regenwaterput

4 antwoorden [Laatste bericht]
kouter
Offline
Ik heb twee jaar geleden een appartement op plan gekocht om te verhuren.   Nu is het appartement bijna afgewerkt.  Toen ik uitgenodigd was voor een eerste inspectie te doen in het appartement werd me verteld dat er een regenput zat van 10.000 liter maar dat dat uiteraard te weinig was voor het hele gebouw (26appartementen).   Ik moest keuze maken of ik wel of geen regenwater wilde in appartement.   Omdat het voor te verhuren is werd me aangeraden om alles op stadswater te zetten.  

Nu krijg ik document dat ik moet tekenen, betreffende wel of geen regenwater.   Als ik er zo wat over nadenk kan het voor grote problemen zorgen.   Ik weet niet hoeveel appartementen van het gebouw op regenwater zullen staan, dat is nu nog niet geweten.  De regenput zal uiteraard regelmatig leeg zijn, en moeten bijgevuld worden.   Wie zal opdraaien voor de kosten van het vullen van de regenput?  De gebruikers van het regenwater of alle appartement, dus ook de niet gebruikers van het regenwater.   De kost kan zo gigantisch oplopen als je moet betalen voor stadswater en dan nog eens betalen om regenput te vullen waarop je app niet aangesloten is.  Water zal alleen maar duurder worden in de toekomst. Kun je moeten meebetalen voor regenwater als je app niet is aangesloten op regenwater?  Wie beslist dat?   Is daar wettelijke regeling rond.   

Iemand ervaring hiermee?  Er is nog geen syndicus.  Wat zouden jullie me aanraden?   Ik zou eigenlijk liefst geen aansluiting op regenwater hebben, put zal toch regelmatig leeg zijn en zorgt alleen maar voor last voor huurders.   Maar ik wil dan ook de garantie hebben dat ik niet moet meebetalen om regenput te vullen.   En die garantie krijg ik nu niet, of kan ik niet krijgen aangezien er nog geen syndicus is.  
DEGO
Offline
Regenwaterput
Wij hebben een put van 60.000 liter voor 13 appartementen en die is uiteraard nooit leeg. Waar een regenput is, is er ook een regenwaterpomp. En dat is ook een probleem. In de 10 jaar zijn de pompen al regelmatig stuk gegaan met grote kosten als gevolg.
Als er geen regenwater aanwezig is zal de pompinstallatie automatisch overschakelen op stadswater en zal de gemeenschap er vermoedelijk toch voor opdraaien.
Zijn er bij u individuele watermeters van de watermaatschappij of gewoon tussenmeters?
De put moet ook op regelmatige tijdstippen gereinigd worden door gespecialiseerde firma's. Het reinigen van onze put van 60.000 liter kostte vorig jaar 4.000,00 EUR! Omdat de put dan leeg is moet er bijgevolg ook gedurende een tijd stadswater gebruikt worden!
Wij hebben absoluut geen positieve ervaring met onze installatie van regenwater.
Heb je de basisakte hierover al kunnen raadplegen? Staat hierover iets beschreven?
Veel succes.

Met vriendelijke groeten,

DEGO

kouter
Offline
Bedankt voor uw antwoord.  
Bedankt voor uw antwoord.   Ik heb gebeld met de projectontwikkelaar, ik kreeg daar arrogant persoontje aan de lijn die precies niet begreep wat mijn probleem was.   Toen ik zei dat ik niet wil betalen om regenput te vullen en voor de kosten aan regenput, als ik zelf geen regenwater heb begreep hij dat precies niet.  Hij zegt dat zij daar niet over beslissen, wat uiteraard waar is...  Hij zei dat de syndic dat beslist.    Enige wat hij zei is dat dat algemene delen zijn en dat normaal gezien dus ook bij algemene kosten komt.     Toen ik vroeg waarom er zo'n kleine put zat zei hij al lachende dat zo'n kleine put soms al moeilijk vol geraakt.   Ik heb ook gevraagd wie syndic zal zijn, hij ging het doorsturen via mail.   Ik zal dan de syndic eens contacteren.

In de basisakte staat er dat regenput bij algeme delen behoort, meer staat er eigenlijk niet in over regenput.

Of er individuele watermeters zijn of tussenmeters zal ik eens moeten navragen.   

Hopelijk hebben er veel mensen geen regenwater, zodat we sterker staan.   Maar ik vrees ervoor.   Ik denk dat ik zelf ga kiezen om zonder regenwater te werken.   

Ik denk dat alle kosten voor regenwaterput bij de gemeenschappelijke kosten zullen komen, wat ik heel oneerlijk vind.  Dat is de makkelijkste oplossing voor syndic. Eigenlijk zouden alle eigenaars nu al eens moeten samen komen om dit te bespreken.  Dit zal alvast voor eerste ruzies zolgen op syndicvergadering.   Ik had voorgesteld aan projectverantwoordelijke bouwbedrijf om de regenput enkel te gebruiken voor de tuinen en om de algemene delen te kuisen...   Uiteraard beslist hij daar niet over maar hij kan het wel al eens voorstellen bij andere eigenaars...
chrisguillaume
Offline
Regenwaterput- watermeters
Voor de watermeter, deze is volgens mij zeker individueel per appartement, ik dacht door de watermaatschappij verplicht. (In Antwerpen toch zeker) Wat die regenwaterput betreft, deze is volgens mij ook wettelijk te voorzien, met een minimum inhoud. Anders is er geen bouwvergunning mogelijk.
 
Quimmo
Offline
Wet op de mede-eigendom

Het is niet aan de syndicus om te beslissen hoe de kosten verdeeld worden. Dit moet in de basisakte en het reglement van mede-eigendom vermeld staan en kan later door de algemene vergadering met een 4/5 meerderheid aangepast worden. Wat dus ook betekent dat, als meer dan 20% van de aandelen voordeel hebben bij de huidige verdeling, aanpassing utopisch is.

Voor de gemeenschappelijke delen is het de basisregel dat alle kosten volgens de aandelen van elk appartement verdeeld worden. In uw geval zou het mijn logisch lijken dat men beroep zou doen op volgende clausule: "De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren."

Lees er goed uw basisakte op na.

Als niet anders lukt, dan

"§ 6 Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen:

1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;
2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen."

Het lijkt me dat het om een wijziging gaat indien voorzien was dat iedereen op de waterput aangesloten is en dit daarna niet het geval is.

Wettekst http://www.quimmo.be/nl/blog/de-nieuwe-wet-op-de-mede-eigendom-is-goedgekeurd

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom