Nieuwe BIV tuchtprocedure voor vastgoedmakelaars

BIV tuchtprocedures syndici en vastgoedmakelaarsHet Belgisch Instituut voor Vastgoedmakelaars, waar de meeste professionele syndici onder ressorteren, heeft een nieuwe tuchtprocedure in voege. Deze gaat in vanaf 1 februari 2018 en zal hopelijk effectiever zijn om klachten van VME's te behandelen.

 

Het is een veelgehoorde klacht: "je kan wel bij het BIV klacht indienen tegen je syndicus, maar het haalt toch niets uit". Of dat al dan niet de regel is kunnen we niet beoordelen, maar er wordt wel aan de procedure gewerkt en dat op zich is al positief.
Wat verandert er zoal vanaf 1/2/2018?

Klassering zonder gevolg

De assessoren die de klacht behandelen worden anders benoemd. Daar zal u als VME weinig van merken. Wat wel verbetert is dat een beslissing tot klassement zonder gevolg van een klacht (seponering) nu automatisch aan de klager gecommuniceerd zal worden, wat vroeger niet zo was. Als klager kan u nu ook vragen deze beslissing te herzien, binnen welbepaalde regels.

Informatie aan andere mede-eigendommen

Indien er een klacht van een VME binnenkomt voor grof wanbeheer door de syndicus, kan het BIV nu het initiatief nemen om ook de andere VME's die door dezelfde syndicus beheerd worden preventief te waarschuwen. Dit kan nu ook gemakkelijker gebeuren omdat de relatie VME-syndicus in de Kruispuntsbank geregistreerd moet zijn. Dit toont ook nog eens het belang aan van een brievenbus van de VME, want waar moet het BIV anders de waarschuwing verzenden?

Schorsing

Bij schorsing van een syndicus dient deze de mede-eigendommen in zijn beheer binnen de 15 dagen te verwittigen. Indien hij dit nalaat zijn er echt sancties voorzien.

Transparantie

Er worden nog meer mogelijkheden voorzien om beslissingen van het BIV openbaar te maken.

Bewarende maatregelen

Bij acuut risico dat de zaak verder uit de hand loopt bij een malafide syndicus, kan het BIV bij de rechtbank van eerste aanleg vragen bewarende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld de syndicus de toegang tot de rekeningen van de VME's te ontzeggen en het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder.

Een vollediger overzicht van de wijzigingen vindt u op de site van Lexalert en in de volledige wettekst.

Andere artikels over problemen met de syndicus

Hoe onze syndicus vervangen? 140 tuchtdossiers bij het BIV
Syndicus weigert adressen door te geven Geluidsopname van de alg. vergadering
Hoe email adressen van eigenaars opvragen 500.000€ fraude bij één enkele syndicus
Nieuwe tuchtprocedure bij het BIV (2018)  

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Elke VME krijgt het beheer

Elke VME krijgt het beheer dat het verdient.

En dat begint met èlke ME die over zijn/haar mandaathouders dient te stemmen.
Dat gaat verder met èlke mandaathouder die nauwgezet zijn/haar opdracht dient uit te voeren.

En dat eindigt uiteindelijk weer bij èlke ME die over dat resultaat moet oordelen, met al dan niet décharge, voor àlle mandaathouders, niet enkel de syndicus.

Ron 

Het B.I.V begint eindelijk

Het B.I.V begint eindelijk door te zien dat sommige kantoren bij het beheer van gebouwen, de eigenaars als melkkoe zien. En ja, enige tijd geleden, klein gebouw, de parlofooninstallatie moest vervangen worden. Syndicus voorzag een 3000 €, en ja, de offerte was 2950 € Ik vroeg voor dezelfde installatie en merk (Nikko) drie offerte's.
Twee daarvan lagen onder de 2000, en de derde had het lef om mij te laten weten dat hij al een prijs gemaakt had aan de syndicus. Toen ik hem vroeg waarom de 2 andere offerte's meer dan 1000 € lager waren, werd hij heel aggresief; "da moete met uwen syndicus regelen" 

Ik had vorige week nog een

Ik had vorige week nog een gesprek met een buitenlandse zaakvoerder van een klein bedrijf, die een nieuwe dienst aan enkele syndici voorgesteld had en die enigzins verbaasd was dat ze op een commissie leken aan te sturen.

Nu, ik moet zeggen dat ik er zelf nog niet mee te maken heb gehad, maar blijkbaar bestaan deze gebruiken dus nog wel bij sommige malafide syndici. Maar waarom zegt u in uw bericht dat het B.I.V. dit begint in te zien? Zijn er bepaalde sancties geweest?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

In mijn gebouw betaalde de

In mijn gebouw betaalde de syndicus meerdere jaren na elkaar meer dan de toegestane 1500€ onkostenvergoeding aan de RVM (6.000€ in 2017).
Er zijn geen verslagen van de RVM en ook de commissaris maakt geen opmerkingen hierover. 
Ook bij de aanbesteding van de naderende dakrenovatie (isolatieaanpassing voor 2020) krijg ik het gevoel dat er met de cijfers geknoeid wordt. Met hetzelfde lastenboek kreeg ik als mede-eigenaar een offerte die 60.000€ lager was. 
Kan ik dit melden en waar?
Marc De Block

Ik vind dit geweldig. Ik weet

Ik vind dit geweldig. Ik weet van velen dat ze niet trevreden zijn. Ik zelf heb problemen met de huidige syndicus van het appartement van mijn dochter. Ik beschouw hem als een "dictator". Het probleem is dat de andere mede-eigenaars niet begrijpen wat er aan de gang is. Op het ogenblik kan mijn dochter haar appartement niet verkopen wegens een gerechtszaak. Ik hoop dat in de werkelijkheid de BIV haar nieuwe taak goed uitvoert.