aanpassen basisakte

13 antwoorden [Laatste bericht]
beernaert
Offline

Geachte, Welke procedure dient er gevolg om de basisakte te veranderen of aan te passen. ? Mvg N.Beernaert

Quimmo
Offline
1. Laten aanpassen door een

1. Laten aanpassen door een competent persoon. Indien er hieraan een kostenplaatje verbonden is, moet dit door de algemene vergadering goedgekeurd worden.

2. Aangepaste reglement voorleggen aan de volgende algemene vergadering. In de uitnodiging best de eigenaars laten weten waar ze het ontwerp kunnen inkijken.

Indien de gedane aanpassingen beperkt zijn tot deze nodig om conform te zijn aan de laatste wetgeving is er geen notariële akte nodig.

3. Overschrijving op het hypotheekkantoor.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jan David
Offline
Overschrijven op hypotheekkantoor?
Onze basisakte werd aangepast en vorig jaar tijdens de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd. Onder punt 3 van de reactie van Quimmo hierboven lees ik "Overschrijving op het hypotheekkantoor". Verplicht? Hoe doe je dat? 

JD

naicwill
Offline
@QUIMMO: " Tegenstelbaarheid
@QUIMMO:
"
Tegenstelbaarheid

Normaal worden de onderhands gecoördineerde statuten overgeschreven op het hypotheekkantoor, anders zijn ze niet tegenstelbaar aan derden. Je kan dan niet er van uitgaan dat iedereen er aan gehouden is.

Naar nieuwe kopers van een kavel in uw VME zou u er wel van kunnen uitgaan dat dit waterdicht is, gezien ze een afschrift ontvangen van de notaris. Maar wat als er een fout gemaakt wordt? En wat als derden in hun contacten met de VME gehouden zouden zijn aan bepaalde clausules, maar u niet kunt aantonen dat zij de statuten ontvangen hebben?

De syndicus, anderzijds, zal waarschijnlijk geen risico willen nemen door kosten te doen die niet voorgelegd zijn aan de algemene vergadering. Misschien best op de volgende AV even een agendapunt van maken en dit stemmen. Of, in geval van een kleine VME, een schriftelijke stemming vragen (moet unaniem zijn).

 
Quimmo
Offline
Hypotheekkantoren

U kunt de lijst van hypotheekkantoren raadplegen op http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php?lang=nl. Zoek op "Administratie", selecteer AKRED, selecteer Dienst Hypotheekbewaring.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jan David
Offline
Hypotheekkantoren
Bedankt Naicwill en Quimmo voor snel en duidelijk antwoord. Toch nog graag 2 kleine vraagjes.
1) Kan iemand een grootteorde van prijs opgeven aub?
2) Volstaat het een kopij van de goedgekeurde aangepaste basisakte af te geven op het hypotheekkantoor of is dat omslachtiger?

JD

Quimmo
Offline
Misschien best gewoon even

Misschien best gewoon even hypotheekkantoor bellen? Dan bent u zeker van de meest correcte info.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Rene0203
Offline
Aanpassen basisakte-reglement van mede-eigendom
Wij hebben zelf de aanpassing van het reglement van medeeigendom en de bijlage gedaan, deze werd door de AV unaniem goedgekeurd, aan de basisakte hebben we niet geraakt, want deze wijzigd toch telkens een pand van eigenaar wisseld, dit gebeurd dan door de notaris.
Wij willen deze nu laten overschrijven op het hypotheekkantoor, maar daar weigerd men dit te doen, zij doen het alleen als het een akte is die door de notaris is opgesteld.
Ik heb vooralleer aan dit werk te beginnen, op deze side telken gelezen, dat indien niet aan de basisakte geraakt wordt men het reglement van mede-eigendom door de AV kan laten wijzigen en goedkeuren zonder tussenkomst van een notaris.
Jan David
Offline
Overschrijven aangepast reglement medeƫigendom
Zoals Quimmo mij aanraadde heb ik mij gewend tot het hypotheekkantoor voor verdere inlichtingen over het inschrijven van ons onderhands gewijzigd reglement van mede-eigendom. Graag wil ik de bekomen informatie met dit forum delen.
Voor de wijziging hadden we inderdaad geen notaris nodig maar het overschrijven kan alleen door een notaris gebeuren! Dit bevestigt wat Rene hierboven schrijft.
Kostprijs op het hypotheekkantoor: een tiental euro aan postzegels, administratiekosten?... en € 10,00 per pagina.
Wat de notaris zal rekenen voor zijn bijdrage weet ik nog niet...

JD

Quimmo
Offline
Dank u voor de informatie

Altijd sympathiek als iemand achteraf ook de moeite doet om even de informatie met de anderen te delen!

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

deskundige
Offline
Beste, Het wijzigen van een
Beste,

Het wijzigen van een reglement van mede-eigendom is niet hetzelfde als het aanpassen van een reglement in het kader van de wettelijke coördinatie.

Zaken die in het reglement wijzigen/worden aangepast en welke wijzigingen an sich niets te zien hebben met de coördinatie, dienen het voorwerp uit te maken van een authentieke wijzigende akte (tussenkomst notaris) en moeten daarna in het kader van de tegenstelbaarheid aan derden, worden overgeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor.

Mvg.
kat678
Offline
Wijziging verdeelsleutel aythentieke akte
Syndicus beweert; ' een wijziging van een verdeelsleutel moet NIET opgenomen worden door middel van een splittingsakte bij de notaris 
, aangezien een splitingsakte bijkomende kosten met zich meebrengt. Een beslissing van een AV dient toegepast te worden en wordt opgenomen in de gecoordineerde statuten'.

Dit staat in ons verslag naar aanleiding van een agendapunt waarin toegelicht werd welke procedure er moet gevolgd worden indien men de verdeelsleutel wil wijzigen.

Dit lijkt mij onjuist?
 
Quimmo
Offline
Onderhands vs notarieel

De nieuwe wet op de mede-eigendom laat toe wijzigingen onderhands, dus zonder tussenkomst van een notaris te doen. Maar dat geldt ENKEL voor de wijzigingen die absoluut nodig zijn om de statuten conform de wet te maken. Aanpassing van de verdeelsleutels valt m.i. niet hieronder.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Annaert
Offline
Aanpassing statuten basisakte
Voor een wijziging aan de aanpassing van de samenstelling van de raad van mede eigenaars.
Moet de wijziging van samenstelling (van 3 personen naar 5 personen) via authentieke akte gedaan worden of is het voldoende dat dit met een 3/4 meerderheid op de AVO of AVE gestemd wordt?