overlast hond

17 antwoorden [Laatste bericht]
De moeflon
Offline

1 van onze bewoners (huurder) laat zijn hond zijn behoeften doen op zijn terras en ruimt dat niet op.  De anderen hun geduld is op; met deze temperaturen is er geurhinder en het is niet aangenaam vertoeven op het eigen terras als men op uitwerpselen zit te kijken.  Als de eigenaar aangekondigd op bezoek komt, is alles in orde.  Wat kan de syndicus doen, of wat kunnen de mensen die hiervan hinder ondervinden hiertegen ondernemen ?

lebragard
Offline
reglement
Wat staat er in het reglement van inwendige orde ?
Geen sanctie voorzien bij overlast ?
Ga met zijn allen in overleg met de huurder/verhuurder/syndicus = hygiene , geur , vliegen ...

dan
Reglement van inwendige orde aanpassen op de volgende algemene vergadering :
Bij overlast wordt de hond verwijderd , en een forfaitaire boete voorzien bv50€/dag indien dit niet gebeurd.
 
Quimmo
Offline
Maak foto's

Zoals in het vorige antwoord aangehaald is overleg de eerste stap. Misschien ook al eens foto's maken op verschillende dagen wanneer de uitwerpselen er liggen en waarbij het eventueel zelfs zichtbaar is dat ze er meerdere dagen liggen. Dan kan er in elk geval al geen welles-nietes spelletje gespeeld worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

yvesvn
Offline
dieren overlast
tekst uit radio programma.................dus Intern reglement aanpassen ?
Er zijn maar 2 geldige redenen om huisdieren te verbieden
  •  het huisdier zorgt voor overlast, bv. de hond blaft de hele tijd, ...
  •  het huisdier zorgt voor huurschade, bv. de hond krabt de muren kapot, de kat zorgt voor geuroverlast, ...
Dan kan de verhuurder zeggen: het dier kan niet langer blijven want het zorgt voor overlast voor andere huurders. En dan kan het huurcontract ontbonden worden.
Maar op voorhand al zeggen: een huisdier is verboden, dat kan dus niet. Behalve als er een goeie reden is, bv. in een klein studiootje kan je geen grote hond houden.
Er is één nuance: als het gaat om een appartementsgebouw met gedwongen mede-eigendom, dan kunnen die mede-eigenaars geldig beslissen om huisdieren te verbieden of aan voorwaarden te onderwerpen. Als er een meerderheid is om huisdieren te verbieden, dan kan dat.
Yves van Nuys
Résidentie Quartiers
nescio1
Offline
grijze zone

 ”Als er een meerderheid is om huisdieren te verbieden, dan kan dat.”
 
Kort door de bocht en niet in overeenstemming met courante rechtspraak. Zeker wanneer zelfs op het Europees verdrag een beroep gedaan werd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens
 
Zie :
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/grote-honden-weigeren-in-een-appartementsblok  # 1
 
http://www.quimmo.be/nl/search/node/huisdieren
 
lebragard
Offline
VME beslist

Indien de VME een beslissing neemt van géén honden toegelaten en deze krijgt "kracht van gewijsde " dan is dit een feit en zijn honden niet toegelaten.

bv.
Aankoop appartement
Wout heeft in februari 2012 een appartement gekocht.  In maart 2012 heeft de sleuteloverdracht plaatsgevonden. Wout is, samen met zijn partner, de trotse eigenaar van Boris, een speelse driejarige Labrador. Ook Boris heeft zijn plekje in het appartement gevonden.
In maart 2012 wordt Wout opeens geconfronteerd met een bepaling in het huisreglement van de Vereniging van Eigenaren. Volgens deze bepaling zijn honden in het appartement niet toegestaan. Wat nu?
Procedure bij de kantonrechter
Wout besluit een procedure bij de kantonrechter te starten.  Hij vindt namelijk dat een verbod op het houden van een hond zo ingrijpend is, dat dit schending is van zijn recht op privacy. Daarnaast was Wout helemaal niet op de hoogte van het hondenverbod. Als hij dit geweten had, had hij het appartement nooit gekocht!
Wat vindt de rechter
De rechter geeft toe dat een algeheel honden-verbod ingrijpend is. Honden zijn in onze maatschappij immers algemeen aanvaard en spelen een belangrijke sociaal- emotionele rol bij mensen.
Uiteindelijk oordeelt de rechter tocht in het nadeel van Wout. Het verbod op honden is geen schending op het recht op privacy. Wout heeft er namelijk zelf voor gekozen te gaan wonen in een appartement waar een hondenverbod geldt. 
Conclusie
Een hondenverbod zoals bij Wout kan een inbreuk vormen op je persoonlijke levenssfeer. Of zo’n verbod ook toegestaan is, hangt van de omstandigheden af. In het geval van Wout oordeelde de rechter dat het verbod rechtsgeldig is. Dit hoeft niet in alle gevallen zo te zijn.
Mocht je nog vragen hebben over een verbodsbepaling in een huishoudelijk reglement, neem dan contact op met een van onze juristen.

nescio1
Offline
misleidend #5
 
”……Wout besluit een procedure bij de kantonrechter te starten. ………”
 
 
Bij het woord kantonrechter hoort een lichtje op te gaan. Ook bij  huisreglement van de Vereniging van Eigenaren, huishoudelijk reglement en, in mindere mate, de voornaam Wout.
 
Aanklikken van de link contact bevestigt uw vermoeden : hier wordt Nederlandse rechtspraak geciteerd.
 
 
 
U mag dan voorstander zijn van de Groot-Nederlandse gedachte, nu reeds invoeren in Vlaanderen van de Nederlandse rechtspraak is mij een stap te ver.
lebragard
Offline
misleidend , een stap te ver ?
Essentie van de zaak is de uitspraak van de Ned. vrederechter. (kantonrechter)
Uiteindelijk oordeelt de rechter tocht in het nadeel van Wout. Het verbod op honden is geen schending op het recht op privacy. 
en
nescio1 , u verwijst soms ook naar europees recht !

Moet er mee lachen " onregelmatige, onrechtvaardige en bedrieglijke beslissingen genomen door
een VME en niet aangevochten bij de vrederechter krijgen dan "Kracht van Gewijsde" en zijn dan bindend voor die VME (Belgische wetten en op zn Belgisch !) Zo ook de hond van Wouter is in deze Belgische VME niet welkom.(Wouter kan naar de vrederechter stappen)

Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?
Er is geen enkel verdrag of andere mensenrechtelijke tekst die een expliciet recht op huisdieren toekent. Als men een huis of appartement huurt, ondertekent de huurder een contract. Door het contract te ondertekenen, geeft de huurder te kennen dat hij akkoord gaat met de voorwaarden.
19/05/2015 CIB web
en
http://www.elfri.be/verbod-tot-het-houden-van-huisdieren-de-huurwoningDe functie die de kantonrechter uitoefent binnen de Nederlandse rechtbank komt in BelgiëFrankrijk en Zwitserland het meest overeen met het ambt van vrederechter, alhoewel er ook verschillen bestaan. Het rechtsgebied van een vrederechter in België heet eveneens (gerechtelijk) kanton.

aan Nescio1 :
En ja ik ben voorstander van het Groot-Nederlandse dictee, ook in Vlaanderen en ook de Nederlandse rechtspraak oa. de rijdende rechter is mij géén stap te ver.
nescio1
Offline
verwarring gedachte/dictee
lebragard
Offline
verwarring / dictee / rijdende rechter

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_Dictee_der_Nederlandse_Taal
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Rijdende_Rechter

En 

Essentie van de zaak is de uitspraak van de Ned. vrederechter. (kantonrechter)
Uiteindelijk oordeelt de rechter toch in het nadeel van Wout. Het verbod op honden is geen schending op het recht op privacy. 

Quimmo
Offline
Ik vermoed dat de rechter er

Ik vermoed dat de rechter er ook wel rekening mee zal houden of de bewoner met hond er al was toen het verbod gestemd werd, of dat hij/zij het appartement bewust betrokken heeft terwijl het verbod al van kracht was.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lebragard
Offline
honden al dan niet toegelaten.....

S.O.S. Appartement: mag je een huisdier zomaar weigeren?

 

Er heerst nog altijd veel onduidelijkheid over het toelaten van een huisdier in een appartement of huurwoning. Nochtans zijn de spelregels duidelijk, meent advocate Astrid Clabots van Clabots Advocaten. 
volledig artikel 

ttps://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/juridische-kwesties/sos-appartement-mag-je-een-huisdier-zomaar-weigeren/?utm_source=Livios&utm_medium

Verder in het artikel leest men :
Wat betekent dit in de praktijk? “In een huurcontract mag geen verbod op het houden van huisdieren staan. Dat trekt zich ook door in de statuten van een appartementsgebouw. Wat je een huurder niet mag verbieden, mag je ook een eigenaar niet verbieden. In principe betekent dit dat je ook geen toestemming hoeft te vragen aan de syndicus of aan andere mede-eigenaren om een dier in huis te nemen.”

Persoonlijk vind ik dat foute informatieverstrekking !
Als een VME beslist huisdieren niet toegelaten moet zowel huurder als eigenaars zich naar deze bepaling schikken.
Indien niet akkoord kan men zich wenden tot een vrederechter.
Simpelweg stellen , niets vragen en doe maar zonder rekening te houden met de bepalingen van die VME , vraagt om problemen , onrust en verstoort de harmonie van die gemeenschap.
bv. bepaalde mede-eigenaars van een kleine VME hebben beslist om géén huisdieren toe te laten in het gebouw en dit omwille van gezondheidsredenen (allergie, astma). Een nieuwe huurder brengt ondanks het duidelijk verbod , zijn hond en kat mee ! gevolg kan u al raden , wat primeert de hond of de gezondheid van de mede-eigenaar , waar die VME duidelijk heeft beslist "niet toegelaten" !


 
nescio1
Offline
#11 rechtspraak is genuanceerd
lebragard
Offline
rechtspraak is inderdaad genuanceerd maar....

VME verbiedt dieren
Een eigenaar van een appartement werd gedaagd door de VME omdat hij een hond in zijn woning heeft, terwijl dit was verboden in het huishoudelijk reglement van de VME De rechter haalde er het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bij. Hoewel de VME de bevoegdheid heeft om bij huishoudelijk reglement regels te stellen over het gebruik van de privé-gedeelten van het appartementencomplex, zitten er aan die bevoegdheid grenzen. Een geheel verbod tot het houden van huisdieren is in zijn algemeenheid ingrijpend, maar kan toelaatbaar zijn als het noodzakelijk is ter bescherming van het leef- en woongenot van de bewoners van het appartementencomplex. Een belangenafweging viel in dit geval uit in het voordeel van de VME. De eigenaar diende binnen een jaar de hond uit de woning te verwijderen.

 

Belangenafweging : honden en katten allergie , netheid , afdruk natte hondenpoten , schuddende natte vachten ect......

Intern huisreglement appartementsgebouw

Tip: ga je een appartement huren, neem dan zeker eens een kijkje in het reglement van de residentie. Want staat hierin een verbod op huisdieren, dan kan dit wel degelijk afdwingbaar zijn. Het gaat in dit geval niet alleen om het recht op privéleven van de huurder maar ook van de medebewoners van het gebouw. Rust voor iedereen!

nescio1
Offline
graag bronvermelding
bron ?
lebragard
Offline
bron...

Bedoeling is toch juiste en corecte informatie te geven....!!
Indien  een VME beslist huisdieren niet toegelaten , dan is dit zo.
Huisdierenverbod in huishoudelijk reglement niet in strijd met artikel 8 EVRM.

Ook advocate Clabots , gerenomeerd specialist mede-eigendom , stelt het volgende :
Er heerst nog altijd veel onduidelijkheid over het toelaten van een huisdier in een appartement of huurwoning. Nochtans zijn de spelregels duidelijk, meent advocate Astrid Clabots van Clabots Advocaten. 
volledig artikel 

ttps://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/juridische-kwesties/sos-appartement-mag-je-een-huisdier-zomaar-weigeren/?utm_source=Livios&utm_medium

Verder in het artikel leest men :
Wat betekent dit in de praktijk? “In een huurcontract mag geen verbod op het houden van huisdieren staan. Dat trekt zich ook door in de statuten van een appartementsgebouw. Wat je een huurder niet mag verbieden, mag je ook een eigenaar niet verbieden. In principe betekent dit dat je ook geen toestemming hoeft te vragen aan de syndicus of aan andere mede-eigenaren om een dier in huis te nemen.”

Wat betekent dit in de praktijk ? van advocate Clabots , is een verkeerde voorstelling van de feiten enerzijds het huurcontract en anderzijds de statuten van een appartementsgebouw. Huurder moet de statuten van het gebouw respecteren , alsook het reglement van orde , huishoudelijk reglement.

Het gezegde  "wat je een huurder niet mag verbieden, mag je ook een eigenaar niet verbieden. In principe betekent dit dat je ook geen toestemming hoeft te vragen aan de syndicus of aan andere mede-eigenaars om een dier in huis te nemen " is ongepast en geeft "Heibel in het appartementsgebouw."

 

Huisdierenverbod in huishoudelijk reglement VvE niet in strijd met artikel 8 EVRM

http://www.vverecht.nl/2008/05/huisdierenverbod-huishoudelijk-reglement-...

 

nescio1
Offline
geen verschil meer tussen Belgisch en Nederlands recht ?

http://www.vverecht.nl/2008/05/huisdierenverbod-huishoudelijk-reglement-vve-strijd-artikel-8-evrm/
 
 
www.veerecht.nl
 
De meer aandachtige lezer heeft reeds opgemerkt dat het hier gaat om een uitspraak van een Nederlandse rechter over een geschil in Breda, Nederland. 
 
Voor zover wij weten vormen de uitspraken van Nederlandse kantonrechters en de Nederlandse Hoge Raad nog GEEN basis voor jurisprudentie voor Belgische vrederechters.
 
 
 
 
lebragard
Offline
géén verschil.. en de doodstraf is ook afgeschaft in Europa...

In deze materie gedwongen mede-eigendom zal een Belgische, Oostenrijkse , Franse ..."vrederechter" hoogstwaarschijnlijk tot hetzelfde besluit "kunnen" komen.

Klakkeloos stellen dat men huisdieren niet kan verbieden in gedwongen mede-eigendom is fout en onjuist .
Indien een VME , het appartementscomplex "huisdierenvrij" wil is dat hun volste recht.

Een algeheel verbod tot het houden van huisdieren is in zijn algemeenheid ingrijpend, maar toelaatbaar indien het noodzakelijk is ter bescherming van het leef- en woongenot van de bewoners van het appartementscomplex.


#3
Er is één nuance: als het gaat om een appartementsgebouw met gedwongen mede-eigendom, dan kunnen die mede-eigenaars geldig beslissen om huisdieren te verbieden of aan voorwaarden te onderwerpen. Als er een meerderheid is om huisdieren te verbieden, dan kan dat.

#4

 ”Als er een meerderheid is om huisdieren te verbieden, dan kan dat.”
 
Kort door de bocht en niet in overeenstemming met courante rechtspraak. Zeker wanneer zelfs op het Europees verdrag een beroep gedaan werd.

#7

Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?
Er is geen enkel verdrag of andere mensenrechtelijke tekst die een expliciet recht op huisdieren toekent. Als men een huis of appartement huurt, ondertekent de huurder een contract. Door het contract te ondertekenen, geeft de huurder te kennen dat hij akkoord gaat met de voorwaarden.
19/05/2015 CIB web
http://www.elfri.be/verbod-tot-het-houden-van-huisdieren-de-huurwoning

#15
 Bedoeling is toch juiste en corecte informatie te geven....!!
Indien  een VME beslist huisdieren niet toegelaten , dan is dit zo.
Huisdierenverbod in huishoudelijk reglement niet in strijd met artikel 8 EVRM.

#16
 Nescio 1 : No comment op de verkeerde voorstelling van advocate Clabots !!
Het gezegde  "wat je een huurder niet mag verbieden, mag je ook een eigenaar niet verbieden. In principe betekent dit dat je ook geen toestemming hoeft te vragen aan de syndicus of aan andere mede-eigenaars om een dier in huis te nemen " is ongepast en geeft "Heibel in het appartementsgebouw
 

Beati pauperes spiritu Beati pauperes spiritu