art 1724 BW wie vergoedt bij buiten gebruik zijn van lift gedurende >40 dagen?

4 antwoorden [Laatste bericht]
linde
Offline
Ik verhuur een appartement op de 8ste verdieping waar de lift nu reeds meer dan 40 dagen buiten gebruik is . De huurder vraagt schadevergoeding.
​Ik als veerhuurder kan geenszins tussenkomen in de tijdige herstelling (geen zeggingsschap, ook niet veroorzaakt). Wij hebben wel onmiddellijk druk uitgeoefend op de syndicus en op de raad van mede-egendom opdat de lift onmiddellijk zou kunnen werken maar niets heeft gebaat.
​Kan de huurder schade vergoeding vragen? Zo ja tot wie moet de huurder zich wenden (verhuurder of mede-eigendom)
Als ik  moet vergoeden kan ik mij wenden tot het mede-eigendom​ met succes en op basis van welke argumentatie
Dank voor uw advies ter zake

 
nescio1
Offline
partieel antwoord

http://www.bouwenwonen.net/verbouwen/read.asp?id=38631&content=Isolatienormen-maken-renovatie-appartementsgebouwen-noodzakelijk
 
Ligt het antwoord al niet in Art. 1725 B.W.?
 
 
Bent u nog in ”speaking terms” met uw huurder ?
 
Overleg met de huurder en zijn advocaat (en uw advocaat ?) welke de beste, doeltreffendste, goedkoopste weg is.
 
  • Klacht tegen syndicus, VME en verhuurder ?
  • Klacht tegen syndicus en VME, vrijwillige verschijning van de verhuurder ?
  • ?  
Tracht in elk geval de huurder ervan te overtuigen een kosten/batenanayse op te maken betreffende de ganse juridische procedure.
 
 
Ook :
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Folder_Belmed_tcm325-131021.pdf
 
Quimmo
Offline
Complexe situatie

Als iedereen te voet naar de 8ste (en 7de, 6de, ...) verdieping moet, kan ik me voorstellen dat uw huurder niet de enige ontevreden bewoner is. Ik zou eerst en vooral eens iedereen proberen te spreken en kijken of u samen de druk kan opvoeren. Dan misschien allemaal een aangetekende ingebrekestelling naar de syndicus sturen. En eisen dat iedereen, eventueel per mail, onmiddellijk alle communicatie met de liftenfirma doorgestuurd krijgt zodat u uw huurder steeds op de hoogte kan houden. Niet is zo ergerlijk dan radiostilte in zo een situatie.

Uw huurder heeft enkel u als aanspreekpunt, hij heeft niets met de syndicus te maken. Als er schadevergoeding geëist of, waarschijnlijker, een stuk van de huur ingehouden wordt, dan kan dat enkel bij u en moet u het dan weer verder proberen te verhalen op de syndicus of de VME. Deze op de liftenfirma. U kan zich voorstellen wat voor een kluwen dit is. Ik zou dan ook samenzitten met de huurder en continu communiceren zodat deze ziet dat u aan zijn of haar kant staat. Het is ook belangrijk van de juiste weg te volgen, gezien de complexe situatie. Probeer met de andere gedupeerden de kosten te delen om degelijk juridisch advies te vragen.

En vraag ook bij de syndicus de inspectieverslagen van de liften van de laatste jaren op. Dan kan u ook beter beoordelen of iemand zijn werk niet gedaan heeft zodat u de juiste onder druk zet.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
# 2

Art. 1725. De verhuurder is niet verplicht de huurder te vrijwaren voor de stoornis die derden hem door feitelijkheden toebrengen in zijn genot, zonder dat zij overigens beweren enig recht op het verhuurde goed te hebben; onverminderd het recht van de huurder om hen in eigen naam te vervolgen.
Mikechuchie
Offline
Lift
Ik heb een gelijkaardig probleem hier maar niet zo hoog hier een gebouw van 4 verdiepingen maar de lift is al sinds September 2017 al buiten gebruik, wij zitten te wachten op de firma voor de vernieuwing van de lift, ik heb met mijn huisbaas een overeenkomst gesloten onderling dat ik mijn algemene kost met de helft halveer 50€ i.p.v. 100€
Dit zal zijn tot er terug gebruik kan gemaakt worden van de lift, ikzelf en de eigenaar kunnen hiermee vrede vinden.
Dit is een voorbeeld wat je zou kunnen doen maar ik begrijp ook wel als je naar het 7° of 8° verdiep moet liggen de zaken wel anders toch zeker als je boodschappen bij hebt.