overlast hond

10 antwoorden [Laatste bericht]
De moeflon
Offline

1 van onze bewoners (huurder) laat zijn hond zijn behoeften doen op zijn terras en ruimt dat niet op.  De anderen hun geduld is op; met deze temperaturen is er geurhinder en het is niet aangenaam vertoeven op het eigen terras als men op uitwerpselen zit te kijken.  Als de eigenaar aangekondigd op bezoek komt, is alles in orde.  Wat kan de syndicus doen, of wat kunnen de mensen die hiervan hinder ondervinden hiertegen ondernemen ?

lebragard
Offline
reglement
Wat staat er in het reglement van inwendige orde ?
Geen sanctie voorzien bij overlast ?
Ga met zijn allen in overleg met de huurder/verhuurder/syndicus = hygiene , geur , vliegen ...

dan
Reglement van inwendige orde aanpassen op de volgende algemene vergadering :
Bij overlast wordt de hond verwijderd , en een forfaitaire boete voorzien bv50€/dag indien dit niet gebeurd.
 
Quimmo
Offline
Maak foto's

Zoals in het vorige antwoord aangehaald is overleg de eerste stap. Misschien ook al eens foto's maken op verschillende dagen wanneer de uitwerpselen er liggen en waarbij het eventueel zelfs zichtbaar is dat ze er meerdere dagen liggen. Dan kan er in elk geval al geen welles-nietes spelletje gespeeld worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

yvesvn
Offline
dieren overlast
tekst uit radio programma.................dus Intern reglement aanpassen ?
Er zijn maar 2 geldige redenen om huisdieren te verbieden
  •  het huisdier zorgt voor overlast, bv. de hond blaft de hele tijd, ...
  •  het huisdier zorgt voor huurschade, bv. de hond krabt de muren kapot, de kat zorgt voor geuroverlast, ...
Dan kan de verhuurder zeggen: het dier kan niet langer blijven want het zorgt voor overlast voor andere huurders. En dan kan het huurcontract ontbonden worden.
Maar op voorhand al zeggen: een huisdier is verboden, dat kan dus niet. Behalve als er een goeie reden is, bv. in een klein studiootje kan je geen grote hond houden.
Er is één nuance: als het gaat om een appartementsgebouw met gedwongen mede-eigendom, dan kunnen die mede-eigenaars geldig beslissen om huisdieren te verbieden of aan voorwaarden te onderwerpen. Als er een meerderheid is om huisdieren te verbieden, dan kan dat.
Yves van Nuys
Résidentie Quartiers
nescio1
Offline
grijze zone

 ”Als er een meerderheid is om huisdieren te verbieden, dan kan dat.”
 
Kort door de bocht en niet in overeenstemming met courante rechtspraak. Zeker wanneer zelfs op het Europees verdrag een beroep gedaan werd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens
 
Zie :
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/grote-honden-weigeren-in-een-appartementsblok  # 1
 
http://www.quimmo.be/nl/search/node/huisdieren
 
lebragard
Offline
VME beslist

Indien de VME een beslissing neemt van géén honden toegelaten en deze krijgt "kracht van gewijsde " dan is dit een feit en zijn honden niet toegelaten.

