Schouwrenovaties deelname kosten

2 antwoorden [Laatste bericht]
syndicimmo
Offline


In een residentie van 10 appartementen is er een eigenaar die zijn niet-condenserende aardgasketel wegens 'versleten' dient te vervangen door een condenserende aardgasketel.
De schouw is hiervoor niet in orde en dus dient ze hiervoor aangepast te worden. Voor de twee bovenste appartementen is de aansluiting gebeurd via een rechtstreekse uitgang in het dak en niet in de gemeenschappelijke schouw (maar wel voorzien). De vraag is nu in welke kosten dienen zij mee te betalen.
1.Er is een schouwinspectie gedaan. Dienen zij deze factuur mee betalen ?
2.Er is een verslag opgemaakt nav deze schouwinspectie. Dienen zij hierin mee te betalen ?
Volgens de nieuwe wetgeving delen de eigenaars die geen gebruik maken van een bepaalde kost hier ook niet in mee te betalen. Geldt dit ook hiervoor ?
Er zijn 2x2 appartementen aangesloten op een schouw en 2x3 appartementen aangesloten op een schouw. Het is niet verplicht om alle appartementen tegelijk laten aan te sluiten maar hoe gebeurd de betaling dan en de stemming ?  
Voor de goedkeuring van de aanpassing van de schouw is een 2/3 meerderheid nodig. Maar voor het bepalen van de betaling van de kosten is er 50%+1 nodig. Wie dient dan wat te betalen ?
Als de twee bovenste appartementen nu niet moeten meebetalen in de schouwrenovatie moeten zij dan wel meestemmen over de betaling ervan ?

 

Syndicimmo

't appartement
Offline
statuten
Als de statuten bepalen dat deze schouwen gemeenschappelijk zijn dan dienen alle appartementen die er KUNNEN op aansluiten in de kosten te delen (en dus deel te nemen aan de stemming terzake). Het volstaat dat ze er gebruik KUNNEN van maken. Als ze uit vrije wil er geen gebruik van maken ontslaat hen dat niet van deelname in de kosten.
Vergelijk: Ik gebruik de lift nooit, ik ga altijd via de trap naar de vierde verdieping. Moet ik nu niet meer delen in de kosten van de lift? Ik denk dat de vraag oratorisch is.
Astrid Clabots
Offline
Schouw - VME

Geachte


Indien de schouw, gemeenschappelijk deel, aanpassing behoeft, worden de kosten daarvan verdeeld zoals de statuten dat voorschrijven.
 

Afgaande op wat u schrijft, lijkt het mij primordiaal dat u goed bespreekt, binnen de AV wat bouwtechnisch de beste oplossing voor heel het gebouw is.

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS