Verplichte dakisolatie tegen 2020.

5 antwoorden [Laatste bericht]
Lydia
Offline
Beste,

Binnen onze VME is er al jaren onenigheid mbt het verplicht isoleren van het platte dak tegen 2020.

Ik ben de enige voorstander (en ook eigenaar) omdat ik onder het platte dak woon en in de zomer is de temperatuur niet te harden. Het dak is ook al 27 jaar oud.

Nu heeft een mede-eigenaar een dakdekker laten komen die een opening in het dak gemaakt en die man heeft vastgesteld heeft dat er idd. geen isolatie aanwezig is. Er liggen wel meerdere roofinglagen op elkaar en die dikte van de roofinglagen samen is 3 à 4 cm.

Voor de mede-eigenaars is dit het bewijs dat er genoeg isolatie is door de dikte van de roofings. Ze wensen geen isolatie te laten aanbrengen.

Wat is uw opinie?

Bij voorbaat dank.
't appartement
Offline
de norm
De minimumnorm voor dakisolatie is een R-waarde van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Enkele lagen roofing komen nog niet in de buurt daarvan.
U zou een EPC kunnen laten opstellen voor uw appartement waaruit het gebrek zal blijken.
Daarmee kunt u naar de vrederechter om de VME te verplichten tot het uitvoeren van de dakisolatiewerken.
Lydia
Offline
Dakisolatie
Dank je wel voor het advies. Hier ben ik geweldig mee geholpen.

Vriendelijke groeten.
nescio1
Offline
juiste volgorde

Zoals door anderen reeds meermalen op deze site betoogd, is de correcte volgorde:
 
EPC 
Agendapunt ter stemming voorleggen in een (B)AV
Stemmen
In de notulen opnemen van onthoudingen en tegenstemmers

Zo neen:
Rechter (binnen 4 maanden na vergadering)
 
't appartement
Offline
al geweigerd
Zoals in de vraag werd aangegeven werd het al door de VME geweigerd. Zo begreep ik dat uit de vraag.
Die stap kan dus worden overgeslagen.
Als de VME akkoord gaat is het natruurlijk niet nodig om naar de vrederechter te gaan.

De kost van het EPV is enkel nodig om naar de vredrechter te gaan.
Om het punt op de agenda van een AV te zetten is dat een nutteloze kost.
nescio1
Offline
een wereld van verschil

 
”……Voor de mede-eigenaars is dit het bewijs dat er genoeg isolatie is door de dikte van de roofings. Ze wensen geen isolatie te laten aanbrengen……”
 
De losse mededeling aan de betrokken mede-eigenaar heeft GEEN juridische waarde.
 
De notulen daarentegen……..