Syndicus website nu verplicht?

Website voor syndicus of VMEEr is al heel wat discussie geweest over de clausule in de nieuwe wet, die oplegt dat de syndicus de mede-eigenaars “...inzage moet geven in alle niet-privatieve documenten en gegevens... en, met name, via een internetsite. Sommige experts stellen dat een website per VME niet verplicht is, anderen menen juist van wel. In elk geval zullen grote syndicuskantoren hier geen probleem mee hebben gezien ze de financiële en technische middelen hebben om dit op te zetten. Maar wat met de kleine of de vrijwillige syndicus?


Over het verplichte karakter zal de volgende maanden waarschijnlijk nog heel wat off-line en on-line gepalaverd worden. Wat er ook van zij, het goede nieuws is dat elke VME of syndicus die dat wenst, op Quimmo.be volledig gratis een website kan aanmaken die aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Met een private toegang per gebouw en per gebruiker, op basis van een wachtwoord. Een VME die dit wenst kan de syndicus natuurlijk ook een toegang geven om de documenten er op te kunnen plaatsen.

Trouwens, of het nu verplicht is of niet, onze persoonlijke ervaring wijst uit dat een website de werking van de VME verbetert en dat dergelijke site dus zeker nuttig is. Zeker als het om een website gaat waar niet enkel de documenten consulteerbaar zijn, zoals de wet op de mede-eigendom beschrijft. Men kan immers een stap verder gaan en de mede-eigenaars ook de mogelijkheid bieden om problemen te melden, op een forum van gedachten te wisselen en samen een aanpak voor reeds lang geblokkeerde thema’s uit te werken. Zo kunnen thema’s voor de algemene vergaderingen reeds op voorhand grondiger besproken worden en hoeft men moeilijke beslissingen niet tijdens de vergadering zelf op een drafje af te handelen.

Wij verwelkomen elke syndicus of VME die het beheer van hun gebouwen willen verbeteren en hun administratieve kosten drukken, zonder daarbij nieuwe kosten voor een website ten laste van de VME te moeten leggen.

Wil u direct van start gaan? Klik dan hier.

Of liever eerst een rondleiding om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden? Dan kunt u hier starten.

Of zoekt u informatie over Quimmo.be om aan uw mede-eigenaars te bezorgen of voor te stellen? Klik dan hier.

Update juni 2011: een wetsvoorstel ter aanpassing van de wet maakt nu duidelijk dat het hebben van een website geen verplichting is.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Op de laatste algemene


Op de laatste algemene vergadering van ons appartementsgebouw werd de heraanleg van onze parking goedgekeurd via een voorliggende offerte. Deze offerte werd opgevraagd door de voorzitter in overleg met de syndicus, en dit in opdracht van de vergadering zij zonder enige gedetailleerde bepaling van technische specificaties. Een deel van de offerte bevatte de aanleg van grastegels op de voorliggende grondstrook van het Vlaams gewest. Geen enkel ogenblik werden wij noch door de voorzitter noch door de syndicus op deze vergadering geïnformeerd dat de werken op de grond van het Vlaams Gewest, niet werden overlegd met deze overheid. (In het verleden werd de vergadering - waar ondergetekende verontschuldigd was - door het Vlaams Gewest reeds gewezen op een onwettig voorstel inzake het aanbrengen van stabilisé en kiezel op deze strook). Na plaatsing van deze grasdallen tijdens de heraanleg van de parking, verplichtte de betrokken dienst ons deze te verwijderen, wat voor alle eigenaars een gemeenschappelijke meerkost van 1000 euro exclusief BTW, betekende. De syndicus stelt in een mail dat het Vlaams Gewest op de hoogte was van deze werken en ze ook opvolgde. Het Vlaams Gewest antwoordt dat er geen enkele aanvraag binnenkwam om dit deel van de werken uit te voeren. Deze werken zijn immers vergunningsplichtig (retributiebesluit). Diende voorzitter en/of  syndicus deze vergadering te informeren over de wetgeving terzake? Wie is aansprakelijk voor deze meerkost die met de juiste juridische info had kunnen vermeden worden?

Mag een eigenaar van een

Mag een eigenaar van een appartement zijn aluminium ramen vervangen door witte PVC ramen?Het betreft een appartementsgebouw van 34 appartementen. In de basisakte kan ik hier niets van terug vinden.

Gratis ja maar men spreekt

Gratis ja maar men spreekt verder in de teksten over een bijdrage van € 3,70 per appartement.

Freddy

Vr DS Consult,
Freddy HOTS, Syndicus.

Dat klopt niet helemaal. Voor

Dat klopt niet helemaal. Voor wie onder de 10 MByte opslagcapaciteit blijft, is deelname gratis. Wanneer u het systeem gebruikt om met uw mede-eigenaars te communiceren en documenten in een efficiënt formaat op te slaan, komt u hier normaal mee toe.

Boven de 10 MByte vragen we inderdaad een bijdrage van 4,9 Eur per JAAR per appartement, om de opslag- en werkingskosten te dekken. Dit is minder is dan wat één uitgave van het doorsnee tijdschrift kost. Daarvoor krijgt u het hele jaar door een platform om de werking van uw appartement te verbeteren en kosten te vergelijken en te drukken.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom