Wat met achterstallige betalingen van mede-eigenaars?

Achterstallen binnen de VMEIn ons vorige artikel schreven we nog dat een Franse studie uitwees dat heel veel mede-eigendommen kampen met achterstallige betalingen van mede-eigenaars. In België is dit natuurlijk niet anders. Zo zijn er veel VME's waar de achterstallen oplopen tot tienduizenden Euro's, die dan (voorlopig?) door de andere eigenaars bijgepast moeten worden. Maar wat kan een VME nu doen indien sommige eigenaars niet kunnen of willen betalen?


Zoals in het vorige artikel aangehaald zou een reservefonds er in eerste instantie voor moeten zorgen dat er geen plotse grote kosten komen die sommige mede-eigenaars in problemen brengen. Het ontbreken van een buffer voor grote werken was in Frankrijk immers de voornaamste oorzaak van betalingsproblemen. Een mogelijke uitweg is dan nog het afsluiten van een specifieke VME lening.

Maar er zijn natuurlijk ook heel wat eigenaars die ook de lopende werkingskosten niet kunnen – of willen – betalen. In eerste instantie kan sociale druk hier een stuk helpen. We krijgen regelmatig vragen van mede-eigenaars die zich afvragen of achterstallen met naam van de schuldenaar op het jaarlijks financiële overzicht van de VME vermeld mogen worden. Zeker in een klein gebouw waar de eigenaars elkaar kennen, kan het wel voor enige druk zorgen dat iedereen ziet wie de wanbetalers zijn – al moet men oppassen dat dit niet als een soort schandpaal gebruikt wordt. Sommige syndici gebruiken de wet om de privacy als argument om precies niet te vermelden wie achterstallen heeft. Nu, weet dat u gesteund wordt door een standpunt van de privacy commissie indien u dit wel wenst te vermelden. De privacy commissie zegt : "...is de Commissie van oordeel dat het voorleggen door de syndicus van een tabel van de kosten- en uitgavenverdeling per kavel met inbegrip van de privatieve uitgaven en een schuldenstaat van elk lid op zich, niet disproportioneel is ten aanzien van de WVP.". Het volledige standpunt van de privacy commissie vindt u hier, desgevallend kunt u uw syndicus hierop wijzen.

Verder is het ook aan uw syndicus om tijdig (gerechtelijke) actie te ondernemen tegen wanbetalers. De syndicus is hoofdelijk aansprakelijk voor fouten die hij maakt bij de uitoefening van zijn functie, waarbij nalaten om op te treden tegen achterstallen zeker als een fout aanzien kan worden. De raad van mede-eigendom of een individuele eigenaar moet zo nodig de syndicus onder druk zetten indien hij zelf niet tijdig het initiatief neemt om op te treden. Let op: een syndicus mag niet op eigen initiatief voor de VME naar de rechtbank trekken, tenzij dit in de statuten voorzien is. In het andere geval moet hij hiervoor een mandaat krijgen van de algemene vergadering.

Indien uw reglement van mede-eigendom toch aan herziening toe zou zijn, kunt u best ook ineens forfaitaire boetes opnemen voor late betalers, voor zover dit nog niet het geval zou zijn. Dit zal niet enkel de mede-eigenaars ertoe aanzetten om tijdig te betalen, maar laat u tevens toe een deel van de meerkosten voor de invordering te recupereren.


Tenslotte zorgt ook de nieuwe wet op de mede-eigendom voor een laatste stok achter de deur, op het moment dat de schuldenaar zijn eigendom wil verkopen. De wet geeft de syndicus immers de mogelijkheid om de notaris te vragen de achterstallige gelden van de mede-eigenaar in te houden op de verkoopsom. De VME is dan wel geen bevoorrechte schuldeiser en de verkopende mede-eigenaar kan nog protesteren, maar in elk geval biedt de clausule (Art 577-11/1) van de nieuwe wet heel wat meer mogelijkheden dan vroeger.

Update: Als voorbeeld waartoe wanbetalingen in een VME kunnen leiden kan dit artikel in Het Nieuwsblad tellen: 20 gezinnen zonder water omdat er drie niet betalen.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Zijn forfaitaire boetes

Zijn forfaitaire boetes weldegelijk juridisch toegelaten t.o.v. wanbetalers waartegen een gerechterlijke procedure wordt opgestart, dit dus om te vermijden dat de V.M.E. dus de rest van de medeeignaars die hun aandeel in de onkosten tijdig betalen, niet onnodig hierdoor financieel wordt benadeelt ?
 
ALAIN

De Link ! Het antwoord op

Link privacy commissie

Link privacy commissie ?
Hallo,
De link naar het advies van de privacy commissie werkt niet meer.
Ik kon de tekst ook niet meteen vinden op de site van de privacy commissie.
Is er een nieuwe link beschikbaar naar dit document ?
mvg