Spaarrekening

5 antwoorden [Laatste bericht]
Rob116
Offline
Vier gebouwen die elk afzonderlijk beheerd worden omsluiten een garagecomplex dat ook afzonderlijk beheerd wordt.  Nu is de vraag of voor deze laatste hier ook aan de verplichting moet voldaan worden om een spaarrekening / reservefonds aan te leggen. ?
Rob116
nescio1
Offline
ondernemingsnummer? consultatie KBO gedaan?

Wat is het correcte juridische statuut van het garagecomplex?
Ook VME met basisakte, ondernemingsnummer, syndicus, AV, CvR, etc. ? Dan is uiteraard afzonderlijke rekening werk- en reservekapitaal verplicht.
 
Astrid Clabots
Offline
aanleg reserve - uitsluitingen

Geachte


Sinds 01.01.2019 is wettelijk verplicht om 5% van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar te "reserveren".

Welke is inderdaad de structuur waarbinnen het garagecomplex beweegt en wat is er voorzien in functie van algemene bijdragen in kosten en lasten ?

Ten overvloede mag nog gewezen worden aan de mogelijkheid om af te zien van de aanleg van een reserve tout court en wel in die zin dat 4/5 van de eigenaren kan tegenstemmen.

Tenslotte gaan wij de mogelijkheid momenteel na om deelreserves - specifiek gelinkt aan werken en "onderdelen" van het gebouw - aan te leggen. De wetgever zegt hierover niets, waardoor wij juridsich na gaan of en hoe dit desalnietttemin zou kunnen ...
 

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS
lebragard
Offline
deelreserves...........

# Astrid Clabots
Tenslotte gaan wij de mogelijkheid momenteel na om deelreserves - specifiek gelinkt aan werken en "onderdelen" van het gebouw - aan te leggen. De wetgever zegt hierover niets, waardoor wij juridsich na gaan of en hoe dit desalnietttemin zou kunnen ...

Reservekapitaal noodzaak per kavel en men mag niet alles op één hoopje gooien.

De bijdrage kunnen in functie zijn van het aandeel van elke kavel, maar kan daarnaast ook rekening houden met het nut of het niet nut dat de kavels  hebben van
sommige gemeenschappelijke delen. bv. gemene paticuliere delen , sommige gevels van gebouwen , liften ,  ect....

De syndicus houdt voor elke kavel het totaal van de jaarlijkse stortingen bij (via boekhouding), dat om het met de woorden van advocate Clabots te
zeggen "kleeft ahw. aan de kavel".

Stel: er zijn grote kosten aan het gebouw of aan een deel van het gebouw en het reservefonds moet aangesproken worden.
De syndicus zal deze kosten verdelen zoals bepaald in het reglement van mede eigendom: volgens de aandelen of het nut of een combinatie van beiden.
Zo zal voor elke kavel zijn bijdrage berekend worden  en vervolgens
zal in de boekhouding het nieuwe saldo reservekapitaal voor
elke kavel berekend worden dat blijft kleven aan de kavel.
Voor diegenen die niet mee moeten betalen , blijft hun kavel-reservekapitaal ongewijzigd.

Reservekapitaal is kavelafhankelijk en vandaar heeft het aanleggen van deelreserves géén enkele zin.

lebragard
Offline
deelreserves.....vervolg.....
# Astrid Clabots
Tenslotte gaan wij de mogelijkheid momenteel na om deelreserves - specifiek gelinkt aan werken en "onderdelen" van het gebouw - aan te leggen. De wetgever zegt hierover niets, waardoor wij juridsich na gaan of en hoe dit desalnietttemin zou kunnen ...
 

Reservekapitaal per kavel , dat is de enige juiste manier van werken . Het is helemaal niet nodig om deelreserves aan te leggen . Vind het zelfs raar dat u voorstander zou zijn van deelreserves aan te leggen voor...heeft trouwens geen nut en schiet haar doel voorbij.

Het totaal bedrag van alle kavels (mede-eigenaars) reservefonds, is er en het individueel gespaard bedrag per kavel is er. Werken , ook al zijn deze specifiek gelinkt aan of werken aan "onderdelen" van een gebouw , kan men betalen met het reservefonds.


http://blog.smartsyndic.be/qa/hoe-verdeel-je-de-5-bijdrage-voor-reservekapitaal-bij-meerdere-types-eigenaars/

Een professionele syndicus zal een boekhoudprogramma hebben dewelke voor elke eigenaar en zelfs voor elk kavel (appartement, parking, berging) het gespaarde reservekapitaal netjes bijhoudt.  Het is op die manier niet nodig om aparte reservekapitalen op aparte fysieke rekeningen aan te leggen, dit kan makkelijk op 1 spaarrekening aangezien de achterliggende verdeling is vastgelegd in een lijst in de boekhouding van de VME, dewelke op elk moment kan geconsulteerd worden.

Indien er bepaalde werken dienen gefinancierd te worden met dit spaargeld, dan dient dit te worden beslist op een algemene vergadering. Tegelijkertijd wordt daar ook de kostenverdeling van deze werken beslist. De syndicus zal vervolgens volgens de afgesproken verdeling het geld 'opnemen' uit elk spaarpotje. (bv. voor liftwerken wordt er niets uit de spaarpot genomen van de gelijkvloerse kavels, enkel uit de spaarpotjes van de appartementen op verdiep, wat logisch is want de desbetreffende factuur zal ook enkel aan de appartementen op verdiep aangerekend worden).

Op deze manier is het probleem volledig achterhaald. Het enige probleem wat er op termijn kan overschieten is dat de spaarpotjes van sommige kavels op den duur 'op' is terwijl andere nog veel spaarpot overhebben. Maar zelfs dat hoeft geen probleem te zijn. Immers kan men dan nog steeds beslissen om bv. dakwerken te financieren met het resterende spaargeld. De factuur van de dakwerken zal in de afrekening verdeeld worden en de resterende spaargelden op elk spaarpotje zal bij de juiste eigenaar in mindering gebracht worden. Voor zij met een lege spaarpot zal de afrekening dus zwaarder zijn dan voor zij die nog spaargeld hadden staan.

Gwenn Goormans
Algemeen Directeur
 


 
nescio1
Offline
boekhouding hoort kavelgericjt te zijn

https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/uitgewerkt-voorbeeld-bij-het-minimum-genormaliseerd-rekeningenstelsel-voor-verenigingen
 
”In geval van eigendomsoverdracht van een kavel blijft het aandeel van uittredende mede-eigenaar schuldeiser in het reservekapitaal evenwel eigendom van de vereniging van mede-eigenaars15. Om dit onderscheid duidelijk te stellen wordt het onderscheid gemaakt tussen het over te dragen reservekapitaal en het over te dragen werkkapitaal.”
 
 
”Zoals reeds hoger aangegeven, worden de verschillende passiefrekeningen best opgedeeld per kavel zodat per saldo op het einde van elke rapporteringsperiode de juiste schuld aan werk- en reservekapitaal per kavel tot uiting komt.”