte

Ik zou steeds vragen naar een motivering van het "waarom" van de weigering van opname van dit agendapunt.

Met het al dan niet tijdig indienen lijkt e.e.a. in deze geen verband te houden, want de andere twee punten zijn wel weerhouden ...


Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten