Berekenen werkapitaal bij verkoop

6 antwoorden [Laatste bericht]
Vicky
Offline
notaris bij verkoop van een van onze appartementen vraagt de afrekening van het werkkapitaal. 
Blijkbaar krijgt de eigenaar zijn werkkapitaal terug bij verkoop.
hoe wordt dit berekent en welke info geef ik door aan de notaris. (Hij vraagt enkel de afrekening) sorry maar snap er niet veel van.... graag wat meer uitleg hieromtrent, ben vrijwillige syndicus en nog niet echt op dehoogte van alles, ook eerste verkoop....
't appartement
Offline
overschot voorschotten
Eenvoudig uitgedrukt:
u moet opgeven wat er nog rest van de voorschotten (voor het werkkapitaal) die werden betaald door de vertrekkende eigenaar; de lopende lasten gaan over op de nieuwe eigenaar vanaf het verlijden van de akte (= de dag dat hij het appartement in gebruik heeft).
Vicky
Offline
Overschot voorschotten

en hoe bereken ik dit?
totaal van lopende rekening /Quotiteiten?
moet er effectif een bedrag terugbetaald worden? Of gewoon vermeld worden?
 
't appartement
Offline
jazeker
Uiteraard volgens de quotiteiten van dat appartement.
Dient effectief terugbetaald. In tegenstelling tot reserfonds (als dat er is).
Als syndicus moet u zich toch wat meer inwerken in de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom, anders komen er ongelukken van.
Vicky
Offline
Nieuwe eigenaar

dikke merci voor het snelle antwoord en de informatie.
nog een laatste vraag hieromtrent. Ik heb gelezen dat de nieuwe eigenaar dit bedrag dan moet aanvullen op de rekening. Klopt dit?

ter info. Ik heb me al veel bijgelezen, maar ik kan onmogelijk op zo’n korte tijd alles weten over de wet over de vme. De vorige syndicussen hebben enkel het hoogstnoodzakelijke gedaan, en niet altijd volgens de wet. 
't appartement
Offline
nieuwe eigenaar
De nieuwe eigenaar treedt in de rechten en plichten van de vorige.
Hij moet de provisie dus terug samenstellen. Zodat de VME verder haar rekeningen kan betalen.
vrijwsyndicus
Offline
B.W. Art. 577-11 § 5 1 ° (versie 2018)

en zijn context geven u een toe te passen algoritme.