Wetgeving mede-eigendom in recreatieverblijf

4 antwoorden [Laatste bericht]
Lisa
Offline

Hoi, ik kocht in 2019 een chalet met grond in een verblijfspas. Er zijn hier 70% eigenaars en 30% huurders waar de eigenaar van het park de grond aan verhuurd. 
Ondertussen is het duidelijk dat het beheer van het park een en al chaos, wanbeheer en uitbuiting is. De uitbater houd de mensen dom wat betreft hun rechten en we krijgen dan ook geen duidelijke aanknooppunten. Mijn eerste vraag is of we in een verblijfspark vallen onder de wetgeving van mede-eigendom, gezien het steeds gaat over appartementen.
Ik som even op wat ik weet over het beheer in de hoop dat jullie mij kunnen wijzen op regels die niet correct zijn.

1) jaarlijks is er een vergadering die men "beperkt comité" noemt (is dit dan de zogenaamde vereniging mede-eigenaars???) waarbij de afrekening van de voorbije jaarlijkse algemene kosten worden goedgekeurd door de leden van dit comité. In dit comité zitten 4 mede-eigenaars en 4 afgevaardigden van het verblijfspark. De voorzitter is eigenaar van het park en heeft bij staking van stemmen de beslissende stem. Dit maakt dat hij uiteraard gewoon kan doen wat hij wil. De eigenaars die hierin zitten worden onder druk gezet als ze niet ondertekenen wat hij wil. Wij als eigenaars krijgen enkel een betaalverzoek van het eindbedrag dat we moeten betalen. Bij vraag naar facturen om dit bedrag te staven krijgen we te horen dat de commissie dit goedkeurde. Enkel na veel druk, kan je een zelfgetypt papier zien met een opsomming van kosten. Dit kan elk kind typen natuurlijk.
De bewoners betalen totaal 200000€ en de kosten op dit papier zijn 132000€.
Bij de vraag waar de resterende 68000€ zijn krijg je geen respons of worden we verwezen naar een der leden van het comité die er ook geen antwoord op hebben.

2) De basisvoorschriften dateren van 1979 en vermelden dat het beheer wordt toevertrouwd aan de nv van het park. Er staat "beheer" en niet syndicus. Is dit hetzelfde? Zo ja, moet hij zich dan houden aan de plichten van een syndicus, mits hij dit woord niet gebruikt in de akten? Hij doet wel de taken van een syndicus. Moet hij dan niet te vinden zijn met een nummer als syndicus? Of komt hij eronder uit door zich beheerder te noemen?
Welke wet heeft de bovenhand in dit geval? De basisvoorschriften in mijn akte, het huishoudelijk reglement of de wet van mede-eigendom?

3) Eigenaars komen hier niet bijeen, ik vraag me af of hier wel een eigenaarsvereniging is en of dit dan dat beperkt comité is.

4) Aan het chaletpark wat hoofdzakelijk eigenaars zijn is tevens een camping. Ook zij betalen jaarlijks kosten en wat we vermoeden is dat hij hiermee facturen recht trekt. Elk jaar zit er een 60 a 70000€ die niet verantwoord wordt. Net werken gedaan waar hij noch&als bijna 1000€ per bewoner extra voor vraagt.

Het kan zo niet langer maar mensen zijn bang van hem. Een kleine groep hier vindt het genoeg geweest en willen hem het vuur aan de schenen leggen. Toch weten we niet echt hoe het wettelijk in elkaar zit, mits het hier om een mede-eigendom in een recreatiepark betreft.

Alle hulp is welkom  
Alvast bedankt

 

Lisa
Baton
Offline
mede-eigendom

Lisa toen u aankocht : welke documenten hebt u toen voor akkoord ondertekend ?
Aankoopakte...Statuten van het park ....Reglement van Mede-eigendom ?
In deze documenten vindt u de nodige info al dan niet gedwongen mede-eigendom!!


Het is goed dat men even nadenkt waar men mee bezig is en niet doet aan struisvogelpolitiek met de kop in het zand.
Niet de beheerder NV van het park. houdt u dom , maar ook de leden van die VME moeten zich informeren zodat ze weten wat hun rechten zijn en hun plichten zoniet is het van
"zwijgen en betalen".

In bijlage de wet mede-eigendom die DWINGEND van toepassing is. Best even met gelijkgezinden samenkomen en een strategie uitwerken met enige kennis van zaken.

https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet_mede-eigendom_uittreksel_uit_boek_3_goederen_van_het_burgerlijk_wetboek_11-01-2022.pdf
 
https://www.imove.be/images/Nieuws/Volledige-wetgeving.pdf
 

Lisa
Offline
Hoi, bij de aankoop tekenden
Hoi, bij de aankoop tekenden we de basisvoorschriften en de reglementen van het park. Maar het is allemaal een grote soep waar je niet wijs uit raakt. Bij mijn weten is hier zelfs geen VME, wel een beperkt comité. Waar 4 afgevaardigden van het park in zitten en 4 mede-eigenaars. De voorzitter is de eigenaar van het park. Totaal zinloos want hij heeft de beslissende stem. Hij is ook beheerder van het chaletpark. De bestaansvoorschriften dateren van 1979 en zijn volgens mij nooit aangepast. Vrees dat het ingewikkeld is om er wijs uit te geraken. Wel weten we dat het gesjoemel is. Waar kunnen we best raad vragen?
Lisa
Lisa
Offline
Hoi, bij de aankoop tekenden
Hoi, bij de aankoop tekenden we de basisvoorschriften en de reglementen van het park. Maar het is allemaal een grote soep waar je niet wijs uit raakt. Bij mijn weten is hier zelfs geen VME, wel een beperkt comité. Waar 4 afgevaardigden van het park in zitten en 4 mede-eigenaars. De voorzitter is de eigenaar van het park. Totaal zinloos want hij heeft de beslissende stem. Hij is ook beheerder van het chaletpark. De bestaansvoorschriften dateren van 1979 en zijn volgens mij nooit aangepast. Vrees dat het ingewikkeld is om er wijs uit te geraken. Wel weten we dat het gesjoemel is. Waar kunnen we best raad vragen?
Lisa
nescio1
Offline
uphill battle

U zal best uw aankoopakte voorleggen aan een advocaat gespecialiseerd in mede-eigendom.
 
Alternatief:
 
https://www.eigenaarsbond.be