De syndicus weigert u de email adressen van de mede-eigenaars te bezorgen. Wat nu?

Email adressen mede-eigenaarsDe recente wet op de mede-eigendom zegt dat de syndicus “...de mede-eigenaars op hun eerste verzoek  ... de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars moet bezorgen”. Sindsdien verschuilen nog weinig syndici zich achter privacy argumenten om bekendmaking van de postadressen te weigeren, maar als het om email adressen gaat is het een ander verhaal. Alhoewel er verschillende interpretaties zijn, zegt de wet nergens expliciet dat er ook email adressen doorgegeven moeten worden en het wordt dan ook door sommige syndici geweigerd. In grote VME’s zijn de postadressen dan weer enkel nuttig voor zwaarwegende problemen, de doorsnee mede-eigenaar gaat niet geregeld 100€ uitgeven aan portkosten voor brieven naar zijn mede-eigenaars. Hoe kunt u dan toch aan de email adressen geraken om snellere communicatie mogelijk te maken?

Verder uitstel voor coördinatie statuten tot 1/9/2014

Uitstel aanpassing statuten mede-eigendomOngelooflijk maar waar. De nieuwe wet op de mede-eigendom legde op dat de syndicus een aan de wet aangepaste versie van de statuten van elke mede-eigendom aan de algemene vergadering moest voorleggen binnen ongeveer een jaar na ingang van de wet. Daarna is de deadline uitgesteld tot 1/9/2013, binnen twee maand van heden, dus. Nu is er nog eens een wetsvoorstel gestemd voor verder uitstel tot 1/9/2014.

Discussie: Kuisen en klusjes in de gemene delen.

Beurtrol poetsen gemene delenEen aantal thema’s komen steeds terug in onze forums maar een echt bevredigende oplossing is er nog niet uitgekomen. Eén zulk terugkerend thema is het uitvoeren van klusjes door mede-eigenaars. We denken dan aan kuisen van gangen en trappen, sneeuwruimen, tuinonderhoud, enz. Als elke mede-eigenaar of huurder zijn goede wil zou tonen was er natuurlijk geen probleem, maar er zijn altijd mensen die zich niet willen of kunnen inschakelen in een beurtrol. Heeft u hiervoor een goede oplossing bedacht in uw VME of heeft u relevante ervaringen met dit thema? Neem dan onderaan deel aan de discussie. Ter inleiding schetsen we eerst nog even de problematiek.

Twee technische hulpmiddelen voor mede-eigenaar of syndicus

Algemene vergadering opnemen en scannenWe zijn zeker niet de website om producten te promoten, maar we hebben toch een paar tips die we u zeker niet willen onthouden. Eerst een ideaal hulpmiddel om geluidsopnamen van algemene vergaderingen te maken, zowel voor een syndicus als voor een individuele mede-eigenaar. Verder een scanner waarmee u zonder PC snel en kwalitatief scans kunt maken van documenten, in plaats van papieren kopies te moeten maken (en betalen).

Wegwijs in uw appartement

Cursus nieuwe appartements-eigenaarUit onze forums blijkt dat er heel wat problemen zijn in de Vlaamse appartementsgebouwen. De syndicus krijgt vaak de zwarte piet toegeschoven, maar het blijkt ook wel dat veel misverstanden ontstaan omdat mede-eigenaars zelf de spelregels niet voldoende begrijpen. Een koper van een appartement krijgt vaak gewoon de basisakte in de handen geduwd, samen met de contactgegevens van de syndicus en daar moet hij het dan maar mee doen. Hij heeft soms geen idee van wie welke rol heeft binnen het gebouw, hoe de besluitvorming gebeurt en hij stelt zich vragen bij de kosten die hem aangerekend worden.

Geluidsopname van de AV en kopieën van documenten

Geluidsopname AV en foto van notulenIn vele VME's zijn er nogal wat discussies omdat mede-eigenaars vinden dat de notulen geen correcte weergave van de algemene vergadering zijn. Alhoewel de wet verplicht van de notulen op het einde van de vergadering te laten ondertekenen, gebeurt het nog te vaak dat dit pas de volgende dag of enkele dagen later gebeurt, zonder veel "bemoeienis" van de aanwezigen. Probeer dan maar eens te bewijzen wat er precies gezegd is op de vergadering.
Verder hebben eigenaars, of de commissaris van de rekeningen, vaak moeilijkheden om inzage te krijgen in documenten of om kopieën aan een aanvaardbare kost mee naar huis te krijgen.
In dit artikel bespreken we de problematiek, in een volgende tonen we een paar zeer nuttige technische oplossingen voor elke VME.

Van syndicus veranderen stap 7 - De overdracht en de mogelijke problemen

Overdracht naar nieuwe syndicusNu de nieuwe syndicus verkozen is op de algemene vergadering, rest de taak om de overdracht tussen de ontslagen en de nieuwe syndicus te regelen. In de meeste gevallen is dit een zaak tussen beide syndici, maar het is best dat de mede-eigenaars een oogje in het zeil houden. Er kan immers nog een en ander mislopen, zeker indien de vroegere syndicus tegen zijn zin vertrekt.

Resultaten van de Quimmo gebruikersbevraging

Quimmo gebruikersbevraging 2012Eind 2012 hebben we een kleine gebruikersbevraging gedaan onder de Quimmo.be gebruikers. De resultaten, die ons motiveren om verder te werken aan de toekomst van deze site, vindt u hieronder. Een heel belangrijke feedback die we gekregen hebben is dat vele gebruikers niet alle mede-eigenaars meekrijgen om in te stappen in Quimmo en dat daarom de hele VME niet verder doet. We willen nog eens benadrukken dat een forum voor uw gebouw op Quimmo.be gratis is, en dat u dus niet noodzakelijk een meerderheid van mede-eigenaars hoeft mee te krijgen.

Verhuisschade in gemene delen: boete of beloning?

Forfait verhuisschadeNet zoals in vele appartementsgebouwen, waren er ook in onze mede-eigendom jarenlange frustraties ten gevolge van verhuisschade in de gangen en liften. Ons huishoudelijk reglement stelt duidelijk dat er met een verhuislift verhuisd moet worden en dat een verhuis op voorhand gemeld moet worden, zodat er iemand een oogje in het zeil kan houden. Toch bleef dit dode letter en was het eerder de uitzondering dan de regel dat een eigenaar meldde wanneer zijn vorige huurder zou vertrekken en zijn nieuwe zou inhuizen. Schade in de gangen werd dan ook systematisch te laat ontdekt en kwam daardoor ten laste van de VME, in plaats van ten laste van de veroorzaker van de schade.

Vernieuwd EPC versie 2013

Nieuw EPC versie 2013Sinds geruime tijd is het verplicht om een Energie Prestatie Certificaat (EPC) te kunnen voorleggen bij verkoop of verhuring van een appartement of huis. Het is zelfs verplicht de EPC score in uw advertentie te vermelden. Omdat het EPC certificaat voor leken echter niet gemakkelijk interpreteerbaar bleek, is er vanaf vandaag (15 januari 2013) in Vlaanderen een gewijzigd en uitgebreid model van EPC certificaat van kracht. Houd hier dus rekening mee, zowel bij aankoop, verkoop als bij verhuring van uw appartement.