bv.
Aankoop appartement
Wout heeft in februari 2012 een appartement gekocht.  In maart 2012 heeft de sleuteloverdracht plaatsgevonden. Wout is, samen met zijn partner, de trotse eigenaar van Boris, een speelse driejarige Labrador. Ook Boris heeft zijn plekje in het appartement gevonden.
In maart 2012 wordt Wout opeens geconfronteerd met een bepaling in het huisreglement van de Vereniging van Eigenaren. Volgens deze bepaling zijn honden in het appartement niet toegestaan. Wat nu?
Procedure bij de kantonrechter
Wout besluit een procedure bij de kantonrechter te starten.  Hij vindt namelijk dat een verbod op het houden van een hond zo ingrijpend is, dat dit schending is van zijn recht op privacy. Daarnaast was Wout helemaal niet op de hoogte van het hondenverbod. Als hij dit geweten had, had hij het appartement nooit gekocht!
Wat vindt de rechter
De rechter geeft toe dat een algeheel honden-verbod ingrijpend is. Honden zijn in onze maatschappij immers algemeen aanvaard en spelen een belangrijke sociaal- emotionele rol bij mensen.
Uiteindelijk oordeelt de rechter tocht in het nadeel van Wout. Het verbod op honden is geen schending op het recht op privacy. Wout heeft er namelijk zelf voor gekozen te gaan wonen in een appartement waar een hondenverbod geldt. 
Conclusie
Een hondenverbod zoals bij Wout kan een inbreuk vormen op je persoonlijke levenssfeer. Of zo’n verbod ook toegestaan is, hangt van de omstandigheden af. In het geval van Wout oordeelde de rechter dat het verbod rechtsgeldig is. Dit hoeft niet in alle gevallen zo te zijn.
Mocht je nog vragen hebben over een verbodsbepaling in een huishoudelijk reglement, neem dan contact op met een van onze juristen.

nescio1
Offline
misleidend #5
 
”……Wout besluit een procedure bij de kantonrechter te starten. ………”
 
 
Bij het woord kantonrechter hoort een lichtje op te gaan. Ook bij  huisreglement van de Vereniging van Eigenaren, huishoudelijk reglement en, in mindere mate, de voornaam Wout.
 
Aanklikken van de link contact bevestigt uw vermoeden : hier wordt Nederlandse rechtspraak geciteerd.
 
 
 
U mag dan voorstander zijn van de Groot-Nederlandse gedachte, nu reeds invoeren in Vlaanderen van de Nederlandse rechtspraak is mij een stap te ver.
lebragard
Offline
misleidend , een stap te ver ?
Essentie van de zaak is de uitspraak van de Ned. vrederechter. (kantonrechter)
Uiteindelijk oordeelt de rechter tocht in het nadeel van Wout. Het verbod op honden is geen schending op het recht op privacy. 
en
nescio1 , u verwijst soms ook naar europees recht !

Moet er mee lachen " onregelmatige, onrechtvaardige en bedrieglijke beslissingen genomen door
een VME en niet aangevochten bij de vrederechter krijgen dan "Kracht van Gewijsde" en zijn dan bindend voor die VME (Belgische wetten en op zn Belgisch !) Zo ook de hond van Wouter is in deze Belgische VME niet welkom.(Wouter kan naar de vrederechter stappen)

Kan je als verhuurder het houden van huisdieren verbieden?
Er is geen enkel verdrag of andere mensenrechtelijke tekst die een expliciet recht op huisdieren toekent. Als men een huis of appartement huurt, ondertekent de huurder een contract. Door het contract te ondertekenen, geeft de huurder te kennen dat hij akkoord gaat met de voorwaarden.
19/05/2015 CIB web
en
http://www.elfri.be/verbod-tot-het-houden-van-huisdieren-de-huurwoningDe functie die de kantonrechter uitoefent binnen de Nederlandse rechtbank komt in BelgiëFrankrijk en Zwitserland het meest overeen met het ambt van vrederechter, alhoewel er ook verschillen bestaan. Het rechtsgebied van een vrederechter in België heet eveneens (gerechtelijk) kanton.

aan Nescio1 :
En ja ik ben voorstander van het Groot-Nederlandse dictee, ook in Vlaanderen en ook de Nederlandse rechtspraak oa. de rijdende rechter is mij géén stap te ver.
nescio1
Offline
verwarring gedachte/dictee
lebragard
Offline
verwarring / dictee / rijdende rechter

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_Dictee_der_Nederlandse_Taal
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Rijdende_Rechter

En 

Essentie van de zaak is de uitspraak van de Ned. vrederechter. (kantonrechter)
Uiteindelijk oordeelt de rechter toch in het nadeel van Wout. Het verbod op honden is geen schending op het recht op privacy. 

Quimmo
Offline
Ik vermoed dat de rechter er

Ik vermoed dat de rechter er ook wel rekening mee zal houden of de bewoner met hond er al was toen het verbod gestemd werd, of dat hij/zij het appartement bewust betrokken heeft terwijl het verbod al van kracht was.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom