Onderhoud tuin

1 antwoord [Laatste bericht]
mamu
Offline
In onze residentie zijn er 8 tuinen waarvan elk tot een gelijkvloers appartement behoren. Ze behoren tot het gemeenschappelijk gedeelte doch de bewoners van deze appartement dienen in te staan voor het onderhoud.
Deze tuinen zijn langs de zijkanten gescheiden door een gemeenschappelijke klimop haag die langs een groene draad hogerop groeit. Per jaar dient de haag zeker tweemaal geschoren worden.
Nu is er 1 bewoner die tegen deze haag allerlei planten en struiken heeft geplaatst waarvan sommige met de tijd zullen overhangen bij de buren. Bedoelde planten en struiken staan wel degelijk vlak tegen de haag. Zodoende stellen we de vraag: is dit wel wettelijk en hoe gaat die persoon die haag verder onderhouden? Dient er geen afstand van een 1/2 meter gehouden te worden? We hebben de syndicus gevraagd hierin tussen te komen. Deze zou dit via een gesprek willen oplossen want al zijn vorige pogingen via email kenden een agressief antwoord. Voor ons is het belangrijk te weten wat hier mag en niet. In al onze officiële documenten (akten enz.) wordt enkel gesproken van het feit dat de tuinen dienen onderhouden te worden, er geen diepwortelende planten mogen aangebracht worden en dat de tuinen een harmonisch geheel dienen te hebben. De overige tuinen bestaan enkel uit gras terwijl betrokken persoon de ganse tuin met allerlei planten heeft uitgerust en dit inzonderheid langs de hagen.
Heeft iemand weet van een dergelijke zelfde situatie waarbij een oplossing werd gevonden?
Met dank bij voorbaat.

Mamu

nescio1
Offline
syndicus GEEN bemiddelaar