Werken privatieve delen

3 antwoorden [Laatste bericht]
Huismier
Offline
Wij plannen al meer dan een jaar werken in onze gelijkvloerse tuin die in de basisakte is omschreven als onze exclusieve eigendom (geen gemeenschappelijk deel dus). Deze plannen zijn gekend bij de mede-eigenaars en deze plannen vereisen een bouwvergunning.

Iemand stelt nu voor, als tegenreactie, om in het reglement van orde het volgende toe te voegen: er mogen geen nieuwe verhardingen worden aangebracht. Zij menen dat dit kan omdat de werken de esthetiek zouden veranderen en dat de gemeenschap dit dus kan blokkeren.

Wat is uw standpunt over deze situatie? Kan ik mij beroepen op mijn eigendomsrecht?
ronald de wilde
Offline
eigendom vs. gebruik
Ik neem aan dat u exclusieve eigendom niet verward met gebruiksrecht, maar dat gezegd zijnde moet dat werk toch wel een zekere impact hebben gezien de gestelde bouwvergunning.
Een zekere impact gezien ook de tegenreactie, en hun argument.

'k Zou er toch ook (nog) maar eens de basisakte bijnemen, om daaruit op te maken of er geen belemmeringen zijn; 't gaat immers over het zicht van het geheel.
En, voor opname in het RIO dient de AV gepasseerd en dan valt te bezien hoe de stemming zal uitvallen.
En, naar mijn gevoel, dient diezelfde AV gepasseerd - zelfs indien gunstige vergunning - vermits er een werk gebeurd aan de residentie die een impact kan hebben op het geheel, ondanks dat eventuele volledige eigendomsrecht.
'k Zou me dus hoeden om de werken te starten, bij gunstige vergunning, zonder uitsluitsel te hebben van de VME. 't Is voldoende dat één iemand naar de vrederechter stapt en daar gelijk krijgt, wat zou kunnen betekenen dat u de vorige situatie dient recht te zetten.
Huismier
Offline
Probleem is in feite dat wij
Probleem is in feite dat wij de zaken al een hele tijd voorbereiden en zoeken naar concensus en wij hebben de werken dus nog niet voorgelegd. Tijdens het zoeken van de consensus stelt nu dus iemand voor om die clausule in het reglement van orde te plaatsen, om zo het hele verhaal af te blokken. Op die manier zetten ze ons dus blok en zullen wij geen andere keus hebben dan naar de vrederechter te gaan als het wordt goedgekeurd, en dit terwijl wij al heel lang consensus zoeken om niet naar de vrederechter te moeten gaan. De bouwvergunning is enkel noodzakelijk omdat er extra verharding komt. Zelfs al plaats je een terras van 5 vierkante meter, dan nog is er blijkbaar een vergunning nodig. Het gaat niet over werken in de hoogte.
ronald de wilde
Offline
situatie...
Een situatie dus zoals zovele...
Ofwel stapt u naar de vrederechter én (mogelijks) zet u de anderen voor blok, ofwel wordt u (eventueel) voor het blok gezet.
Misschien focust u teveel op enkelingen binnen de VME en denken die anderen er wel anders over, ofwel is het de teneur binnen een groot gedeelte van de VME.
U moet daar leven en ermee verder gaan.
Mocht het verweer uitgaan van enkelingen, zou ik gaan voor die anderen, met een goed dossier, en het punt op de dagorde van de AV zetten. Dan kunt u nog alle kanten uit, mocht het in uw nadeel spelen.