Syndicus afrekening 4kw.2020

2 antwoorden [Laatste bericht]
ludo segers
Offline

Op 5 oktober 2020 wordt akte verleden voor aankoop appartement.
Op 2 februari 2021 was er algemene vergadering( video conf.) van de VME van het syndicus bureau waar ik aan deelnam.
Op 22 februari 2021 ontvang ik afrekening van het deels 3de en 4de kw.2020 waar posten opstaan die niet voor mijn rekening zijn,maar voor de vorige eigenaar, tevens post ( voordeur) die al door de VME zou voldaan zijn.

Ik breng die syndicus hiervan op de hoogte met verzoek mij een correcte afrekening te bezorgen waarna ik pas zal betalen wat ik moet betalen als ik deze ontvang.

Meerdere telefoons meldt de syndicus mij dat hij rechtzetting zal doen bij de volgende kwartaalrekening.

Echter gezien het de normale gang bij syndicussen is dat dergelijke rekeningen ondoorzichtig zijn stel ik mij daarbij toch de vraag of ik daar alsdan wel aan uitkan.

1/Kan ik eisen dat de syndicus mij een correcte kwartaalrekening (4 Kw.2020) aflevert, desnoods een gesplitste als ik die van 1Kw.2021 ontvang 
2/Ben ik verplicht het kwartaalvoorschot te voldoen ook al is dit nergens besproken geweest op de AV van 2 februari 2021.( ten slotte ben ik nieuwe eigenaar en de vorige heeft mij daaromtrend niets meegedeeld. )

Wat mag en of kan ik het beste doen,wat is mijn recht hierin of wat kan de syndicus doen om mij iets ten laste te leggen??
Beste groeten
Ludo
 

nescio1
Offline
kwartaalvoorschotten = provisies niet betalen dom, zeer dom
nescio1
Offline
Notaris had/heeft informatieplicht. Maak uw notaris wakker.
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/rechter-veroordeelt-vme-voor-beslissing-die-door-rvm-genomen-werd # 11
 
 
Hebt u voor de aankoop een beroep gedaan op een eigen notaris? Hebt u hem al gecontacteerd?
 
De wetgever heeft in elk geval voldoende maatregelen genomen om dergelijke situaties te vermijden.
 
B.W. Art. 577-11 (wetgeving versie 2018)
 
….
 
5 ° de notulen…
6 ° een afschrift
 
… 
De documenten…
 

 
De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe eigenaar … gebruik kan maken van de gemeenschappelijke delen.
 

§ 5
 
1 ° is de uittredende eigenaar … opgevraagd bij de nieuwe eigenaar.