KB voor Syndicus

8 antwoorden [Laatste bericht]
Elisa
Offline

Beste

wij hebben een eigenaar als Syndicus die in de kruisbank als vrijwillige Syndicus staat ingeschreven. Blijkbaar ben je als VME  niet onder de ondernemingen  genoteerd dan. Dat wil zeggen dat die is vrijgesteld op juridisch fiscaal  gebied 
Hoe zit dat dan met de verantwoordelijkheid als Syndicus .Het klopt niet dat het vrijwillig is. We betalen allemaal een vergoeding aan de Syndicus. Heeft dat gevolgen als Syndicus het niet eerlijk speelt voor de VME ? 

 

Elisa 

nescio1
Offline
Complete verwarring.

B.W. Art. 577-5 § 1 2 °
 
Elke VME hoort een ondernemingsnummer te hebben.
 
U kan dit opzoeken in:
 
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html?lang=nl

 
 
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_60
De VME is verantwoordelijk voor de inschrijving van haar syndicus in de KBO VME.
 
 
 
“…..een eigenaar als Syndicus die in de kruisbank als vrijwillige Syndicus staat ingeschreven.”
 
Inschrijving als syndicus voor een particulier is mogelijk maar de mogelijkheid van inschrijving als “vrijwillige syndicus” lijkt ons betwistbaar.
 
Is deze eigenaar soms niet ingeschreven als hoofd- of bijberoep in een andere context?
 
 
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/wonen-in-een-appartement/algemene-delen-wordt-gepoetst-door-eigenaar-die-er-niet-woont
U hebt er als mede-eigenaar belang bij dat u niet deelneemt aan een circuit van zwartwerk.
 
Vraag hierover uitleg, via een agendapunt, in de volgende AV.
 
Vraag de CvR toezicht uit te oefenen.
Laat hem nagaan welke documenten de syndicus tegenover de fiscale en sociale administratie opgemaakt heeft.


https://www.wedden.fgov.be/pdf/fiscale_fiche/Fiscale_fiches_2018_20180529_NL.pdf
Vraag, in het kader van de jaarrekening, kopie van het formulier 281.50

 
 
e.d.v.
Offline
Tegenstrijdigheid
Er is een tegenstrijdigheid in uw probleemstelling. Enerzijds zegt u dat de syndicus vrijwilliger is en anderzijds zegt u dat u er voor betaalt.
Als hij het gratis doet, moet hij zich niet persoonlijk inschrijven in de KBO. De VME moet hem wel laten registreren als syndicus.
Wordt hij er voor betaald, dan moet hij zich persoonlijk laten registreren in de KBO via een sociaal secretariaat (Partena, Acerta,...), anders is het zwartwerk. Hij is dan een ondernemer met alle gevolgen van dien (RSZ, belastingen, ...). Als hij gepensioneerde is, is er een vrijstelling van sociale zekerheid indien de (jaar)vergoeding kleiner is dan +/- 3000€ (was €2988 in 2018). Het vraagt wel elk jaar papierenwerk om die vrijstelling te krijgen. Hij zal dit inkomen ook moeten vermelden in zijn aangifte personenbelastingen.
Aangezien de VME nu zijn syndicus moet laten registreren in de KBO, is het voor de RSZ nu vrij gemakkelijk op te sporen wie de syndici zijn die in het zwart werken. Dus let er mee op!
Emiel D.V.
Elisa
Offline
Kbo

.Syndicus zegt altijd dat hij vrijwilliger is. Maar voor ons klopt dat niet omdat die elke maand een vergoeding ontvangt van de eigenaars. Wij kunnen niet weten of die daar iets van aangeeft. Nu weten we dat wel. Heeft zich versproken. Maar mijn vraag is wij hebben allemaal ons handtekening  gezet op een blad. Dat was voor registratie KBO. Maar we weten niet hoe die  zich geregistreerd heeft bij de KBO. Door die altijd zegt vrijwilliger, denk ik dat die zo geregistrerd is. Voor het verplicht was je te registreren was die ook al 3 jaar betalende. Zijn er voor  de VME problemen dat die dat niet correct aangeeft ? Wij weten niet alles he. Syndicus heeft een job, soms stempeld die. Dat is niet correct dan dat die niks aangeeft Dus ik mag bewijs vragen of die dat aangeeft, en ook hoe die geregistreerd is bij KBO ? 

Elisa 

lebragard
Offline
KBO

Indien je KBO nummer kent , zie verslagen AV , normaal staat het daarop , kan je zelf even opzoeken hoe de syndicus daar geregistreerd is.

Zie ook # 1
B.W. Art. 577-5 § 1 2 °
 
Elke VME hoort een ondernemingsnummer te hebben.
 
U kan dit opzoeken in:
 
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html?lang=nl

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-iedereen/kruispuntbank-van-0

Elisa
Offline
KBO

Synducus heeft ondernemingsnummer, op de AV verslagen staat dat niet..is maar simpel verslag. Ik ben op dat KBO gaan kijken maar daar zie ik niks verslagen en hoe die geregistreerd is 

Er staat overal geen gegevens opgenomen in KBO 

Elisa 

nescio1
Offline
vals probleem
 
B.W. Art. 577-5 § 1
……………………
“Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging.” 
U zou dus de geldigheid van diverse documenten, b.v. een vraag tot provisie, kunnen betwisten indien het ondernemingsnummer van de VME NIET voorkomt op het document.
 
nescio1
Offline
syndicus mede-eigenaar "om niet"

Dat u een syndicus “om niet” bent, blijkt uit dat:
 
• in de notulen van de AV van uw benoeming syndicus dit alsdanig aangegeven is
• het syndicuscontract hieraan aangepast is
 
Volgens:
B.W. Art. 577-8 § 4 10 °
bent u nu gerechtigd uw B.A. syndicus aan de VME aan te rekenen.
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/syndicus-worden
(schrap hierin #9)
Wij stellen dat in het contract een zeer beperkt forfaitair bedrag mag opgenomen worden, rechtstreeks betrekking hebbend op de secretariaatswerking (papier, inkt printer).
 
 
Elisa
Offline
Goed geholpen

Bedankt voor tips, ben goed geholpen
groeten,Elisa

Elisa