aanpassingen in de tuin

3 antwoorden [Laatste bericht]
hejacobs
Offline

ons appartementsblok is omgeven door een ruime tuin, en maakt dus deel uit van de gemeenschappelijk delen zoals hal, lift, . . . derhalve mogen anders bewoners (huurders/eigenaars) niet zomaar zonder communicatie en goedkeuring hierin dingen zitten te veranderen ?  klopt dit ?

lebragard
Offline
klopt....
mogen anders bewoners (huurders/eigenaars) niet zomaar zonder communicatie en goedkeuring hierin dingen zitten te veranderen ?  klopt dit ?

Klopt , noch de raad van mede-eigendom , noch de individuele bewoner heeft het recht om "dingen te zitten te veranderen".

Gemeenschappelijke delen horen toe aan de VME , het is die VME die via de algemene vergadering , exclusief , bevoegd is om beslissingen te nemen mbt.verandereingen/aanpassingen aan de gemene delen.

Zie ook na wat is er vermeldt in de statuten van het gebouw mbt. de bevoegdheden van de VME. (ook zo bepaalt in de wet op de mede-eigendom)

bv.

ARTIKEL 14 : BEVOEGDHEID
 
De algemene vergadering is bevoegd voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het geheel van zaken waarvan haar leden mede-eigenaars zijn, en op de gemeenschappelijke belangen van deze mede-eigenaars.
Zij is ondermeer bevoegd om alle beslissingen te treffen die betrekking hebben op :
14.a.  de beschikking, het beheer, daarin inbegrepen de aanstelling en ontslag van de syndicus, het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke delen of de van buiten uit zichtbare privatieve delen uit te voeren werken,
14.b.  het optreden in rechte , als eiser of als verweerder,
14.c.  de verkrijging van onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden.
14.d.  de wijziging van de statuten, daarin begrepen van de verdeling van aandelen in de gemeenschappelijke delen en de verdeling van de gemeenschappelijke lasten,
14.e.  de herstelling of heropbouw van het gebouw na beschadiging ervan.
 
hejacobs
Offline
artikel
beste,
kan je met het document waar dit "artikel 14" uitkomt doorsturen aub?
lijkt me een goed document, ons huishoudelijk reglement is zeer beknopt en omvat zulke artikels al helemaal niet:  hejacobs@gmail.com
lebragard
Offline
reglement van....
Wat ik als voorbeeld aangaf , komt uit het reglement van mede-eigendom en niet uit het huishoudelijk of reglement van interne orde.
Vandaar mijn opmerking : in de statuten van uw VME en dit bestaat uit de basisakte maar ook uit een reglement van mede-eigendom , samen vormen ze de statuten.(notariëel opgemaakt en geregistreerd en overhandigd door de notaris aan de koper van een appartement/kavel)
Niet verwarren met reglement van interne orde.
Kijk even uw Reglement van Mede-eigendom na....