Huisdieren NIET toegelaten

3 antwoorden [Laatste bericht]
lebragard
Offline

In het huishoudelijk reglement staat : huisdieren niet toegelaten.
Een mede-eigenaar verhuurder , verhuurt het appartement en de huurder heeft een hondje meegebracht , niettegenstaande het verbod !!
In zijn verhuurcontract staat ook duidelijk , huisdieren niet toegelaten.

Wat nu ? De meningen onder de mede-eigenaars zijn verdeeld en maakt het er niet makkelijker op. Sommigen verwijzen naar de rechten van de mens privé-sfeer ect...

Wel zijn er ook mede-eigenaars met gezondheidsklachten , allergiën ect..en vrezen nu dat hun klachten nog gaan verergeren !! honden en katten allergie , terechte opmerking want de hond gebruikt de lift en de gemene delen......

Persoonlijk vind ik :

In een huurcontract mag WEL degelijk een verbod op het houden van huisdieren staan.

Er is geen enkele wet die dicteert dat de clausule "huisdieren niet toegelaten" in een verhuurcontract ongeldig zou zijn. Juridisch is het verhuurcontract JUIST.

Een verbod opnemen?

Je kan in het huurcontract dat je afsluit wel een verbod opnemen voor je huurder om huisdieren te houden. Dat verbod kan volledig zijn of je kan bijvoorbeeld bepalen dat één huisdier van een bepaalde grootte het maximum is. De meeste rechters zijn van mening dat een dergelijk verbod wel degelijk geldig is. Toch bestaan er een aantal afwijkende rechterlijke uitspraken. Sommige rechters zijn nu eenmaal van oordeel dat een volledig verbod op het houden van huisdieren niet geldig is. Zij wijzen er daarbij op dat zo’n volledig verbod strijdig is met het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven.
www.investr.be/nl/nieuws/onze-jurist-informeert-mag-je-huurder-huisdieren-houden
 
en
 
Bij een VME , appartementscomplex , mede-eigendom is het de VME die beslist wat en hoe . Hier primeert het gemeenschappelijk belang en niet het individueel belang !!
 
zie voorbeeld 
JURISPRUDENTIE

Huisdierenverbod in huishoudelijk reglement VvE niet in strijd met artikel 8 EVRM

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven

  • 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
  • 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
  • Uitzonderingen :

    Anderzijds bepaalt art. 8 ook dat ingrijpen op dit recht, voor zover bij wet voorzien, onder bepaalde voorwaarden opportuun kan zijn, bv. voor de bescherming van de rechten en vrijheden van andere burgers.

http://www.vverecht.nl/2008/05/huisdierenverbod-huishoudelijk-reglement-...

Mijn stelling is dan ook , huisdieren verbod is geldig en moet worden toegepast in het belang van de mede-eigendom gemeenschappelijk belang primeert en niet het individueel belang.
(preventie : Overlast  voorkomen is beter dan genezen)
 

 

lebragard
Offline
aanvulling.....

lees de voor en tegen : huisdieren verboden , volgende link :
blog.smartsyndic.be/qa/huisdieren-verboden-in-een-vme/

en

bron : Vlaanderen.be

Intern huisreglement appartementsgebouw

Tip: ga je een appartement huren, neem dan zeker eens een kijkje in het reglement van de residentie. Want staat hierin een verbod op huisdieren, dan kan dit wel degelijk afdwingbaar zijn. Het gaat in dit geval niet alleen om het recht op privéleven van de huurder maar ook van de medebewoners van het gebouw. Rust voor iedereen!

www.zimmo.be/blog/2017/08/16/mag-een-verhuurder-zomaar-een-huisdier-weigeren/

Reglement van mede-eigendom

Bij het huren van een appartement kan het interne huisreglement van de residentie wél in een verbod op het houden van huisdieren voorzien, waar de huurders niet van kunnen afwijken. In dat geval spelen naast het recht op privé-leven van de huurder immers ook de belangen van de andere bewoners van de residentie mee: het rustig genot van ieders appartement moet gewaarborgd worden, en in zo'n geval kan een absoluut verbod op het houden van huisdieren wél gerechtvaardigd zijn.

www.dewaele.com/advies/mag-een-huurder-huisdieren-houden-in-een-huurwoning

 

nescio1
Offline
internetetiquette

Volgens het interetiquette mag eenzelfde vraag  door eenzelfde vraagsteller slechts in één enkel openbaar forum gesteld worden.
 
 
Toen wij hier het eerst over hoorden waren wij wel verbaasd en vroegen ons af waarom een dergelijke regel een reden van bestaan zou hebben.
 
Ondertussen weten wij beter.
 
Een van de wetten van het internet schijnt te zijn dat sommige vraagstellers op niet-gemodereerde fora zolang hun vraag blijven stellen en herhalen tot zolang zij hun hoofdprijs gevonden hebben : een forum waarin hun standpunt algemeen aanvaard wordt.
 
Getransponeerd in het Engels en in het moederland van het internet (US) lukt dit uiteraard wel.
 
Gaat het over fora mede-eigendom in B in het Nederlands dan is de keuze beperkt tot 3, maar eigenlijk tot 2.
 
Komen wij overeen ons te beperken tot verdere commentaar enkel in : (eerste, oudste post) ?
 
 
lebragard
Offline
ook verwijderen ?

Internetetiquette , verschillende aliassen , speudo ....

Informatie delen , ervarigen uitwisselen , gratis gepast advies krijgen , algemeen  :)

Het onderwerp Overlast hond hier op het Quimmo forum is om een nog niet duidelijke reden niet meer te raadplegen , alle teksten zijn weg ! Men kan zich afvragen waarom juist dat onderwerp niet meer te raadplegen is ? te gevoelig ? ligt niet in de lijn van ? of laten we er maar van uit gaan dat het een technisch mankement is.

vandaar ....Nieuw onderwerp : huisdieren niet toegelaten .