Gegevens nieuwe huurders doorgeven aan syndicus

5 antwoorden [Laatste bericht]
Johan W.
Offline

Ik ben al een tijdje aan het uitzoeken hoe het nu eigenlijk juist zit met nieuwe huurders die een appartement/studio betrekken en het melden daarvan aan de syndicus. 2 vragen hieromtrent:
(1) moet de verhuurder de identiteit van een nieuwe huurder nog steeds doorgeven aan de syndicus of niet?
(2) indien het antwoord op (1) positief is, hoe zit het dan in het geval van verhuur via een sociaal verhuurkantoor? Moet het verhuurkantoor dit dan doen want de eigenaar zelf weet normaal gezien dan toch niet eens wie in zijn eigendom woont?
Alvast dank als iemand mij hierop een afdoend antwoord kan bezorgen!

J. Wielfaert - Gent

nescio1
Offline
caveat venditor

B.W. Art. 577-10   § 1/1  versie 2018
 
”Elk lid van de algemene vergadering brengt zijn adresveranderingen of de wijzigingen van het personeel of zakelijk statuut van zijn kavel onverwijld ter kennis van de kennis van de syndicus.
 

 
Voor het tweede gedeelte vraagt u vooraf best inzage in het u voorgelegde contract.
 
Gezien de wettelijke verplichting zou hierin moeten opgenomen worden dat het SVK de informatieverplichting tegenover de syndicus overneemt, tenzij zij u rechtstreeks zouden verwittigen.
 
In een modelcontract blijken terzake GEEN bepalingen te zijn opgenomen.
https://www.svkmeetjesland.be/Portals/65/Documents/model hoofdhuurcontract SVK 2010.pdf
 
CAVEAT VENDITOR.
 

 
Johan W.
Offline
Melden identiteit huurder aan syndicus

Dank voor uw reactie! Ik ga dit verder onderzoeken want sociale verhuurkantoren trekken zich blijkbaar niets aan van een reglement van interne orde. Ze nemen met niemand vooraf  contact op, noch met de syndicus, noch met de conciërge, en "dumpen" de huurders in het gebouw, soms zelfs zonder dat iemand van het SVK hier ook maar één keer is binnen geweest.... De huurder loopt hier dan verloren met zijn vuilniszak, vindt de fietskelder niet, heeft geen sleutel van zijn brievenbus, heeft geen toegangsbadge, .... en spreekt geen Nederlands.... En dan doen wij zogezegd "moeilijk"....

nescio1
Offline
alle Belgen ............

 
”       niets aan van een reglement van interne orde.”
 
 
Proficiat indien u reeds zover bent dat uw RIO bestaat en aangepast is.
 
Wat voor ons belangrijker lijkt is dat het hier gaat om wetgeving.
 
En vermits alle Belgen geacht worden……….
 
 
Lieve en Marc
Offline
Verhuurproblemen
Soms missen wij de vroegere " conciërge " of een evenwaardig equivalent ervan.
Lieve en Marc
John Doe
Offline
Rio
Ik lees juist dit bericht. Hier van hetzelfde, maar dan in de zin van overlast, deur intrappen, met pistool zwaaien, winkelkar in de manoeuvreerruimte voor auto's.

1 watermeter voor het gehele gebouw, en dan is het weer een alleenstaande, dan weer een koppel. Gemakkelijkshalve zegt de verhurende mede-eigenaar dat water in de huurprijs is inbegrepen.

Het vastgoedbedrijf dat het appartement verhuurt, zwijgt in alle talen en staat niet open voor klachten over degenen die ze dumpen.