Verplichte inschrijving van syndicus in KBO (Kruispuntsbank van Ondernemingen)

Verplichte inschrijving van syndicus in kruispuntsbankHet koninklijk besluit over de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntsbank van ondernemingen (KBO) is finaal goedgekeurd op 15 maart 2017. Vanaf nu komt er dus een centraal register van welke syndicus welk gebouw beheert. Dit geldt ook voor de vrijwillige, niet-professionele syndicus die het beheer van het gebouw waar hij zelf woont onder zijn of haar hoede neemt!

Elektrische fietsen opladen in de kelder van uw appartement

Elektrische fietsen opladen in de kelder van uw appartementIn ons appartementsgebouw krijgen we een toenemend aantal vragen over het opladen van elektrische fietsen in de kelder. Ook in andere gebouwen nemen de vragen - en discussies - over laden van fietsen en scooters toe. Indien iedereen een eigen garage heeft, met een stopcontact op een aparte elektriciteitsteller, is er natuurlijk geen probleem. Maar wat wanneer er een gemeenschappelijke fietsenstalling is en sommige eigenaars van fietsen of scooters willen of kunnen hun accu niet mee in hun appartement nemen bovenop hun zakken met boodschappen? Of er zijn vragen om stopcontacten in de garages toe te voegen. Moet de gemeenschap betalen voor het opladen van de fietsen?

Nuttige boeken over mede-eigendom

Boeken over appartementsrecht voor vrijwillige syndicus en mede-eigenaarGeregeld verschijnen er interessante boeken over mede-eigendom. Vaak zijn deze vooral geschikt voor professionele syndici en advocaten, maar er zijn er ook heel wat die voor de gewone mede-eigenaar of de vrijwillige syndicus interessant kunnen zijn. We proberen op deze pagina een overzicht aan te houden.

Dakisolatie - Aanpassingen aan de Vlaamse Energielening

Vlaams energielening voor dakisolatie appartementNa een lange stilte pakken we de draad weer op waar we gestopt zijn: het isoleren van (onder andere) de daken van appartementsgebouwen. Tegen 2020 moeten alle daken voldoen aan de Vlaamse dakisolatienorm, anders mag er in het gebouw geen enkel appartement meer verhuurd worden. In menige VME zijn er echter bewoners die niet kapitaalkrachtig zijn en daarom de beslissingen over dakisolatie in de algemene vergadering proberen te blokkeren. Indien de AV toch een meerderheid haalt en de beslissing doordrukt, loopt de VME het risico met wanbetalingen geconfronteerd te worden. Nochtans, ook voor mensen die niet het nodige geld op de bank hebben zijn er mogelijkheden.

Vlaamse Dakisolatienorm - Dakisolatie verplicht voor uw appartement

Vlaamse dakisolatienorm voor uw appartementDe Vlaamse dakisolatienorm die in werking treedt op 1 januari 2015, zal strafpunten toekennen aan woningen (ook appartementen!) met ontoereikende dakisolatie. Vanaf 2020 zal u zelfs niet meer mogen verhuren zonder dakisolatie. Sommigen denken dat dit enkel een probleem is voor de appartementen die zich direct onder het dak bevinden, maar niets is minder waar!

Appartementsleutels beveiligen tegen verlies

Huissleutels verlorenWanneer de sleutels van een appartementsgebouw verloren worden kan dit dure gevolgen hebben. In de meeste gevallen geeft een sleutel immers niet enkel toegang tot het eigen appartement of tot een bepaald technisch lokaal, maar ook tot het gebouw in zijn geheel. Afhankelijk van het reglement van mede-eigendom kan dit een erg dure vervanging betekenen van sloten en bestaande sleutels. Zoals u onderaan leest geldt dit trouwens net zozeer voor uw persoonlijke (auto)sleutels. Wat kunt u nu doen om dit risico te verkleinen?

Sleutelbeheer en sluitplan in het appartementsgebouw

Sluitplan appartement van VMEVaak wordt het thema sleutelbeheer in appartementsgebouwen wat stiefmoederlijk behandeld. Ten onrechte, want met wisselende eigenaars, kuisploegen, lange-en korte termijnverhuring brengt dit zowel technische als veiligheidsrisico’s met zich mee. Een goed sluitplan en een duidelijke aanpak voor het beheer is dan ook geen luxe voor een VME. Waaraan moet er aandacht besteed worden?

Bemiddeling bij conflicten binnen appartements-mede-eigendom

Bemiddeling bij conflicten in mede-eigendomADVERTORIAL
In een maatschappij waarin mensen alsmaar mondiger worden , alsmaar menen dat zij het bij ‘meningsverschillen’ bij het rechte eind hebben, alsmaar onverdraagzamer worden,… neemt het aantal gerechtelijke procedures in België nog steeds verontrustend toe.
Vanuit de praktijk blijkt immers dat men steeds meer en meer ‘zijn gelijk’ bevestigd wil zien, desnoods mits tussenkomst van de rechtbank.

Opleiding mede-eigendom volgende vrijdag

Voor de snelle beslissers vindt er op vrijdagnamiddag 15 november in Sint-Niklaas een opleiding over mede-eigendom plaats, onder andere gegeven door Peter Leyseele die velen onder jullie wel kennen onder de naam "deskundige" in het Quimmo forum. Meer informatie hieronder. Deze opleiding is zeker ook interessant voor de vrijwillige syndicus.

Een derde van de mede-eigenaars krijgt geen adresgegevens van hun syndicus

Syndici weigeren adresgegevensDe wet op de mede-eigendom van 2010 had tot doel de rechten van de mede-eigenaars beter te beschermen. Om hen toe te laten zich te verenigen en zelf een vergadering samen te roepen, is het nodig dat ze aan elkaars contactgegevens kunnen geraken. Daarom stelde de wet nog eens heel expliciet dat deze gegevens op eenvoudig verzoek door de syndicus aan de mede-eigenaars bezorgd moeten worden. Welnu, drie jaar na het ingaan van de wet krijgt meer dan een derde van de eigenaars die er om vragen nog steeds geen adresgegevens van hun syndicus!