roken in de gemeenschappelijke delen

10 antwoorden [Laatste bericht]
Veerle Molenaers
Offline

 

Wij hebben sinds kort  nieuwe huurders in ons gebouw.  In de 4 weken dat ze  hier wonen, werden we al met volgende zaken geconfronteerd: lift stuk na verhuis (RIO verbiedt verhuis via lift), oud papier en rommel verstopt onder de keldertrap, matje tussen de sasdeur en dan die deur uren laten openstaan, lawaai op de gang (dag en nacht), de gang besmeuren door ostentatief naast de mat te stappen... en als klap op de vuurpijl roken in de gemeenschappelijke delen. 

In de statuten is een rookverbod opgenomen. We hebben eerst herhaaldelijk gevraagd om niet meer te roken in de gemeenschappelijke ruimtes, de syndicus heeft de eigenaar aangesproken om dit met de huurder te bespreken. Toen dit allemaal niet hielp hebben we een petitie van alle medebewoners met een beleefd verzoek om te stoppen met roken in de brievenbus gestopt... Helaas niets helpt. Kunnen wij wettelijk iets ondernemen aangezien het verbod in de statuten staat? Wat kan er van de syndicus gevraagd worden? De eigenaar werkt niet echt mee: is alleen geïnteresseerd in het geld dat het appartement opbrengt.

ronald de wilde
Offline
ME
Dag Veerle,

de verantwoordelijke, en dus eerst-aangesprokene - op alle mogelijke middelen, in deze is de ME!
Het is die om de huurder in kwestie aan te spreken en het RIO onder de neus te duwen.

En, het is altijd handig om binnen het RIO een afdwingbaar, dus redelijk, boetesysteem op poten te hebben, en dus toepasbaar.

Ron
Veerle Molenaers
Offline
Verzekeren voor huurdersaansprakelijkheid en inboedel

Verzekeren voor huurdersaansprakelijkheid en inboedel is nu verplicht. Kunnen wij de eigenaar vragen om te bewijzen dat de huurder deze verzekering afsloot? 

 

Veerle Molenaers
Offline
Dank voor uw snelle
Dank voor uw snelle antwoord. 

We gaan het RIO binnenkort nog wat aanpassen. Kunnen wij de verhuurders verplichten van dit RIO op te nemen in hun verhuurcontract? 
Waar kan ik meer info vinden over dat boetesysteem? 
nescio1
Offline
verzint eer ge begint
nescio1
Offline
aangetekende brief door verhuurder

 
“Kunnen wij de verhuurders verplichten van dit RIO op te nemen in hun verhuurcontract?” 
 
De wetgever heeft deze mogelijkheid reeds voorzien.
 
B.W. Art. 577-10 § 4  2 °
 
 
nescio1
Offline
***

 
*** reactie gewijzigd ***
 
 
 

Veerle Molenaers
Offline
verzekeren inboedel
Hartelijk dank voor de interessante info. 
Het verzekeren voor inboedel is nu verplicht. Kunnen wij de eigenaar vragen om te bewijzen dat de huurder deze verzekering afsloot? 
nescio1
Offline
verwijderd
verwijderd
ronald de wilde
Offline
#7
Beste Veerle,

de verhuurder kon de huurder opleggen om een brandverzekering 'huurgevaar' af te sluiten, eventueel aanbieden om de kosten 'afstand van verhaal' op zich te nemen bij opname van het risico in de polis van de verhuurder. Maar dat gebeurde dus onderling én was niet verplicht door de wet, dus ook niet dat de huurder een brandverzekering diende te nemen, niet voor het huurgevaar, noch voor zijn inboedel.
Die huurder moest wel weten waarmee hij/zij bezig was, en mede met hem de verhuurder.
Vanaf januari 2019 is dat gewijzigd, in Vlaanderen (!), voor de nieuwe huurcontracten vanaf dan. In Wallonië verplicht vanaf septemner 2018, in Brussels gewest nog geen verplichting.
En de verhuurder (zal gedekt zijn en blijven door de VME-blokpolis) én de huurder dienen verzekerd te zijn voor brandgevaar en waterschade. Al dan niet bedongen in het huurcontract de huurder dient een verzekering te hebben voor die risico's. De huurder zal dat moeten voorleggen aan de verhuurder indien opgevraagd.
De huurcontracten voor die datum blijven dus (voorlopig nog) buiten schot.
Het verzekeren van de inboedel is niet verplicht.

Binnen een VME zal de ME (en dus de verhuurder) worden aangesproken, als er nalatigheid is, in zijnen hoofde, of in deze van de huurder.
In wezen heeft de VME, en bij uitbreiding de syndicus, met de huurder niks te maken. Het is aan de ME om alle verplichtingen door te geven aan de huurder, behoudens wat uitzonderingen, en zich naar de VME te verantwoorden.

Los van dit hebt u de vraag gesteld naar info omtrent een voorbeeld van boeteclausule. Als u me een persoonlijk e-mailtje stuurt, stuur ik u onze regeling door.

Ron
SIEBE
Offline
verzekering huurder/verhuurder