Onkosten voor de verkoper voor verkoop appartement

9 antwoorden [Laatste bericht]
Jan 001
Offline
Ik ben mede-eigenaar en syndicus van een appartementencomplex van 8 appartementen, hiervan is er een appartement verkocht eind december 2012.
Op vraag van de notaris van de koper heb ik de nodige documenten en de eindafrekening gemaakt voor de verkoper en deze doorgemails naar de notaris van de koper.
De akte is intussen verleend maar blijkbaar is er geen rekening mee gehouden met de afrekening die er gemaakt is door mij als syndicus.
De notaris van de koper stuurt mij door naar de notaris van de verkoper, maar die laatste valt een beetje uit de lucht, betreffende die eindafrekening.
 
Mijn vraag is nu:
Wie kan ik hiervan verantwoordelijk stellen voor het nalaten van de betaling van de eindafrekening van de verkoper. Normaal wordt toch die afrekening afgetrokken van de verkoopsom en zo doorgestort naar de VME. Ik heb al verscheidenen e-mails verstuurd naar de verkoper, maar die reageerd blijkbaar niet meer. Wat als deze zegt: ik betaal deze rekening niet, want mijn appartement is verkocht en ik heb mijn centen.
Wetende dat de verkoper in het buitenland woont.
 
Wie kan mij hierbij een duidelijk antwoord op geven.
 
Alvast bedankt bij voorbaat.
Quimmo
Online
Is niet helemaal duidelijk

De wet is er niet helemaal duidelijk over: "Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de optredende notaris de door de overdrager verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten van de prijs van de overdracht afhouden. De optredende notaris betaalt echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering."

Maar ik zie geen enkele reden waarom de notaris van de verkoper zou menen hier niet verantwoordelijk voor te zijn. Hij is de notaris van de schuldenaar, de koper heeft hier geen uitstaans mee en bij uitbreiding zijn notaris ook niet, zou ik aannemen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jan 001
Offline
Dat dacht ik toch ook, Quimmo.
Dat dacht ik toch ook, Quimmo.
Ik ga nog eens polsen hoe het zit bij de notaris van de verkoper.
De notaris ging mij terug opbellen, maar ik heb jammer genoeg nog niets gehoord.
Alvast bedankt. wordt vervolgt.
Jan 001
Offline
Nalatigheid van de notaris van de verkoper
Ik heb na meerdere keren de notaris van de verkoper op te bellen, nog eens een antwoord gekregen, hij gaat dat nog eens nakijken bij de notaris van de koper en hij gaat de verkoper ook nog eens aanschrijven. Ik ben benieuwd wat er uit de bus gaat komen, maar ik vermoed dat de verkoper gaat zeggen, ik heb mijn centjes en trek uw plan met uw rekeningen (meer dan 840 Euro) die nog openstaan van mij.

1) Kan ik hiermee de notaris van de verkoper niet verantwoordelijk voor stellen?
2) En hoe pak ik dit dan best aan, als de verkoper die woonachtig is in het buitenland (Tenerife) toch bv. voet bij stuk houdt, om te deze onkosten niet te willen betalen?
3) Ik kan toch moeilijk een deurwaarder sturen naar Tenerife, of wel soms?

Alvast bedankt bij voorbaat.
deskundige
Offline
Beste, In aansluiting op

Beste,

In aansluiting op de geponeerde antwoorden.
Een en ander verdient hier toch de nodige aandacht.

Ik leid uit de post af dat het om de betaling van een eindafrekening gaat die u heeft opgemaakt op het moment dat de notaris om de wettelijke info vroeg, of vergis ik mij daarin? M.a.w. betreft het een eindafrekening specifiek naar aanleiding van de verkoop of betreft het een afrekening die dateerde van vroeger?

Inzake meldt u dat de notaris van de verkoper het bedrag niet heeft ingehouden en u houdt hem daarvoor verantwoordelijk.

Nu, tenzij ik mij vergis, dacht ik dat wetgever in het kader van een verkoop spreekt over het aan de notaris doorgeven van de op dat moment verschuldigde achterstallen van de verkoper. Dit laatste is natuurlijk belangrijk aangezien u vooreerst zal moeten aantonen dat het effectief om achterstallen gaat. M.a.w. dat het om niet betaalde kosten gaat die betrekking hebben op een vervallen afrekening waarbij u tevens zal dienen aan te tonen dat u dienaangaande de verkoper reeds in betalingsherinnering aanschreef en zelfs in gebreke stelde.

Zo u de afrekening naar aanleiding van de verkoop opmaakte, dan lijkt het mij zelfs dat u moeilijk gaat kunnen voorhouden dat deze onmiddellijk opeisbaar werd en dus asap diende te worden betaald. En zelfs wanneer die piste zou kunnen worden bijgetreden, dan nog kan u maar over een achterstal spreken wanneer u de nodige herinneringen verstuurde.

