Post Interventie Dossier

5 antwoorden [Laatste bericht]
dvdp
Offline
Ik ben eigenaar van een appartement. In het gebouw zijn er 4 appartemten en 1 handelsruimte. De bouwpromotor rekent 1.500 EUR (excl. BTW) aan voor het Post Interventie Dossier. Hij rekent dit per appartement, dus in totaal 7.500 EUR (5 x 1.500).
Volgens hem is dit normaal. Dit lijkt mij wel erg veel. Klopt dit ?

Daarnaast wil hij maar één exemplaar afgeven (dewelke in het dossier van de syndicus komt). Moeten niet alle eigenaars zo'n dossier krijgen ?

Dank U.
dvdp
chrisguillaume
Offline
Post Interventie Dossier
Als U ooit het appartement verkoopt, zal U verplicht dit dossier aan de koper moeten overhandigen. Het lijkt me dan ook logisch dat elke eigenaar dit ontvangt. Want na bv 10 jaar, wie is dan sindicus ? En heeft die dan alle stukken gekregen? Mijn ervaringen met sindicussen zijn  ieder geval eerder negatief. Over de prijs heb ik geen idee, lijkt we wel heel veel. Ik zou me toch informeren, bij bv een notaris of architect, alvorens dit te betalen.
 
Astrid CLABOTS oud
Offline
PID - kosten


Geachte

Serieuze kost ...
ik zou toch durven nagaan of de aflevering ervan niet integrerend hoort bij het afgeleverde onroerend goed, en of dit niet noodzakelijk in de prijs moet zijn begrepen...
Voor een onderhoudsboekje van onze wagen betalen we ook niet extra ...

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS Advocaten

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

dvdp
Offline
PID - kosten
In de compromis staat wel vermeld dat de kosten voor opmaak PID ten laste zijn van de koper. Er staat echter geen bedrag bij vermeld.

Aangezien het PID eigenlijk maar een verzameling is van documenten (plannen, gegevens over de technieken,...) lijkt het mij toch een zeer groot bedrag en zeker als de bouwpromotor dit zelfde bedrag aan alle eigenaars aanrekent. Hij rekent dus eigenlijk de kosten 5x door...

Volgens mij pure oplichterij !
dvdp
Van Poyer
Offline
PID dossier
Onze VME, vertegenwoordigd door onze  syndicus, heeft een rechtzaak gehad met de bouwheer van onze appartementen betreffende de gebreken in ons gebouw.
De bouwheer werd veroordeeld om de gebreken op te lossen en het PID  dossier volledig te overhandigen. Als de gebreken niet opgelost waren en het PID dossier nog onvolledig was
9 maanden na de uitspraak van het vonnis op 14.11.2014,zou er een boete van 5000 euros moeten betaald worden door de bouwheer aan de VME.
mijn vragen zijn nu:
Wie moet er vaststellen dat de gebreken opgelost zijn en dat het Pid dossier volledig is?
Indien er negatief op deze vraag moest geantwoord worden wie moet er dan voor zorgen dat die boete van 5000 euros in de kas van onze VME terecht komt?
Bedankt voor Uw reaktie 
nescio1
Offline
pid is in constante evolutie

Voorlopige, definitieve oplevering reeds gedaan?
 
Wij zouden de (eigenlijk onbestaande) regels van de oplevering toepassen voor het gedeelte “gebreken opgelost”:
  • rondgang van alle ME’s, gevolg door rapport
  • rondgang door geselecteerde ME’s, gevolg door rapport
  • rapport door lid beroepsgroep als architect e.a.
  • rapport syndicus
 
gevolgd door goedkeuring j/n in (B)AV.
 
Wegens meestal gebrek aan kennis en ervaring zouden wij niet opteren voor het inschakelen van een/de (eigen) syndicus.
 
Te vermijden: volmacht geven aan de syndicus, zeker indien het de syndicus, door de projectontwikkelaar/bouwheer in de basisakte aangesteld, betreft.
 
 
Voor de beoordeling van het PID-dossier zouden wij, zeker vermits de zaak onder de rechter is, ons wenden tot iemand uit de beroepsgroep architect e.a., die regelmatig aangesteld wordt als expert door het gerecht.
Misschien kan hem vragen alle aspecten van de zaak na te gaan?
 
 
 
 
Gebreken vastgesteld in de dossier(s)? Dan neemt uw syndicus contact op met de advocaat van de VME. Deze vraagt dan uitleg aan zijn confrater.
 
Op basis van de door de VME verkregen feedback en de aan de syndicus voordien reeds opgelegde gedrachtsregels kan deze, via de advocaat, optreden.
 
 
 
 
Voorbehoud:
Vindt u het antwoord op uw vragen niet best terug in het vonnis?
 
 
Gespecialiseerde website:
 
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/vraag/27006/wat-is-minimuminhoud-pid-appartementsgebouw/
e.a.