Afrekening na verkoop

6 antwoorden [Laatste bericht]
Longi
Offline

Beste,
Vorig jaar (jan 2020) moesten betreffende afrekening 2019 een aantal eigenaars een aanzienlijk bedrag retour krijgen. Ik was enige die dit niet teruggestort kreeg omdat er onvoldoende gelden voorhanden waren... Wel mochten de komende voorschotten hiervan in mindering gebracht worden...

In 2020 werd appartement verkocht... In jan 2021 volgde afrekening waarbij ik nog steeds een aanzienlijk bedrag tegoed heb.

Tot op heden heb ik dit nog niet mogen ontvangen, met als reden dat er nog geen AV kon plaatsvinden waarop dit goedgekeurd werd...

Graag wou ik informeren of terugbetaling effectief gekoppeld is AV.

Groeten.

SIEBE
Offline
ONVOLDOENDE FINANCIELE MIDDELEN
De syndicus gaat hier in de fout. Hij moet zorgen de VME fianciëel actief kan blijven. Rekencommissaris ??

Makkelijk op te lossen : syndicus mag in zulk geval een extra provisier opvragen om de werkzaamheden te laten vlotten. Dit kan zonder AV.
Na de overschrijvingen kan hij u terug betalen. Zonder interventie AV.

Slecht beheer en weinig beroepsernst.
DEGO
Offline
provisie
De syndicus dient inderdaad ervoor te zorgen dat er voldoende geld is om de betalingen te kunnen uitvoeren.
Maar wat met het tegenovergestelde?
Wij kochten het laatste appartement in een recent gebouw van 8 appartementen. Ik stelde vast dat de syndicus ieder jaar de tegoeden van de mede-eigenaars nooit terugbetaalde, de schulden nooit inde. Telkens werden opnieuw de provisies opgevraagd op basis van het jaarbudget. Het gevolg is dat er een totaal financieel onevenwicht was tussen de eigenaars. Ik stelde mij kandidaat als rekeningcommissaris (want die was er niet) om orde op zaken te stellen. Er werd een waarborgkapitaal per appartement voorzien van 400,00 € (totaal 3.200,00 €) om de eerste maanden tot de AV te kunnen overbruggen. Tot daar geen probleem.
De syndicus vraagt in één keer het totaal jaarbudget, een bedrag van bijna 10.000,00 € (voor ons is dit 1.700,00 €) in één keer te betalen. Dit vind ik onredelijk (deze som moet toch niet onmiddellijk in zijn geheel ter beschikking zijn van de syndicus) en stelde voor om dit in twee keer te doen (dat geldt trouwens ook voor de andere mede-eigenaars).
Zijn reactie is:"....volgend jaar moeten we het over de timing zeker hebben. Mijn voorkeur is om wanneer mogelijk dat in één keer te doen. Dan hoef ik niet tijdens het jaar te gaan "bedelen" voor geld."
Ik zou denken dat het tot de minimum verplichte taak behoort van de syndicus en het aan de beslissing van de algemene vergadering moet overlaten. Maar ja, ook in onze AV is het altijd een éénmansgesprek.
Graag de mening van het forum. Alvast bedankt.

 
 
 
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

SIEBE
Offline
BEDELEN
Dego, uw syndicus is niet uit het goede hout gesneden.

Ten eerste het volledige jaarbudget opvragen is not done. Het is de AV die beslist hoe en in hoeveel schijven ( normaal maandelijks of trimestriëel ). Niet de syndicus.

Hij moet jaarlijks na de goedkeuring en de kwijting van de boekhouding de bedragen te betalen opvragen en de tegoeden terugbetalen.
Achterstallige betalers : aanmanen en laten innen.

Het in 1 keer opvragen van het jaar budget = zijn eigen administratief werk tot het minimum beperken. Onlogisch voor de eigenaars.

Zeker hiervan een punt op de agenda zetten voor volgende AV.

Syndicus blijft hier in gebreke.
nescio1
Offline
toch opgepast
't appartement
Offline
efficiƫntie opvraging provisies
Het is inderdaad de AV die zijn zeg moet hebben in de periodiciteit van de opvragng van de provisies.

Persoonlijk ben ik voorstander van 1 opvraging per jaar omdat:
- dit efficiënt is voor alle partijen en perfect samenvalt met werkingsjaar
- er per jaar en per eigenaar maar één wanbetaling kan zijn wat de inningskosten van achterstallen met een factor 12 beperkt (ivgl met maandelijkse opvragingen).
SIEBE
Offline
UW REACTIE #5
Ik doe niets af van uw reactie en opinie.

Maar zelf zou ik toch ook rekening willen houden met eigenaars ( dikwijls ouderen, gepensioneerden ) welke niet zo kapitaalkrachtig zijn en het moeilijk hebben om grote bedragen in één keer te dragen. Hangt zeker ook af van de omvang van het op te vragen bedrag.
Ook rekening houden dat in vele gevallen ook nog eens de bijdrage in het reservekapitaal er boven op komt.

Is absoluut minder administratief werk en in gevallen van wanbetaling = minder kosten.

Daarom ook zeker de AV laten beslissen. En desnoods een bereidwillige syndicus die voor eigenaars ( die het moeilijk hebben en erom vragen ) een spreiding toe laten. Een beetje menselijkheid siert, ook in geval van tijdelijke problemen ( welke onde GDPR aan de syndicus gemeld worden ).