Zo dit dus niet gebeurd is, dan vrees ik dat u/de VME juridisch gezien zeer zwak staat en dat u best eens tweemaal nadenkt vooraleer u overweegt om maar iemand aansprakelijk te gaan houden, laat staan te gaan invorderen in het buitenland. 

M.b.t. dit laatste wordt overigens best eerst een kosten baten analyse gemaakt aangezien de kosten hiervoor veel veel hoger gaan liggen dan het bedrag dat wordt gevorderd. M.a.w. de kans is groot dat de VME met een financiële kater gaat achterblijven en dat de andere eigenaars u daarvoor als syndicus met de vinger gaan wijzen. Laat u dus best door een gespecialiseerd advocaat bijstaan/adviseren vooraleer er nutteloze kosten worden gemaakt.

Graag lees ik op deze topic ook de visie van de advocaten actief op dit forum, waarvoor dank. 

Jan 001
Offline
De onkosten zijn inderdaad gemaakt op aanvraag van de notaris
De onkosten zijn inderdaad gemaakt op aanvraag van de notaris van de koper, dus heb ik een volledige eindafrekening gemaakt en doorgegeven aan de notaris van de koper, samen met de andere documenten zoals de notulen van de vorige algemene vergaderingen ed.
Deze notaris van de koper heeft deze info compleet doorgegeven aan de notaris van de verkoper, maar zijn de notarissen blijkbaar vergeten om deze tegoeden voor de VME af te trekken van de verkoopsom die voor de verkoper moest zijn.

Zoals ik hier dan lees, heb ik blijkbaar geen voet om op te staan om deze achterstallen van de verkoop van het appartement, om deze te kunnen innen ten gunste van de VME.

Is het de bedoeling dat dan de syndicus aanwezig moet zijn bij een verkoop om de eventule achterstallen te innen? Want daar heeft de notaris mij niets van vermeld van wanneer en waar dit doorging.
Quimmo
Online
Van waar komt die som?

Hoe kan een eigenaar meer dan 800€ "in het rood" staan, tenzij hij effectief achterstallen heeft ten gevolge van niet betaalde afrekeningen? U schiet als syndicus toch niet alle rekeningen voor tot 800€ per eigenaar?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jan 001
Offline
Neen, ik schiet niets voor
Neen, ik schiet niets voor, maar er zijn wel enkele aanpassingen aan de lift voor een bedrag van meer dan 4.000 € en andere extra onkonsten waarvan iedereen van op de hoogte was ed. gebeurd, buiten een dringende interversie waarvan ik de RME heb gecontacteerd om een nieuwe waterdrukketel te vervangen, omdat de luchtblaas die erinzit stuk was. Als er iets gebeurd buiten kleine uitgaven, wil ik van iedereen een goedkeuring hebben voordat ik iets van de rekening afhaal. Ik heb zelfs om maar een voorbeeld te geven op de AV een punt gemaakt om de goedkeuring te hebben om een nieuwe mat aan te kopen voor in de inkomhal, omdat die versleten was, een prijs van maar 35 €.
Er zijn 2 facturen van om en bij de 2.500 € tesamen om een buitenglasraam te vervangen in het bewuste appartement (is stuk gegaan door de huurder) waarvan de verzekering in tussenkomt, maar de VME moet wel eerst voorschieten. en een ander factuur voor de schilderwerken die moest gebeuren na de vervanging van de waterdrukketel, het water spoot er bij de vervanging langs alle kanten eruit door een fout van de technieker, alle muren moeten opnieuw geschilderd worden door waterschade. Hiervoor moet de VME ook eerst betalen en nadien komt de verzekering er ook mee tussen. Hievan krijgt de verkoper zijn deel nog van de teruggave van de verzekering, maar dat kan enkel als hij de onkosten die er zijn eerst betaald, want ik heb alles nog niet getrokken van de verzekering en van de verantwoordelijke waarvan ik de vrijstelling nog moet van binnenkrijgen, dat gebeurd via de verzekeingsmakelaar.
Dus in het kort ben ik meer dan 8.000 € kwijt aan het onderhoud van de lift, waterdrukketel ed. waarvan de onkosten van de lift voorzien was, maar de extra zoals waterdrukketel ed niet. Maar altijd in overleg met de RME.
Komt er ook nog bij de extra verrekening die ik gemaakt hebt om de eindafrekening te maken voor de notaris voor de verkoop van het appartement, dat is ean aparte privékost voor de verkoper.
naicwill
Offline
https://docs.google.com/viewe
naicwill
Offline
https://docs.google.com/viewe